U bent hier: Home / Live today

Live today

door hét Goede Nieuws™ Laatste wijziging: 23-09-2020 20:50

Eindelijk kan iedereen spuiten

Eindelijk kan iedereen binnenkort spuiten. En kunnen we weer normaal doen. Het coronavaccin dat door Janssen Vaccines in Leiden is ontwikkeld komt eraan!

Coronamaatregelen brengt burgers in gevaar

Even het Algemeen Dagblad citeren:

Bij de Nationale Politie zijn door de coronamaatregelen zoveel agenten uitgevallen, dat op sommige plekken de werkzaamheden in het geding komen. De korpsleiding noemt dit in een brief aan medewerkers 'onacceptabel'. Daarom is besloten medewerkers in sommige gevallen op korte termijn bij een commercieel bedrijf te laten testen.

Op die manier hoopt de leiding de uitval van agenten wegens ziekte, wachttijden voor coronatesten en eventuele quarantaine te beperken. ,,Simpelweg omdat het niet uit te leggen is als de veiligheid van burgers en medewerkers in gevaar komt, doordat wij de continuïteit van de operatie niet kunnen waarborgen", aldus de korpsleiding.

Jaap van Dissel bewijst bedrog PCR-test

 

Facebook verdwijnt vanzelf

Jeugdzorgmedewerker misbruikt kinderen

Dat jeugdzorgmedewerkers op grote schaal kinderen misbruiken is algemeen bekend bij de ouders van deze kinderen. Sterker: jeugdzorg voldoet aan welhaast alle bestanddelen van artikel 273 f Sr waarin mensenhandel strafbaar is gesteld. Dat slecht een individuele jeugdzorgmedewerker wordt vervolgt is schandalig.

PCR-test detecteert geen virussen

De uitvinder van de PCR-test zegt het zelf

Zoveelste hack attack

Niemand die het verband ziet tussen computervirussen, hack attacks, Bill Gates en Covid19. Het bestaan van Sars-cov-2 blijkt alleen "in silico" te zijn bewezen. Sars-cov-2 is een virtueel virus in een computer op Windows van Bill Gates.

ir. Wico Valk is architect

Architecten rekenen uit hoe ze een gebouw kunnen bouwen. Daarbij moeten ze aan alles denken. Vooral de veiligheid. De mening van deze deskundigen doet er niet toe voor journalisten en de MSM want zij beroepen zich op wiskundige Pepijn van Erp van Stichting Skepsis en die heeft een andere opinie,

Sars-cov-2 is weg

Testen tonen aan dat Sars-cov-2 weg is. Het virus is verdwenen. Mensen kunnen niet ziek worden van een virus wat er niet is. Men kan geen Covid19 meer krijgen. 

Beelden kruisraket Pentagon 9/11

Er zijn gewoon beelden van de inslag met een kruisraket in het Pentagon op 11 september 2001. Bijzonder dat de Vaderlandse Journalistiek nog altijd de leugens als waarheid verkoopt.

Viruswaarheid viert verlies

Viruswaarheid viert het verloren kort geding tegen YouTube als overwinning. Dit is het kort geding waarmee Viruswaarheid schade heeft toegebracht aan de oplossing voor de pandemie van het virus Sars-cov-2 omdat de rechter in deze zaak beslist dat huisarts Rob Elens onjuiste informatie verspreidt over HCQ.

WTC was nuked on 9/11

No Planes Hit Towers On 9/11

Boem. Boem. Boem. All the way down.

Viruswaarheid dagvaardt Facebook

Viruswaarheid dagvaardt nu Facebook. Viruswaarheid heeft net afgelopen week verloren van YouTube en wil binnenkort ook verliezen van Facebook. Aangifte doen zoals elke burger verplicht is in verband met het terrorisme en de massamoord door Coronamaatregelen doet Viruswaarheid niet want het wil de oplossing niet faciliteren.

Zoals de experts het zien

Minister Hugo de Jonge wordt bedrogen

Door bedrog van leden van het OMT en het RIVM en IJG waant minister Hugo de Jonge dat een goed en veilig vaccin dé uitweg is uit de pandemie. De snelle, veilige en goedkope weg wordt bewandeld door huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl die door het RIVM en IGJ is verboden de pandemie van het virus snel, goedkoop en veilig te bestrijden middels HCQ, Zink en een antibioticum. Bestrijding van de pandemie van het virus had niet meer dan 255 miljoen EURO hoeven kosten. Zonder overspannen gezondheidszorg. Zonder faillisementen, gesloopte economie of negatieve bijwerkingen anderszins. 

Voorbeeld deelname misdrijven NOS

Onderstaande video is een voorbeeld van deelname aan de misdrijven door Coronamaatregelen van de NOS. In plaats alle zogenaamde complottheorieen te bespreken had de NOS zich kunnen beperken tot de feiten die bewijzen dat de PCR-test geen aanwezigheid van virussen bewijst. En dat huisartsen een verbod is opgelegd om Coronapatienten in de eerste lijn snel, veilig en goedkoop te genezen van klachten.

Viruswaarheid verliest ook van YouTube

Zoals voorspelt verliezen Viruswaarheid en Ab Gitelink en Café Weltschmerz ook hun rechtszaak van YouTube. Ze wilde dat een video met daarin huisarts Rob Elens over HCQ niet van YouTube werd verwijderd. De interviews, waarin wordt gesteld dat het middel hydroxychloroquine werkt tegen Covid-19, worden als desinformatie aangemerkt en mochten door YouTube verwijderd worden. Volgens YouTube bevatten de verwijderde video’s onjuiste, schadelijke en gevaarlijke informatie. De kern van de video’s is dat er een werkend en bewezen medicijn is tegen Covid-19, namelijk hydroxychloroquine (HCQ), terwijl dat onbewezen is. Verder is er schade gedaan aan de acceptatie van HCQ doordat de rechter huisarts Rob Elens nog eens extra op de vingers tikt. Het HCQ-verhaal is nu op sterven na dood. 

Viruswaarheid verliest weer

Viruswaarheid verliest weer een rechtszaak. Tegen het RIVM Het was voorspeld. Viruswaarheid speelt om te verliezen. De samenstelling van het OMT, de adviezen en de beschrijving van de onderzoeken, data en rekenmodellen zijn allemaal gepubliceerd volgens de rechter. Tel daarbij op het verbod op HCQ. Dan is goed te zien welke personen zich schuldig maken aan massamoord middels coronamaatregelen. Dat Viruswaarheid daarvan nog geen aangifte heeft gedaan is gewoon bizar aangiftecovid19.nl

Anna Zeven prioriteert niet

Anna Zeven van Viruswaarheid laat met haar politieke ambities zien geen prioriteiten te stellen. Ze gaat voor de oprichting van een nieuwe politieke partij in zee met Bas Filippini van Privacy First terwijl ze moet kiezen voor Life First want Nederlanders worden collectief vermoord door de Coronamaatregelen. Tot nu meer dan tienduizend personen. Bovendien zijn de Coronamaatregelen een vorm van terrorisme. Had Anna Zeven met het kernteam in een vroeg stadium gedaan wat ze op grond van het strafrecht verplicht zijn te doen dan had Anna Zeven zich niet schuldig gemaakt aan de misdrijven van artikel 135 en 136 Sr. Anna Zeven weet al heel lang dat Nederlanders worden vermoord door de Coronamaatregelen. Ze zwijgt het dood en doet geen aangifte: aangiftecovid19.nl

Zorgfascisme in Spanje

Journalist Chris Klomp heeft schijt

Journalist Chris Klomp moppert als een oude, cynische, verzuurde man dat te veel mensen "schijt" hebben. Chris Klomp wordt aanbevolen te studeren op de hoeveelheid schijt die hij als journalist heeft aan de feiten en omstandigheden die objectief georganiseerde misdaad in de Jeugdhulp bewijzen.

Fijne antireclame Viruswaarheid

Fijne antireclame voor Viruswaarheid bij EenVandaag. De groep is sektarisch en niet leuk.

Chris Klomp en de Joden

Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad schrijft op zijn site over Joden. Vertellen hoe het echt zit met de Joden doet Chris Klomp niet. Mogelijk houdt dit verband met het feit dat hij actief is in de beroepsgroep waarvan prominente vertegenwoordigers aan de basis staan van de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, 9/11 en de Coronacrisis: www.holocaustles.nl

Zie je nu wel

Zie je nu wel. Willem Engel werkt voor Thierry Baudet. En Baudet en Engel zijn niet goed bij hun hoofd. Thierry Baudet is de indiener van de zogenoemde Kwakzalver-motie die is afgewezen door Hugo de Jonge waardoor huisartsen geen toegang hebben tot HCQ. Zowel Thierry Baudet als Willem Engel zwijgen hardop over de massamoord die daarmee is bewerkstelligd: https://aangiftecovid19.nl

Zoals de Joden het zien

Eentje voor meneer Avalle

Doe aangifte! Het is allemaal nog veel erger dan gedacht. Georganiseerde misdaad heeft bezit genomen van de zorg. Het is niet alleen de zorg voor de gezondheid van volwassenen die is gekaapt door criminelen. Ook de Jeugdzorg is in handen van de georganiseerde misdaad. Het zijn steeds dezelfde personen die optreden in de leiding. Specialisten "ongetemde problemen" zijn de managers van de Coronacrisis. Getraind in Deep Democracy door antropologen die cultuurinterventies plegen. 

Geen bewijs bestaan SarsCov2

Er bestaat geen bewijs van het bestaan van SarsCov2. Dit wordt bevestigd door gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek waaraan 23 wetenschappers hebben deelgenomen:

Virus isolates or samples from infected patients have so far not become available.

Held Wilders en Baudet grote antisemiet

De held van Geert Wilders en Thierry Baudet is ook de held van Adolf Eichmann . Tevens is deze held te Basel augustus 1897 de oprichter van de organisatie die schuldig is aan het doelbewust bewerkstelligen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Wilders en Baudet zijn in ieder geval geen vrienden van de Joden. Zie holocaustles.nl

Willem Engel blijft mafkees

Het blijft onbegrijpelijk zoals Willem Engel van Viruswaarheid optreedt. In de Zoom van 31 augustus haalt Willem Engel allemaal onderwerpen aan waarbij het van belang is om gedetailleerd en goed onderbouwd het Openbaar Ministerie te informeren omdat daaruit ernstige misdrijven blijken en keer op keer weigert Willem Engel aangifte te doen en gaat hij soebatten met autoriteiten over de rellen in Den Haag. Doe aangifte! aangiftecovid19.nl.

Was mooi geweest

Was mooi geweest als Willem Engel, Jeroen Pols, Mordechay Krispijn en Anna Zeven gewoon hun werk hadden gedaan door iedereen aan te zetten aangifte te doen van terrorisme en massamoord middels Coronamaatregelen. Dan was de massademonstratie in Berlijn kracht bijgezet met strafvorderlijke eisen. Er staat een voorbeeld op aangiftecovid19.nl waaraan Viruswaarheid geen aandacht geeft om de oplossing van de crisis zo lang mogelijk uit te stellen.

Groepsimmuniteit is bereikt

Er is groeiend bewijs dat groepsimmuniteit tegen Sars-cov-2 al bereikt wordt bij 10-20% besmettingsgraad van de bevolkingsgroep.  Dat wij totaal geen immuniteit zouden hebben tegen COVID-19 is een duidelijke misvatting.  De media negeren de wetenschappelijke rapporten hierover totaal.

Aliëtte Jonkers bekent kleur

Medisch journalist Aliëtte Jonkers van de Volkskrant bekent kleur. Ze vindt dat in de nieuwe Skepter een mooi stuk staat over complotdenkers en hun favoriete podium. Aliëtte Jonkers is medisch journalist en volgt de club die er gebruik en gewoonte van maakt terroristen en georganiseerde misdaad te bevoordelen door het leveren bedrieglijke informatie over gebeurtenissen die een ieder individueel en de samenleving als geheel treft.

Eentje voor de sfeer

Waarom Viruswaarheid fake is

Frontman Willem Engel van Viruswaarheid maakt goede sier met iemand die op een school aan de hand van informatie op viruswaarheid.nl met succes een mondkapjesplicht voor het schoolgaande kroost heeft afgewenteld. Had Willem Engel maanden geleden gedaan wat hij had moeten doen om te strijden voor de democratische rechtsstaat dan was nu huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl the talk of the town geweest en was iedereen Willem Engel alweer vergeten. Willem Engel laat keer op keer doelbewust kansen liggen om een eind te maken aan de Coronamaatregelen. Hij procedeert om te verliezen.

Coronamaatregelen is massamoord

Mordechay Krispijn doet het met Anna Zeven

Mordechay Krispijn van Viruswaarheid doet het met Anna Zeven van Viruswaarheid. Daar was het Morry natuurlijk om te doen. Alles voor de meisjes. Mordechay Krispijn met zijn mooie Joodse naam is niet Joods opgevoed. Anne Zeven is het niet onderwezen vrouwtje wat Carl Jung als held heeft waarvan ze niet vertelt dat deze psychoanalyticus nauw samenwerkte met de initiators van de Holocaust.

Willem Engel extreem rechts

Frontman Willem Engel van Viruswaanzin lijkt op zijn Facebook te erkennen dat hij behoort tot de groep der rechts-extremisten. Het rechts-extremisme wat Adolf Hitler heeft voortgebracht voelt zich thuis bij New Age. Adolf Hitler was zeer spiritueel. De vrouw van de man waarmee de held van Willem Engel nauw samenwerkte was misschien wel de grootste bewonderaarster van Hitler ter wereld.

Zoommeetings Viruswaarheid niet om uit te houden

 Het is niet om uit te houden zoals de leden van het kernteam van Viruswaarheid in hun ZoomMeetings elkaar op de schouders kloppen in verband met geleverde wanprestaties. Die Mordechay Krisijn krijgt helemaal tranen in zijn ogen om het werk van mr. Jeroen Pols in de rechtszaal. Hoe ontroerend. Dat mr. Pols niet bestaande rechtsbetrekkingen aan zijn vorderingen ten grondslag legt vertelt Viruswaarheid er niet bij. Best knap zoals Viruswaarheid nu al maanden de oplossing voor de bestrijding van de pandemie van het virus traineert.

De leugens van Rudy Bouma (Nieuwsuur/NOS)

Welk belang menen journalisten als Rudy Bouma van Nieuwsuur en de NOS te hebben bij hun aanhoudende leugens? De Volkskrant schrijft dat hydroxychloroquine in het ziekenhuis niet helpt. Rudy Bouma van Nieuwsuur en de NOS neemt dat meteen kritiekloos over en vraagt zich af waarom "amateurvirologen" volharden. Rudy Bouma noemt hen "geïndoctrineerd door populistische politici en sociale media."  Het is allang bewezen dat hydroxychloroquine + zink + antibioticum werkt wanneer het direct bij de eerste symptomen in de eerste lijn wordt geslikt. Iedereen die zich bezighoudt met hydroxychloroquine weet allang dat hydroxychloroquine in het ziekenhuis geen toegevoegde waarde heeft. De grap met hydroxychloroquine zit 'm in de snelle toepassing bij de eerste klachten samen met zink en een antibioticum: zelfzorgcovid19.nl

Viruswaarheid bestaat uit mafkezen

Viruswaarheid procedeert weer bij de rechter in kort geding. Het wil informatie waarvan het RIVM stelt en beweert dat het gewoon openbare publicaties zijn. Waarom stoot mr. Jeroen Pols zich bij herhaling aan dezelfde steen. Veinzend de democratische rechtsstaat te willen behouden voor de samenleving en vervolgens de regelen der kunst niet vertonen. Het is vermoeiend. Alle informatie die nodig is om het RIVM op de knieën te krijgen staat ook gewoon online: aangiftecovid19.nl

Het martelen van Coronapatiënten

Verpleegsters mogen benauwde Coronapatiënten geen zuurstof gegeven. Ze gaan direct in coma aan de beademingsapparaten. Weken aan de beademing beschadigt mensen. Iedereen met Covidklachten krijg in het ziekenhuis van de internisten preventief anti-stollingsmiddelen. Deze middelen hebben trombose als bijwerking. Bovendien is huisartsen in de eerstelijnszorg toegang ontzegd tot HCQ waardoor zij Covidpatiënten niet snel, veilig, goed en goedkoop kunnen genezen. De aan Covid19 overleden personen zijn vermoord. Een wereldwijde massamoord op nu bijna 900.000 mensen.

Misselijke grapjes Bram Bakker

Basisarts en psychiater maakt op Twitter misselijke grapjes over Corona terwijl hij weet of behoort te weten dat het misdadig is dat HCQ/Zink kuur in Nederland is verboden. Hij gruwelt daar helemaal niet van terwijl Bram Bakker ook prominent boogbeeld is van Stichting Geen Doofpot.  Hoeveel mensen hadden gered kunnen worden. Hoeveel orgaanbeschadiging was voorkomen. En hoeveel langdurige klachten. Hoeveel PANIEK is onnodig aangejaagd. Of was dat juist de bedoeling? Om Bram Bakker zijn zieke grapjes te kunnen laten maken.

Journalisten de Correspondent van lotje getikt

De journalisten van de Correspondent moeten eindelijk eens erkennen dat zij hun schoolgeld dienen terug te vragen. Die mafklappers verzinnen een hele nieuwe wereld bij elkaar rond het bedrog dat koolstofdioxide de oorzaak is van de klimaatverandering. Minder CO2 is volgens de Correspondent "erkennen dat het ongemakkelijk is". Het is lachwekkend als het niet zo misdadig was. CO2 kan niet bijdragen aan de opwarming van de aarde want de Global Warming Potential van CO2 gelijkstaat aan één  (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk-aan-die-in-1990/co2-equivalenten).  Technieken om koolstofdioxide te verwijderen maken zuurstof schaars.

Eind WHO

Wie-O-Wie maakt alle middelen rechtens een eind aan de WHO? Nu! Please! #durftevragen De waanzin moet ophouden. "WHO raadt mondmaskers aan vanaf twaalf jaar".  Iedereen met Covid-klachten kan snel, veilig en goedkoop genezen volgens het Zelenco-protocol wat in Nederland wordt gepromoot door huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl. Hem is door het RIVM en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wat ook toezicht houdt op de misdadige Jeugdzorg verboden de genezende medicijnen aan Covid-patienten voor te schrijven. 

Mr. Online: mr. Jeroen Pols volledige amateur

Jurjen Boorsma is advocaat en freelance journalist en laat er in Mr. Online geen misverstand over bestaan dat mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid een "volledige amateur" is. Citaat:

Geloofwaardigheid bij de rechter begint met de geloofwaardigheid van de boodschapper. Pols is niet eens advocaat, heeft een strafblad en kwam in de eerdere viruswaanzin-rechtszaak op mij over als een volledige amateur. Hij is het type jurist waarvan ik altijd droom dat hij door de tegenpartij wordt ingehuurd. Om formele redenen had Pols een advocaat meegekomen, voor een goedbetaalde bijrol, denk ik. Namelijk: behang.

Willem Engel is opstandeling

Leon Verdonschot is als journalist ook niet helemaal snugger want hij heeft nog altijd niet begrepen dat de Coronadoden zijn vermoord door het verbod op HCQ. Leon Veronschot heeft met Willen Engel gemeen dat hij het M-woord van "massamoord" niet gebruikt als kwalificatie voor de coronamaatregelen. Het T-woord kan ook, van "terrorisme". Willem Engel heeft eerder reeds laten weten te strijden voor zelfbestuur en omverwerpen van de regering. 

Concentratiekampen in Nederland

Het bestuur van Nederland bereid de oprichting voor van concentratiekampen om mensen in quarantaine te plaatsen in verband met Covid. De Nederlandse Overheid verbiedt artsen om mensen te genezen van Covid19-klachten en richt quarantainefaciliteiten op om de slachtoffers van het Coronaterrorisme te bewaren. In de concentratiekampen waar de Joden vroeger zijn gehouden waren de basisvoorzieningen ook goed geregeld. Maaltijdvoorzieningen, wasserijfaciliteiten, kleding, geneesmiddelen. In alles was voorzien. Pas later in de oorlog escaleerde de omstandigheden en werd de Holocaust uitgevoerd.

Viruswaarheid = Forum voor Democratie

Wat werd vermoed blijkt de waarheid. Viruswaarheid wordt achter de schermen gesteund door Forum voor Democratie. Dat verklaart een hoop. Daarmee staat ook het antisemitische karakter van Viruswaarheid vast. De held van Thierry Baudet is de grote initiator van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Mordechauy Krispijn met zijn mooie Joodse naam naait iedereen in het pak zoals de Zionisten al 123 jaar doen.

De gekkies van Viruswaarheid

De gekkies van Viruswaarheid hebben aangifte gedaan tegen Ahmed Aboutaleb want hij heeft zijn gezag misbruikt in verband met de mondkapjesplicht. Omdat hij niet bevoegd is de mondkapjesplicht in te voeren. Heel veel werk in een aangifte die zal worden afgewezen. De aangifte die wel doel treft laat Viruswaarheid doelbewust links liggen: aangiftecovid19.nl.

Droef gesteld met algemene kennis

Het is droef gesteld met de algemene kennis van mensen in het algemeen. Iedereen wordt zo makkelijk bedrogen en misleidt. De journalistiek en media spelen hierin een hoofdrol. Op bepaalde platforms zoals Facebook, Twitter, Youtube wordt alleen een bepaald verhaal voor waarheid gehouden. De echte waarheid wordt als in strijd met de gebruikersvoorwaarden geband. Propaganda voor de Coronamaatregelen in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding kan gezien worden als poging tot genocide.

Willem Engel van padje af

Viruswaarheid heeft nog geen enkel juridisch document ingeleverd bij de Rechtspraak op basis waarvan het in het gelijk kan worden gesteld. De dagvaarding tegen de Staat bestond uit vorderingen die niet anders dan afgewezen konden worden. Het verlies in de mondkapjes zaak was te voorspellen. De marginale toetsing die plaatsvindt in normaal. Er is helemaal niks corrupt aan de uitspraken in de rechtszaken van Viruswaarheid. Het komt door de niet deugende werkwijze van Viruswaarheid waarom het niet slaagt.

Willem Engel is Complotgekkie

Frontman Willem Engel van Viruswaarheid is pas een Complotgekkie. Deze Duivelskunstenaar met een eigen School in Hekserij is van mening dat de rechter in de mondkapjeszaak de Nuerenbergcode heeft overtreden. Nuerenberg gaat niet over winkelend publiek in de Kalverstraat. Neurenberg heeft betrekking op de gruwelijke medische experimenten door dokter Mengele cum suis op bijvoorbeeld tweelingen. De afwijzing van de vorderingen van Viruswaarheid cum suis komt door de werkwijze van betrokkenen. Viruswaarheid strijdt helemaal niet voor behoud van de democratische rechtstaal. Willem wil zelfbestuur.

Viruswaarheid verliest weer

Viruswaarheid verliest weer een rechtszaak onder leiding van jurist Jeroen Pols. De mondkapjes blijven. Het is te betreuren dat Viruswaarheid ondanks deugdelijk te zijn geïnformeerd niks onderneemt wat iedereen verplicht is te doen bij terrorisme en moord. De Coronamaatregelen zijn een vorm van terrorisme. Het verbod op HCQ is massamoord. Doe aangifte: aangiftecovid19.nl.

Willem Engel niet goed bij hoofd

Frontman Willem Engel van Viruswaarheid bereidt zich voor op een addendum op een aangifte die hij heeft gedaan tegen de minister waarvan hij weet of weten kan dat die wordt afgewezen.

Wachten op Viruswaarheid

Het is wachten tot Viruswaarheid eindelijk die actie onderneemt waarvan wat te verwachten valt. Jurist Jeroen Pols denkt dat hij de zaak tegen de mondkapjes heeft gewonnen en dat daarom de rechter morgen al uitspraak doet. Dat jurist Jeroen Pols nog altijd niet heeft begrepen dat massaal aangifte doen volgens het model op aangiftecovid19.nl de overige juridische en andere acties ondersteunt is misschien gewoon culpoos. Mr Jeroen Pols doet wel aangiftes alleen dan van het kaliber waarvan hij op voorhand weet dat die worden afgewezen. Net als zijn rechtszaak tegen de Staat. Door het gepruts van jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid gaat het Covidebat niet over HCQ en Rob Elens en het Zelenko-protocol. Dat is geen manier om de donateurs van Viruswaarheid de winter door te helpen.

Voorspelling mondkapjeszaak Viruswaarheid

De voorspelling in de mondkapjeszaak van Ab Gietelink en Viruswaarheid is dat de vordering wordt afgewezen. De mondkapjes zijn geen inbreuk op de privacy. Ze leveren meer privacy. Bovendien wordt er niet geëxperimenteerd met mensen zoals bedoeld in de Neurenberg processen. Bij Neurenberg ging het om experimenten die men zelfs niet op dieren mag uitvoeren. Het kan dat Ab Gietelink zijn zin krijgt. En dat hij op een speciale lijst komt zodat hij in de omgeving van zijn woning/werkruimte geen mondkapje hoeft te dragen. Een algemeen verbod op het verbod geen mondkapje te dragen in bepaalde gebieden wordt niet verwacht. Het meest bizarre aan Viruswaarheid en Ab Gietelink en die jurist Jeroen Pols is dat zij nog altijd geen aangifte hebben gedaan naar het model van aangiftecovid19.nl. De aangiften die zij doen vereisen consent van de Kroon of de Tweede Kamer voordat het OM bevoegd is strafvervolging in te stellen. Om civiel te slagen is het bevorderlijk dat eerst iedereen massaal aangifte doet naar het voorbeeld op aangiftecovid19.nl. Een logische voor de hand liggende aangifte die iedereen verplicht is te doen op grond van de wet.

Fake juridische acties Willem Engel

Frontman Willem Engel van Viruswaarheid maakt er een hele vertoning van dat hij aangifte doet tegen minister De Jonge  wegens de mondkapjesplicht. Hij verzoekt de Minister van Veiligheid en Justitie bij Koninklijk Besluit aan de Procureur Generaal opdracht te geven tot vervolging van de Heer Hugo de Jonge. Wederom een kansloze actie van Willem Engel. De aangifte die wel helpt en die Willem Engel op grond van het Wetboek van Strafvordering verplicht is te doen, doet hij niet: aangiftecovid19.nl.

Anti-Zionism is part of Judaism

Lister naar de experts: anti-Zionisme is integraal onderdeel van Jodendom.

Jurist Jeroen Pols grote trol

Mr Jeroen Pols van Viruswaarheid is een grote dikke vette trol van de bovenste plank. Hij durft de Coronamaatregelen zelfs “Medisch Fascisme” te noemen. Dat de Coronamaatregelen juridisch gekwalificeerd dienen te worden als terrorisme en massamoord en dat op grond van de wet iedereen verplicht is aangifte te doen volgens het model van aangiftecovid19.nl, vertelt jurist mr. Jeroen Trol Pols van Viruswaarheid niet want hij werkt voor het Fascisme wat hij beweert te bestrijden.

Antisemitisme David Serphos

Juist personen als David Serphos met hun passie voor geschiedenis en Jodendom weten dat het extreem antisemitisch is het Joodse volk in de Diaspora gelijk te stellen aan Zionisten. De Zionisten zijn geen Joden. De Zionisten zijn de grote initiators van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust: www.holocaustles.nl.

Het nu van Bram Bakker

In het nu worden Nederland, de wereld en Europa belaagd en gestalkt door een terreurbeweging die samenwerkend met georganiseerde misdaad in de zorg, massamoord en terrorisme middels Coronamaatregelen pleegt. De brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme die zijn geschreven door de held van Geert Wilders en Thierry Baudet zijn als het ware de glazen bol waaruit de ellendige toekomst blijkt wanneer personen als arts en psychiater Bram Bakker blijven liegen en bedriegen en misleiden over virussen en Covid18 en Hiv en AIDS en de Holocaust en 9/11 en de kinderbescherming.

Lachen met Willem Engel

Willem Engel van Viruswaarheid heeft het in zijn recente videoparty op Facebook over “radicalisering van tegenstanders van viruswaarheid en de regering”. Dat Viruswaarheid en Willem Engel nog niet definitief van Facebook zijn geband kan welhaast niet anders zijn dan bewijs van lidmaatschap van de Cabal. Willem Engel is op vakantie in Fuerteventura. Dit heeft hij vast niet betaald van de 120.000 Euro die donateurs hebben opgehoest voor de oplossing. Welke leider van de nieuwe vrije wereld gaat nu op vakantie wanneer de aarde in brand staan en de volgers desperaat zijn? Bovendien benadrukt Willem Engel nog altijd niet dat de Covid19-doden zijn vermoord door het verbod op HCQ! En weer roept Willem Engel op tot het negeren van de regels. Tegelijk met zijn zogenaamde geweldloosheid. Bovendien bedreigt Willem Engel mensen die het niet met hem eens zijn en nadat hij de crisis heeft opgelost te veel kapot is gemaakt binnen de maatschappij. De feiten wijzen uit dat Willem Engel radicaliseert en de democratische rechtsstaat kapot maakt. Doelbewust en opzettelijk. Het is van mijlen ver te zien. Willem Engel overtreedt de wet door zijn plicht op grond van artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering niet na te komen en geen aangifte te doen.

Nazikapje verplicht op school in Assen

Het beruchte Nazikapje van de WHO is nu verplichte kost op een middelbare school in Assen. Dat men dit accepteert in het onderwijs bewijst dat het onderwijsbestuur bestaat uit Nazi's of dat het onderwijs dermate slecht is onderwezen dat het deze bullshit als makke schapen klakkeloos overneemt.

Viruswaarheid werkt voor Forum voor Democratie

Viruswaarheid publiceert op Facebook de verwachtte propaganda voor Forum voor Democratie. Het probleem hierbij is dat de held van Thierry Baudet de grote initiators is van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Viruswaarheid werkt net als Forum voor Democratie mee aan de complete realisatie van de ideeën van de held van Thierry Baudet. Daarom dat Viruswaarheid nog altijd niet heeft gedaan wat voor de hand ligt en volstrekt logisch is: aangifte doen naar het voorbeeld op aangiftecovid19.nl

Nieuw-Zeelands Nazistyle heeft "Quarantine Facilities"

Inmiddels hebben ze in Nieuw Zeeland "Quarantine Facilities". Ook voor de anderen in het huishouden. Iedereen binnen de familie "who might be at risk". De faciliteit heeft excellente "processes" en "places to look after people". In Auschwitz hadden ze ook “health staff on side at all times".

Nazistyle Coronamaatregelen in Duitsland

Duitse kinderen dreigen uit huis te worden geplaatst wanneer ouders weigeren hen in huis te scheiden van de rest van de huisgenoten wanneer ze het Coronavirus hebben opgelopen óf met een besmet vriendje hebben gespeeld. En nog altijd is Viruswaarheid niet bereid de aangifte te doen die gedaan moet worden: aangiftecovidq19.nl.

 

Iedereen gek geworden

 Iedereen is gek geworden. Niet verwonderlijk gezien de achterlijke Coronamaatregelen door personen die juist toezien op ieders gezondheid. Meer dan 10.000 doden. Economische schade niet te overzien. Mensen die zelfmoord plegen. Bedrijven failliet. Mensen werkloos. Terwijl er een goed werkend en goedkoop en veilig medicijn bestaat tegen Covid19 klachten. Dat is het recept van huisarts Rob Elens met HCQ en Zink en een antibioticum. Huisarts Rob Elens wordt door Hugo de Jonge van het CDA weggezet als kwakzalver. En geen journalist die zich druk maakt om de feiten die bewijzen dat de Coronamaatregelen een vorm zijn van terrorisme en massamoord die strafrechtelijke vergelding verdient: aangiftecovid19.nl

Explosie Beroet munitiedepot Hezbollah

Volgens explosie-experts vond de explosie in Beiroet die de havenstad in puin heeft gelegd en talloze doden en gewonden heeft bewerkstelligd plaats in een wapen- en munitiedepot van Hezbollah. Hezbollah bewaart uit Iran geïmporteerde wapens en munitie tussen de burgerbevolking van Beiroet. Ammoniumnitraat is niet de waarschijnlijke oorzaak omdat dit niet overeenkomt met de kleur van de rookwolk die gepaard ging met de explosie. Deze kleur wijst op munitie. Ammoniumnitraat levert bij ontbranding een gele rookwolk en niet bruinrood. De vraag is of Amerika en/of Israël dit munitiedepot heeft laten afgaan met een raket. Of iets anders.

 

De leugens van Jaap Goudsmit en Bram Bakker

Psychiater en basisarts Bram Bakker citeert graag de leugens van viroloog Jaap Goudsmit bij Zomergasten zondag 9 augustus 2020. Jaap Goudsmit stelt en beweert geen kenner te zijn van een virus dat totaal nieuw is. Dit gaat over Sars-cov-19. Als eerste is Sars-cov-19 niet totaal nieuw. Het is familie van Sars-cov. Bovendien is het een Coronavirus. Bovendien is het een virus. Er is erg veel bekend over virussen. Hele bibliotheken zijn er over volgeschreven. Huisarts Rob Elens weet bijvoorbeeld dat personen die lijden aan Covid19 ten gevolge van Sars-cov-19 daarvan binnen enkele dagen genezen wanneer zij HCQ gebruiken volgens het Zelenko-protocol. Kuur kost ongeveer 15 Euro. Ook is bekend dat dit medicijn niet mag worden gebruikt van de collega’s van Jaap Goudsmit bij het RIVM.

Israël zit achter Holocaust

Benjamin Netanyahu is de zoon van de rechterhand van de grote vooroorlogse initiator van de Holocaust. Niet alleen de officiële notulen van de vergadering van de Zionistische Congressen tussen 1897 en 1940 bewijzen objectief dat Adolf Hitler de uitvoerende macht was van de Zionisten.

Instorten WTC onmogelijk zonder explosieven

Een eenvoudig experiment bewijst objectief dat het instorten van het WTC onmogelijk is zonder explosieven. Elke verdieping  in het experiment rust op twee planken die nergens aan vastzitten. Alleen de zwaartekracht en de Tweede van Newton zijn aan het werk, net als bij de torens van de Twin Towers.

Viroloog Jaap Goudsmit liegt de waarheid

Viroloog Jaap Goudsmit zit de wetenschap glashard te liegen live bij Zomergasten over HIV en AIDS. De man die Hiv heeft ontdekt en daarvoor de Nobelprijs heeft ontvangen laat iedereen weten dat mensen meerdere keren besmet kunnen raken met HIV en daarvan vanzelf genezen als ze gezond leven. Bovendien heeft Robert Gallo in 1984 bewezen in Science dat AIDS niet door Hiv kan worden veroorzaakt.

Zomergasten en georganiseerde misdaad

Zondag 9 augustus 2020 is het de beurt aan Jaap Goudsmit om bij Janine Abbring van de VPRO in het programma Zomergasten de georganiseerde misdaad in de zorg wit te wassen. Jaap Goudsmit is een Nederlands onderzoeker die vooral bekendheid heeft gekregen door zijn onderzoek naar AIDS en griep. Zoals meeste mensen weten die zelf kunnen nadenken is AIDS gemaakt door Robert Gallo en is Covid19 net zoiets als griep.

Massamoord door de Mainstream media

De massamoord van de Mainstream media door het doodzwijgen van het succes van het Zelenko-protocol als behandeling tegen Covid19 is een van de ernstige misdrijven waaraan de Mainstream media doelbewust deelnemen.

 

Weer video raketinslag Beiroet

Het lijkt er op dat het daadwerkelijk een raket is geweest die de explosie in Beiroet in de opslag met ammoniumnitraat heeft veroorzaakt. Er duiken steeds meer video's op waarin een raket is te zien die inslaat op het depot in Beiroet. Is het een Rod of God?

Explosie Beiroet nieuw soort wapen

Volgens sommige lijkt er een relatief nieuw wapen te zijn gebruikt in Beiroet om de opslagplaats mate ammoniumnitraat op te blazen. Daarom zou het niet voor niets zijn dat het leger van Trump de ontploffing in Beiroet als een "aanval" kon identificeren.

 

Explosie Beiroet mogelijk toch aanslag

De gigantische explosie in de haven van Beiroet in een opslag met ammoniumnitraat waardoor een groot deel van de stad in puin ligt is mogelijk toch een aanslag, aldus president Michel Aoun.

Klachten over Viruswaarheid

Klachten met betrekking tot Viruswaarheid kunnen worden gedeponeerd bij het parket van het arrondissement van de woonplaats van klagers. Viruswaarheid frustreert voortgaand de oplossing waarmee de coronamaatregelen doeltreffend kunnen worden opgeheven. In plaats het juiste te doen vertaalt Viruswaarheid de eigen waanzin naar het Duits, Engels en Frans zodat ook de rest van Europa wordt vergiftigd met de juridische rimram van mr. Jeroen Pols van de club die niet eens “artikel 119 van de Grondwet” kan spellen.

Viruswaarheid frustreert oplossing

Omdat Viruswaarheid in het kort geding tegen de Staat geen bevel heeft gevorderd van de voorzieningenrechter dat als tijdelijke maatregel HCQ wordt toegelaten als medicijn in de eerstelijnszorg bij en tijdens de behandeling van Covid19 tot de Spoedwet in de Eerste Kamer is uitbehandeld heeft niemand in het Parlement het over de oplossing van de pandemie van het virus: zelfzorgcovid19.nl

Ramp Beiroet is aanslag

De ramp in Beiroet met de geexplodeerde opslagplaats met ammoniumnitraat lijkt op een aanslag. Vlak voor de explosie wordt de opslag getroffen door een raket. Update: volgens Twitter is de video fake.

Corona en Esther van Fenema

Triest dat Esther van Fenema niet in staat is of niet wil zien en begrijpen dat er goedwerkende goedkope medicijnen bestaan tegen Corona en dat huisartsen is verboden deze medicijnen toe te passen waardoor de crisisdienst niet uit zichzelf ziet en begrijpt dat deze arts en psychiater imponeert als een van de rolmodellen van het Coronaterrorisme.

Micha Kat is to the point

 Corona gaat om controle. Precies wat Micha Kat stelt en beweert. Wat hij nog niet scherp ziet is de groep die achter de Coronamaatregelen zit. Dit is dezelfde groep die de grote initiators van WOII en de Holocaust heeft voortgebracht. De haat en nijd tussen Mischa Kat en de journalistiek is geworteld in antisemitisme bij de MSM.

Jurist Jeroen Pols echt weg kwijt

In de zoom donderdag 6 augustus 2020 beantwoordt jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid een vraag over het feit dat zijn modelaangifte is afgewezen door het Openbaar Ministerie. Hij verwachtte dit al zegt hij. Hij zal een artikel 12 Sv procedure beginnen zegt hij. Terwijl hij weet dat de klager in het beklag wegens het sepot van de aangifte tegen bewindslieden door het Gerechtshof niet ontvankelijk al worden verklaard wegens artikel 119 van de Grondwet.

Viruswaarheid zal niks bereiken

Viruswaarheid zal niks bereiken door de grondhouding. Dat Viruswaarheid zich beroept op grondrechten betekent niet dat het strijdt voor mensenrechten of voor de democratische rechtsstaat. De werkwijze van Viruswaarheid is tegen het systeem van de democratische rechtsstaat. Het miskent voortgaand gezaghebbende bronnen over de juridische do’s and don’ts. En het voert rechtszaken op een manier die automatisch tot verlies leidt. Viruswaarheid procedeert om te verliezen en de illusie te wekken van falende rechtspraak.

Coronamaatregelen = Jodenvervolging

De vergelijking die Willem Engel van Viruswaarheid maakt tussen de Coronamaatregelen en de Jodenvervolging is dan weer wel goed. De Coronamaatregelen zijn Jodenvervolging. Nu nog de bijpassende maatregelen van Willem Engel cum suis en dan zijn de Joden ook tevreden.

 

Dit is waarom Willem Engel niet deugt

Willem Engel van Viruswaarheid laat zijn volgers geloven dat er sprake is van dood door schuld omdat het RIVM het verhaal van hem en Maurice de Hond over aerosolen niet serieus heeft genomen en dat daardoor het virus zich heeft verspreid via ventilatiesystemen, waardoor mensen zouden zijn gestorven in verpleeghuizen. Als eerste ontkent Willem Engel hier zijn uitspraak dat mensen met Corona zijn gestorven en niet door. Als tweede ontkent Willem Engel hier dat het verbod op gebruik van HCQ in de eerste lijn de oorzaak is van het sterven van Covidpatienten in het verpleeghuis. En dat de verspreiding via de ventilatie niet echt relevant is wanneer iedereen in het verpleeghuis HCQ volgens het Zelenko-protocol voorgeschreven krijgt bij Covid19 want dat geneest zelfs de oudsten onder ons bewijs huisarts Rob Elens.  Keer op keer voert Willem Engel acties uit tegen de oplossing van de Coronamaatregelen. En  zet hij volgers juridisch op het verkeerde been.

Wetenschappijk niveau journalist Chris Klomp

Lees ook dit even over de bedenkelijke werkwijze van journalist Chris Klomp. En bedenk zelf hoe dat juridisch wetenschappelijk gekwalificeerd dient te worden in het strafrecht.

Zionisme vs Jodendom

Eentje van de Joodse vrienden:

Volgende verloren rechtszaak Viruswaarheid

Stichting Viruswaarheid.nl en jurist Jeroen Pols en Willem Engel willen documenten van het RIVM. Normaal gaat dat via een WOB-procedure. Viruswaarheid beroept zich evenwel op artikel 843a van het Wetboek van Rechtsvordering. Een eis die wet hierbij stelt is dat er sprake moet zijn van een “rechtsbetrekking” waarin eiser partij is. Volgens Viruswaarheid is deze rechtsbetrekking een verbintenis uit onrechtmatige daad terwijl dat niet kan omdat nog niet is vastgesteld dat de Staat onrechtmatig handelt. Sterker: in het kort geding tegen de Staat is bepaald dat de Staat niet onrechtmatig handelt. Dus geen rechtsbetrekking.

Willem Engel strijdt voor opstand

Het is vaker genoteerd dat Willem Egel oproept tot opstand en zelfbestuur. Terwijl hij het bestuurslid is van Stichting Viruswaarheid wat tot doel heeft te strijden voor de democratische rechtsstaat. Geen van de rechtszaken die Willem Engel tot nu heeft gevoerd had kan van slagen. De dagvaarding van de rechtszaak tegen de Staat was zo opgesteld dat de rechter wel moest afwijzen. Woensdag 5 augustus 2020 voert Willem Engel een rechtszaak tegen YouTube. Zogenaamd voor vrije meningsuiting. De kans dat hij daarmee de acceptatie van HCQ door autoriteiten de das om doet is niet klein.

Viruswaanzin blokkeert oplossing Coronacrisis

Viruswaanzin staat de makkelijke oplossing in de weg waarmee de Coronamaatregelen het snelst van tafel kunnen. Alles wat Viruswaanzin doet versterkt de positie van zij die de Coronamaatregelen bewerkstelligen. De rechtszaken van Viruswaanzin slaan nergens op. En zijn een gevaar voor acceptatie van de makkelijke oplossing die snel, veilig en goedkoop de pandemie van het virus bestrijdt. Viruswaanzin moet gaan voor het doen van collectief aangifte naar het model op aangiftecoivid19.nl.

Viruswaanzin toch Neo-Nazi’s?

Als the Times of Israël geloofd moet worden waren het Neo-Nazi's die afgelopen zaterdag 1 augustus 2020 massaal hebben gedemonstreerd tegen de Coronamaatregelen. Protesten in Duitsland waren volgens the Times of Israël vernoemd naar een documentaire uit 1935 van de bekend Nazi-filmster Leni Riefenstahl.

Anna Zeven draagt NSB-blauw

Anna Zeven is lid van het kernteam van actiegroep Viruswaanzin. Ze is de rechterhand van Mordechay Krispijn die niet Joods is opgevoed. De held van Anna Zeven werkte samen met leiders van de groep die schuldig is aan de Holocaust. Deze groep heeft de bruinhemden opgericht. En is na de oorlog als een kameleon van kleur veranderd naar het NSB-blauwe van de jurk die Anna Zeven van het kernteam van actiegroep Viruswaanzin draagt bij en tijdens de demonstratie op het Malieveld te Den Haaf 1 augustus 2020.

De vergissing van waarheidszoekers

De Brown Shirts van Adolf Hitler hebben zich gespiegeld aan de Brown Shirts van de grote Zionistische leider Ze’ev Jabotinsky. George Soros is geen Zionist. Adolf Hitler was vriend en bondgenoot van de Zionisten. En uitvoerende macht van de Zionistische Congressen: holocaustles.nl.

Netanyahu zoon adviseur initiator Holocaust

Benjamin Netanyahu is de zoon van de adviseur van een van de grote initiators van de Holocaust: Ze'ev Jabotinsky. Ze'ev Jabotinsky is de oprichter van de eerste Bruinhemden. Zijn paramilitaire troepen hebben in 1933 de locatie voor Auschwitz uitgezocht: www.holocaustles.nl 

Waanvoorstellingen van Mordechay Krispijn

Het is een waanvoorstelling van Mordechay Krispijn van Viruswaarheid/Viruswaanzin dat demonstraties helpen. De grootste demonstraties ooit in Nederland in Den Haag 29 oktober 1983 tegen de kernwapens met een miljoen demonstranten heeft niks opgeleverd. In Frankrijk wordt al jaren wekelijks gedemonstreerd zonder resultaat. Ook de idee dat het kabinet moet opstappen en dat nieuwe verkiezingen de oplossing leveren is krankzinnig. Dezelfde politieke partijen zullen na de verkiezingen de dienst uitmaken. Wat helpt wil Mordechay Krispijn niet promoten. Het is hem al duizend keer uitgelegd. Er moet massaal aangifte worden gedaan. Mordechay Krispijn heeft toegang tot de Facebookgroepen die in actie komen met bij elkaar meer dan 100.000 duizend mensen. En hij weigert ze te informeren over de noodzaak van het doen van aangifte terwijl een modelaangifte daarvoor klaarstaat op aangiftecovid19.nl

 

Willem Engel Ordinaire Raddraaier

En weer roept Willem Engel op tot zelfbestuur en afzetten van de REGERING. Hij is het enige bestuurslid van Stichting Viruswaarheid die zogenaamd strijdt voor de democratische rechtsstaat. De demonstratie zaterdag 1 augustus 2020 in Den Haag heeft als titel De Dag Van De Democratie. Er is geen democratie bij personen die oproepen tot zelfbestuur. Willen Engel ziet zichzelf al als leider van dat zelfbestuur. Tot nu toe heeft hij nog helemaal geen kloot gedaan om de Coronamaatregelen op te heffen. Alle juridische acties van Viruswaanzin leiden af van de kern en zijn gedoemd om te mislukken, gewoon omdat Viruswaanzin de rechtszaken zo inricht dat ze zullen mislukken. Willem Engel laat weten dat vanaf morgen zijn geduld op is.

Achemed Auboutaleb is moordenaar

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is een leugenachtige moordenaar. Hij verdedigt zijn mondkapjesplicht want Aboutaleb "wil geen maatregel onbenut laten om te voorkomen dat er één Rotterdammer sterft". Heel de wereld is ermee bekend dat de medicijnen die de pandemie van het virus Sars-cov-19 snel, goed, goedkoop en veilig bestrijden niet mogen worden toegepast door de club van bestuurders waaraan Burgemeester Ahmed Aboutaleb deelneemt, ten gevolge waarvan inmiddels meer dan 10.000 Nederlanders zijn vermoord.

De misdrijven van Femke Halsema

Burgemeester Femke Halsema is herhaaldelijk uitgebreid schriftelijk geïnformeerd over het succes van HCQ volgens het Zelenko-protocol en de adviezen van huisarts Rob Elens. Haar ambtenaren hebben bevestigd dat de burgemeester de informatie heeft ontvangen en daarvan kennis heeft genomen. Burgemeester Femke Halsema kiest ervoor deze levensreddende informatie naast zich neer te leggen.

https://twitter.com/wimjmvoermans/status/1288863736229437441

Viruswaanzin.be net zo achterlijk als Viruswaanzin.nl

Viruswaanzin.be sleept Bill Gates voor de rechter om de Lockdown. Net als Viruswaanzin.nl spant Viruswaanzin.be die rechtszaken aan die beter niet gevoerd kunnen worden. Het is vanzelfsprekend dat Bill Gates voor de rechter moet worden gesleept. Alleen niet de civiele rechter. De Belgen moeten aangifte doen. De Belgen worden vermoord door de Coronamaatregelen. Net als de Nederlanders. De Fransen. De Duitsers und so weiter. ===>>> aangiftecovid19.nl

100% meer Nederlanders vermoord

Het CBS heeft becijferd dat er 100% meer mensen zijn vermoord door de Coronamaatregelen dan gedacht. Niet zes duizend Nederlanders zijn vermoord. Né, het zijn er twaalfduizend. Nederland wordt op dit moment klaargestoomd voor de tweede golf massamoord.

120.000,- Euro voor Willem Engel

Het verdienmodel van Willem Engel cum suis. Onrust stoken. Geld inzamelen. En rechtszaken voeren die niet helpen tegen de Coronamaatregelen. Loop allemaal achter de rattenvanger aan.

Advocaat Viruswaanzin is geen advocaat

Mr. Jeroen Pols die de hele tijd door journalisten van de Mainstream media wordt gezien en genoemd als de "advocaat" van Viruswaanzin is geen advocaat. Zijn naam komt niet voor in de database van de Nederlandse Orde van Advocaten: https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl. Bovendien kan iedereen zien dat mr. Jeroen Pols in de rechtszalen niet optreedt als advocaat. Hij draagt geen toga. Daarvoor heeft hij anderen nodig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viruswaanzin levert geen oplossing

Viruswaanzin erkent in zijn propaganda dat het Coronavirus serieus genomen moet worden en het levert geen oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus zodat de Coronamaatregelen kunnen worden opgeheven. Viruswaanzin wil dat alles weer normaal wordt zonder dat het virus wordt bestreden. Dat gaat vanzelfsprekend nooit werken. Aangifte doen is een veel beter idee. Sterker: iedereen is verplicht aangifte te doen. Kijk op aangiftecovid19.nl.

Tone of Voice

Het is de toon die ze muziek maakt. Personen die zie zich aangesproken voelen door hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl zoals Mordechay Krispijn van Viruswaanzin klagen over de toon van de teksten met betrekking tot hen. Aan de inhoud gaan ze voorbij. Viruswaanzin spoort niet. Dump die gasten. En doe vanuit huis zonder te gaan demonstreren wat er staat op aangiftecovid19.nl.

Viruswaanzin en de pedo-elite

Mordechay Krispijn van Viruswaanzin maakte vandaag via Facebook bekend het niet over de pedo-elite te hebben. Dit is onverstandig omdat deze elite op jacht is naar kinderen. En van onder andere de volgers van Viruswaanzin het jonge fruit plukt wegens anti-vax of andere complotfantasieën van ouders. De Coronamaatregelen zijn het werk van dezelfde groep personen die verantwoordelijk is voor ernstig seksueel misbruik van minderjarigen. Eufemistisch kinderbescherming genoemd. De Coronamaatregelen is het vervolg op de Tweede Wereldoorlog. Mordechay Krispijn met zijn goede bedoelingen levert iedereen op voorhand uit aan de Gestapo.

Viruswaanzin = krankzinnig

Die gasten van Viruswaanzin zijn totaal van het padje af. De ene na de andere rechtszaak die juist niet moet worden gevoerd. Viruswaanzin bindt steeds de kat op het spek. Nu wordt huisarts Rob Elens in het pak genaaid met een rechtszaak tegen YouTube. Zogenaamd voor de vrije meningsuiting. Actiegroep Viruswaanzin en Café Weltschmerz werken voor het RIVM.

Viruswaanzin is afleiding

Viruswaanzin leidt constant af van de oplossing. De mening van Willem Engel doet er niet toe. Viruswaanzin haalt veel geld op voor rechtszaken waarvan bij voorbaat vaststaat dat ze worden verloren. Willem Engel verspreidt misleidende informatie. En bewerkstelligt chaos. Het enige wat van belang is staat op zelfzorgcovid19.nl

Viruswaanzin ontmaskerd

Er kan aangifte worden gedaan tegen Viruswaanzin in verband met deelname aan het terrorisme en de georganiseerde misdaad die verantwoordelijk zijn voor de Coronamaatregelen. De onrechtmatige werkwijze van Viruswaanzin spat van het internet. Viruswaanzin verleent met de acties hand en spandiensten aan de terreurbeweging en de georganiseerde misdaad die verantwoordelijk zijn voor de Coronadoden. Viruswaanzin misleidt iedereen bewust over de kwaliteit van het juridisch werk van mr Jeroen Pols en hun advocaat. Viruswaanzin speelt het onbehoorlijke bestuur in de kaart. Viruswaanzin heeft bewezen dat de Staat niet aansprakelijk is voor de Coronadoden en overige schade door de onrechtmatige Coronamaatregelen. Iedereen kan fluiten naar zijn geld dankzij Viruswaanzin. Iedereen verliest door Viruswaanzin.

Viruswaanzin-pot verwijt RIVM-ketel

Het vonnis van de rechtbank in het verloren kort geding van Viruswaanzin laat goed zien dat de pot de ketel verwijt dat het zwart ziet. Viruswaanzin stelt en beweert dat de Staat zich niet aan de grondwet houdt. Uit alinea 4.5 van het vonnis blijkt dat Viruswaanzin zelf zich niet aan de grondwet houdt.

Viruswaarheid c.s. hebben gevorderd de aangekondigde Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 al op voorhand overbindend te verklaren. Die vordering komt niet voor toewijzing in aanmerking. Zoals hiervoor al is overwogen, was er op het moment dat de zitting plaatsvond zelfs nog geen wetsvoorstel voor een tijdelijke wet ingediend; de vordering is daarom prematuur. Bovendien is het vaststellen van wetten in formele zin op grond van artikel 81 van de Grondwet opgedragen aan de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk, waarbij de vraag of, wanneer en in welke vorm een wet tot stand zal komen, moet worden beantwoord op grond van politieke besluitvorming en afweging van de daarbij betrokken belangen. De op de Grondwet berustende verdeling van bevoegdheden van de verschillende staatsorganen brengt mee dat de rechter niet mag ingrijpen in deze procedure van politieke besluitvorming. Van een wet die ter beoordeling aan de (voorzieningen)rechter kan worden voorgelegd, is dus evident (nog) geen sprake.

Doutzen Kroes heeft gelijk

Doutzen Kroes heeft gelijk.  Ze willen niet dat mensen gezond zijn. Ze willen niet dat mensen genezen van het Coronavirus. Dit wordt objectief bewezen door het verbod op gebruik van Hydroxychloroquine  in de eerstelijnszorg. De overleden Covid-patienten zijn vermoord door de behandeling. Net als bij de 30 miljoen AIDS-doden.

Volgende verloren zaak Viruswaanzin

Jurist Jeroen Pols van Viruswaanzin legt bij Potkaars uit dat hij een civiele procedure in kort geding begint tegen de Staat wegens het niet verstrekken van bepaalde informatie van het RIVM. Dergelijke vorderingen worden afgewezen indien er een WOB-procedure open staat. Dit is onlangs weer eens bewezen door publicist Wim Dankbaar die een soortgelijke vordering heeft verloren.

Viruswaanzin = NWO

Meeste mensen hebben niet door dat Viruswaanzin net zo liegt over de oplossing voor de Coronamaatregelen als het RIVM liegt over het Coronavirus. Viruswaanzin bestaat uit opstandelingen die in het westen onbekende antisemieten en racisten als helden zien. En strijden voor een nieuwe wereld. Als er iets NWO is dan is dat strijden voor een nieuwe wereld.

Viruswaan ruit op tot strafbare feiten

In een Zoomvideo die live is gedeeld op Facebook riepen Mordechay Krispijn en Willen Engel volgers op de 1.5m borden te beplakken met stickers. Volgens Mordechay Krispijn en Willem Engel zou dat technisch gezien niet onder vernieling / vandalisme vallen. Volgers van Viruswaanzin die deze aanwijzingen van Viruswaanzin hebben opgevolgd zijn in de kraag gevat en bekeurd voor ‘verontreiniging’.

De waarheid over Viruswaanzin

In de rechtszaal treden Willem Engel en Jeroen Pols op als Stichting Viruswaarheid. In de media werken Willem Engel en Jeroen Pols en Mordechay Krispijn en Anne Zeven en zo’n zestig andere personen samen als Viruswaanzin. En doen zij dingen en uitlatingen die haaks staan op de doelstellingen van Stichting Viruswaarheid. Zoals trainingen geven voor het organiseren van demonstraties. En het hangen van bananen aan de Poorten van de Paleizen van Justitie. De donaties worden ontvangen op de rekening van de dansschool van Willem Engel die zichzelf identificeert als Duivelskunstenaar. En een school heeft in Hekserij. De woorden “controlled opposition” hoeven niet te vallen. Tel de feiten bij elkaar om en maak het sommetje.

Viruswaanzin vs YouTube

Viruswaanzin stelt en beweert te procederen tegen YouTube omdat video’s geband worden. In Duitsland zou YouTube al zo’n zaak hebben verloren. De vindplaats van die uitspraak wordt niet gedeeld door Viruswaanzin. Dat is niet lief. Kan YouTube hier profiteren van het niet transparante donatiemodel van Viruswaanzin? Geld van de donaties voor Viruswaarheid komen op de rekening van de Dansschool van Willem Engel. Niemand weet wie doneert. Fair play als Viruswaanzin transparant is over de donateurs en hun financiële bijdrage. Viruswaanzin is doelbewust contraproductief. Viruswaanzin speelt de vaccinatielobby in de kaart. Viruswaanzin verzamelt profielen.

Zorgen om Viruswaanzin

Er zijn serieuze zorgen over de werkelijke doelstellingen van Viruswaanzin. Niks van wat Viruswaanzin tot nu heeft gedaan helpt bij en tijdens bestrijding van de pandemie van het virus Sars-cov-19. De zogenaamd wetenschappelijke feiten van Viruswaanzin doen er helemaal niet toe. Het enige van belang is dat het virus gewoon kan worden bestreden door het recept van huisarts Rob Elens van covidzelfzorg19.nl.  Al het andere doet er niet toe.

Psychiater Bram Bakker liegt

Psychiater Bram Bakker is moeilijk te vertrouwen door zijn berichten op Twitter over het Coronavirus. Wat hij stelt en beweert is totaal ongefundeerd en ongeloofwaardig. Er is enorm veel bekend over het Cornavirus zoals dat het ongevaarlijk is en Corona patiënten worden vermoord in het ziekenhuis door de behandeling. Psychiater Bram Bakker heeft meer met betrekking tot zijn vakgebied niet begrepen. Wat Bram Bakker doet kan en mag geen geneeskunst worden genoemd. Het welbewust doen van inhoudelijk onjuiste mededelingen is in ieder geval tuchtrechtelijk klachtwaardig.

Coronapatiënten worden vermoord

Mordechay Krispijn beheerst NLP

Mordechay Krispijn van Viruswaanzin blijkt volgens zijn account op Linkedin NLP gestudeerd te hebben. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Mensen die NLP beheersen kunnen anderen dingen laten doen die ze eigenlijk niet willen. Van personen die de verantwoordelijken voor de Coronamaatregelen trainen in Deep Democracy is bekend dat zij ook NLP beheersen.

Bericht van Mordechay Krispijn

Mordechay Krispijn van Viruswaanzin laat weten het niet leuk te vinden zoals over hem wordt geschreven. Mordechay Krispijn is geen georganiseerde oppositie. Vertelt hij aan de telefoon. Mordechay Krispijn heeft de url van de website www.holocaustles.nl genoteerd.

Hem is daarbij verteld dat onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen om de objectieve feiten en omstandigheden die uit de inhoud van die site blijken niet te objectiveren.

Zionisten financierde Endlösung

De grote Zionistische leider Theodor Herzl die tevens held is van Geert Wilders doet in zijn dagboeken ontboezemingen die de Zionisten in het kamp der Nazi's plaatsen. Theodor Herzl schrijft in zijn dagboeken op 09 juni 1895 dat de Zionisten een miljard “offeren” voor de “Lösung der Judenfrage".  De dag daarvoor schrijft hij dat de Judenfrage gelöst zal worden als  “Großer Versöhnungausklang”. Dat is een krachtige synoniem voor Holocaust.

 

 

Buik vol van Viruswaanzin

De irritaties rond Viruswaanzin nemen louter toe. Iedere keer weer de dingen die niet helpen. En de berichten en sites die er niet toe doen. En de petities die geen doel treffen. En rechtszaken die nergens op slaan. Het enige wat van belang is in verband met Sars-cov-19 is wat huisarts Rob Elens vertelt op zelfzorgcovid19.nl. De rest is academische rimram waarvan Willem Engel amper kaas heeft gegeten want hij bezit niet eens de kwaliteiten om zijn proefschrift af te maken. De aerosolen van Willem Engel en Maurice de Hond doen er niet toe. Het gaat om huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl en zijn behandelprotocol.

Massamoord door Coronamaatregelen objectief bewezen

U.S. concentrationcamps for childeren

Nazihumor from the World Ghetto

Spaanse griep was pas erg

Koning draagt Geel Hesje

 

Netanyahu zoon adviseur initiator Holocaust

Benjamin Netanyahu de president van het joods wereld-getto te Palestina is de zoon van de adviseur van één van de grote initiators van de Holocaust: Ze'ev Jabotinski. Deze journalist en held van politicus Geert Wilders is na Theodor Herzl die het creatieve brein is van de Endlosung misschien wel de grootste vooroorlogse initiator van de Jodenvervolging met het oogmerk Palestina te koloniseren voor het koninkrijk van de familie Rothschild. Adolf Hitler en Adolf Eichmann waren de uitvoerende macht van de statelijk acterende terreurbeweging der Zionisten waarin Ze’ev Jabotinski een paramilitaire rol vervulde met zijn Bruinhemden. De militie die door Jabotinski is opgericht en geleid kampeerde al in 1933 op de locatie waar later Auschwitz verrees.

Viruswaanzin is gecontroleerde oppositie

Frontman Willem Engel van Viruswaanzin is niet geïnteresseerd in het aanwijzen van de schuldigen met betrekking tot de massamoord door Coronamaatregelen laat hij zaterdag 18  juli 2020 in een Zoomvideo op Facebook weten. Daarmee speelt hij de georganiseerde misdaad in de kaart. Willem Engel is wel geïnteresseerd in het aftreden van de REGERING. De statelijk acterende terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen wil ook een andere REGERING. Willem Engel wil niet begrijpen dat de Coronamaatregelen een zaak zijn voor de strafrechter. En niet voor een open debat. Meer dan zes duizend mensen zijn vermoord. Moord is geen onderwerp voor soebatten onder elkaar over wat mis is gegaan.

Viruswaanzin wil worden vervolgd

Viruswaanzin wil dat er aangifte wordt gedaan tegen Viruswaanzin. De jurist van de club, mr. Jeroen Pols, eist namens Viruswaanzin dat onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar het politie optreden te Den Haag 21 juno 2020.  Om tegemoet te komen aan deze eis van de oppertrol der trollen kan bij het Openbaar Ministerie melding worden gemaakt van het feit dat Viruswaanzin imponeert als de partij die de rellen doelbewust heeft uitgelokt. De bijpassende tijdslijn bewijst dit objectief. 

Journalisten deelnemers 9/11

Journalisten die blijven stellen en beweren dat het officiële verhaal in verband met de aanslagen in de VS september 2001 de waarheid is nemen deel aan de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor deze aanslagen. Journalisten nemen al sinds 1897 deel aan de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor WOII en de Holocaust.

Zionisten bestelde treinen Auschwitz

De treinen van Westerbork naar Auschwitz zijn al in 1897 besteld door de grote Zionistische leider Theodor Herzl. De Duitse bezetter in de oorlog was de uitvoerende macht van de Zionistische Congressen. De authentieke bronnen die de schuld van de Zionisten aan de Holocaust objectief bewijzen staan op de website www.holocaustles.nl.

Luister niet naar Bill Gates

CDA kiest massamoordenaar Hugo de Jonge

Het CDA kiest massamoordenaar Hugo de Jonge als lijsttrekker. Minister Hugo de Jong is verantwoordelijk voor de genocide door Coronamaatregelen. Het CDA neemt al sinds Balkenende deel aan internationale misdrijven. Deze zijn tot op heden niet vervolgd omdat de bewindslieden en Kamerleden macht misbruiken en ambtsplichten schenden. Dat volgt uit de uitspraak van de Hoge Raad van 10 december 2010: ECLI:NL:HR:2010:BO0198

Helden Wilders initiators Holocaust

De helden van politicus Geert Wilders zijn de grote initiators van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Theodor Herzl en Ze’v Jabotinsky. De authentieke documenten die dit objectief bewijzen staan op de website www.holocaustles.nl.

Anonieme melding over Willem Engel en Viruswaanzin

Viruswaanzin is inderdaad waanzin. Deze club wordt door de overheid betaald om mensen op te trommelen die tegen het coronavirus beleid zijn. Onze overheid krijgt deze opdracht ook weer uit het bommunistische buitenland. Iedereen wordt gedocumenteerd (foto's, filmpjes, aanhoudingen, staande houdingen), m.a.w. de vijand wordt door hen in kaart gebracht. De meute trapt erin en komt massaal protesteren. Engel heeft een dansschool, dit is echter een dekmantel. Hij is eigenaar van een sexclub in Bremer Haven. Zijn vader, Cees Engel, was ooit Bio pharmaceut en is tegenwoordig rotterdams huisjesmelker.Hij was eigenaar v.d. Camping Fort Oranje (we moeten toch oranje gaan dragen en laten zien dat je tegen bent?). Zijn advocaat is Mr. Jeroen S. Pols, de wederhelft van Willem Engel in het Viruswaanzin gebeuren. Pols is advocaat van verschillende huisjesmelkers. De huurders worden eruit gepest, vervolgens koopt Pols de krotten op. Je snapt dat ik dit anoniem meld.

Freddie Mercury is vermoord

Vandaag is het 35 jaar Live Aid. Freddie Mercury is vermoord door dezelfde groep die de Coronapatiënten vermoordt middels de Coronamaatregelen. Al in 1984 is objectief bewezen dat AIDS niet door Hiv kan worden veroorzaakt. AIDS is geen ziekte. Het is een syndroom. Dat is een cluster van verschillende niet goed behandelde aandoeningen die cumulerend tot de dood van iemand leidt. Hiv- patiënten krijgen AIDS door de medicatie tegen Hiv. Ook Coronapatiënten sterven door de behandeling.

Willem Engel bedreigt politie

In een video op Facebook zegt Willem Engel tegen de Politie: "come clean want dit gaat niet goed aflopen voor jullie". De doelbewust door Willem Engel, Jeroen Pols en Mordechay Krispijn uitgelokte rellen in Den Haag 21 juni 2020 misbruiken zij om op te hitsen tegen de Politie. Mordechay Krispijn weet zelfs te vertellen dat hij aan vechtsporten heeft gedaan. De mannen stellen vorderingen in bij de rechtbank die onmogelijk kunnen worden toegewezen en claimen vervolgens dat de democratische rechtsstaat ten einde is. Viruswaanzin is gajes van de bovenste plank. Mordechay Krispijn is een raddraaier.

Iedereen is Muzzle Man

Willen Engel zet aan tot vernieling

Frontman Willem Engel van Viruswaanzin zet in een recente video op Facebook aan tot vernieling. Eerst legt hij uit dat en hoe volgers moeten vernielen, en dat hij van mening is dat er geen sprake is van vernieling. Zodra iemand een opmerking maakt dat Willem Engel aanzet tot vernieling ontkent hij aan te zetten tot vernieling. Willem Engel is ook de leider van Viruswaanzin die ontkent leider te zijn. Bovendien zet Willem Engel aan tot smaad en laster tegen de Politie.

Medicijnen ziekenhuizen oorzaak bloedstolsels

Cornapatiënten krijgen in ziekenhuizen preventief bepaalde medicijnen die bloedstolsels veroorzaken waardoor patiënten overlijden. Dat pathologen na autopsie op overleden coronapatiënten stolsels in 'vrijwel elk orgaan' aantreffen komt door de medicatie die in de ziekenhuizen preventief wordt toegediend door de internisten. Patiënten die vroegtijdig in de eerstelijnszorg zijn behandeld volgens het Zelenkoprotokol lopen niet het risico op deze wijze te worden vermoord.

Viruswaanzin slopen

Viruswaanzin is geïnformeerd over de structurele fouten die het maakt. En dat het daarmee de criminele samenwerking tussen een terreurbeweging en georganiseerde misdaad in de kaart speelt die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen. Alles is bekend over deze terreurbeweging en georganiseerde misdaad bij journalisten en hun media. Journalisten zijn persoonlijk geïnformeerd. Saskia Belleman. Chris Klomp. Matthijs van Nieuwkerk. Arnold Karskens. Kustaw Bessems. Pritt. Noem ze op. Wat Viruswaanzin doet helpt niet. En brengt de volgers in gevaar. Het zal allemaal nog veel erger worden. Nederland, de wereld en Europa kunnen het gepruts van Viruswaanzin missen als Kiespijn.

Viruswaanzin op ramkoers

Viruswaanzin is een ultimatum gesteld om de koers te wijzigen bij gebreke waarvan de acties van Viruswaanzin uitlopen kunnen op een drama voor iedereen die ermee kan worden geassocieerd. Het ultimatum is verlopen zonder dat Viruswaanzin gebruik heeft gemaakt van het aanbod om de pandemie van het virus snel, goedkoop en veilig te bestrijden.

Coronamaatregelen opheffen zonder de pandemie van het virus te bestrijden zal niet gebeuren. Viruswaanzin gedraagt zich als deelnemer aan het terrorisme en de internationale misdrijven van zij die de Coronamaatregelen bewerkstelligen. Viruswaanzin imponeert als een groepje rechts extremistische revolutionairen met een autoriteitsprobleem.

Viruswaanzin bedriegt bewust

Viruswaanzin bedriegt de kluit en het is zich dit bewust want het wordt mede geleid door jurist Jeroen Pols. Viruswaanzin heeft een modelaangifte online gezet waarmee volgers aangifte zouden kunnen doen tegen leden van de regering. Deze aangifte heeft geen enkele zin omdat op grond van artikel 119 Grondwet alleen de Kroon of de Tweede Kamer bevel kan geven tot strafvervolging van leden van de regering. De aangevers zullen niet ontvankelijk worden verklaard. Mr. Jeroen Pols is hiermee bekend. Hij beroept zich tenslotte steeds op de grondwet die niet gehandhaafd zou worden door de regering.

Racisme geruchten Viruswaanzin

Het lijkt erop dat Viruswaanzin een revolutie aan het uitlokken is en een nieuwe wereld wil die racistisch is gemotiveerd. De held van frontman Willem Engel (Mahatma Gandhi) was een onverbloemde racist.

Viruswaanzin grootsheidswaanzinnige revolutionairen

Het kernteam van Viruswaanzin bestaat uit revolutionairen die een nieuwe wereld willen. Die jurist Jeroen Pols is een prutser. Frontman Willem Engel herhaalt keer op keer dat hij waarheidsvinding en oplossingen wil. Tegelijk kijkt hij weg van de oplossing die snel, veilig en goedkoop de Coronamaatregelen opheft. Bovendien doet hij geen aangifte in verband met de Coronamaatregelen terwijl ze een vorm van terrorisme en in ieder geval massamoord zijn. Jurist Jeroen Pols vordert bij de rechter in kort geding als voorlopige voorziening dat een voorstel van wet op voorhand buiten toepassing wordt verklaard. Daarmee geeft hij zijn dictatoriale ambities prijs. En laat hij zien de democratie niet te respecteren. Zijn bananen aan de Poorten van de Paleizen van Justitie zijn voor ieder weldenkend mens meer dan voldoende bewijs van het feit dat Willem Engel maling heeft aan de rechtspraak. Viruswaanzin bestaat uit personen waarmee de oorlog niet is te winnen.

Citaten held Geert Wilders

WEG MET DE WHO!

De World Health Organisation is tegenwoordig de organisatie die bepaalt wat desinformatie is in verband met Covid-19. De WHO heeft afgelopen maanden de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog bewerkstelligd met bewuste leugens en bedrog in verband met Sars-cov-9. Er is heel veel bekend over het Coronavirus. Het actuele Coronavirus is een nieuwe loot aan de Coronastam. Best veel mensen zijn er al immuun voor omdat ze al eens een andere vorm van Corona hebben gehad. Boven alles bestaan er gewoon medicijnen tegen Covid-19-ziekte die snel, veilig en goedkoop genezing leveren in bijna alle gevallen binnen vijf dagen.

Viruswaanzin liegt bewust

Jurist mr. Jeroen Pols van de actiegroep Viruswaanzin liegt alles bij elkaar. Hij pretendeert bij hoog en bij laag dat het Hogere Hof in Pretoria recent Zuid Afrika heeft verlost van de Covod-maatregelen terwijl daarvan niks kan blijken. Zelfs in de commentaren op de Facebookpagina van Viruswaanzin zijn personen uit Zuid Afrika die melden:

I live in SA. We are definitely still on lockdown. The "irrational" rules that were mentioned specifically refers to the fact that cigarettes are still banned & many believe it is due to corruption. The minister mentioned in the iol article is in the centre of it all. Some of our rules didn't make sense. Like that certain clothing items could be for sale and others not. So the court ruled that indeed THOSE aspects do not pass a reasonable persons test and so only the rules of selling of some items changed. It bothers me though that this group, urging people to share this far & wide, lists their own article (with no real sources or even full explanation) as their source. They are sourcing themselves?! Strang

Viruswaazin oogst problemen

Viruswaanzin oogst niks anders dan hoon, verloren rechtszaken en problemen voor de personen die Willem Engel volgen in zijn ophitserij. Het kernteam van Viruswaanzin is uitgelegd dat de werkwijzen van deze club zielige betweters leiden zal tot verloren rechtszaken en problemen voor volgers. Vooral ook problemen voor kinderen. De georganiseerde misdaad die verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen is ook verantwoordelijk voor de jeugdhulp waar kinderen op grote schaal worden misbruikt en mishandeld. Ouders die door het optreden van Viruswaanzin bekend worden als anti-vaxxers kunnen hun kinderen in problemen brengen omdat de kinderbescherming juist voor vaccinatie is. Het is niet verkeerd kritische te zijn in verband met vaccinatie. De manier waarop Viruswaanzin ermee omgaat zal juist gezinnen in problemen kunnen brengen. Het kernteam van Viruswaanzin weigert te luisteren naar goede adviezen en raadgevingen.

De parasitaire Willem Engel e.a.

De gastjes die zich organiseren onder de naam Viruswaanzin of Viruswaarheid zijn deelnemers aan de misdaden van het RIVM en OMT en IGJ. Zij zijn zich gaan organiseren nadat bekend is geworden dat aangiften tegen de georganiseerde ambtelijke misdaad in voorbereiding is wegens terrorisme. Dat de Coronamaatregelen terroristische misdrijven zijn is lang en breed bewezen. Ook staat vast dat de Coronamaatregelen een vorm zijn van genocide en in ieder geval massamoord. Er had niemand hoeven sterven als het bestuur niet door en door was gecorrumpeerd met bepaalde corrupte ambtenaren die levenslang verdienen met hun misdrijven. In die context en ondanks bij herhaling erop gewezen te zijn lukt het Viruswaanzin keer op keer niet die acties uit te voeren waarmee wel snel, goedkoop en veilig de pandemie van het virus wordt bestreden. Viruswaanzin trolt er oplos. Het heeft een dubbele agenda. En die jurist Jeroen Engel is een raddraaier eerste klas.

Viruswaanzin trolt opzettelijk

Het kernteam van Viruswaanzin is telefonisch, per e-mail en anderszins tijdig en bij herhaling uitgebreid geïnformeerd over het feit dat de Coronamaatregelen een terroristische misdrijf en massamoord zijn. En dat er aangifte hiervan gedaan moet worden. Liefst door iedereen. En dat de vorderingen van Viruswaanzin bij de rechtbank geen enkele kans van slagen hebben. En dat een vordering waarbij wordt geëist dat de eerstelijnszorg toegang heeft tot HCQ om de pandemie van het virus te bestrijden wel snel, goedkoop en veilig de Coronamaatregelen opheffen. Roept frontman Willem Engel van Viruswaanzin zijn volgers op aangifte te doen tegen minister de Jong wegens stalking terwijl het juridisch team van Viruswaanzin weet en weten kan dat minister de Jong door artikel 119 grondwet niet kan worden vervolgd. Dan spoor je niet.

 

Viruswaanzin verliest weer

Viruswaanzin heeft zeker al drie rechtszaken verloren. Vandaag heeft het de wrakingszaak verloren. Allemaal voorspelbaar. Ook het kort geding om opheffing van de Coronamaatregelen zal Viruswaanzin verliezen. Net als met het verhaal van Willem Engel en Maurice de Hond over de aerosolen speelt Viruswaanzin bij herhaling het onbehoorlijke bestuur in de kaart. Viruswaanzin bestaat uit professionele trollen die mogelijk door het RIVM zelf zijn ingeschakeld om het publiek op het verkeerde been te zetten. En mogelijk autoriteiten te misleiden in verband voorbereidingen van aangiften tegen het RIVM.

Viruswaanzin speelt RIVM in kaart

Het bewijs dat Viruswaanzin, Willen Engel en Maurice de Hond het RIVM in de kaart spelen met hun aerosolen is nu bewezen door het RIVM. Het maakt niet uit hoe Sars-cov-19 zich verspreidt. Bovendien maakt het niet uit hoeveel mensen besmet raken. Om de pandemie van het virus snel, goedkoop en veilig te bestrijden en de Coronamaatregelen op te heffen is het noodzakelijk voor Viruswaanzin om de rechtspraak te respecteren en bij de rechter in kort geding te vorderen dat de eerstelijnszorg toegang heeft tot HCQ bij bestrijding van Covid. Overigens valt het op dat Viruswaanzin actief de eigen sociale mediakanalen censureert bij kritiek op Viruswaanzin.

Ruzie met Viruswaanzin

Ondertussen ontwikkelt achter de schermen knallende ruzie met Viruswaanzin. Willem Engel, Jeroen Pols, Mordechay Krispijn en Anne Zeven zijn ouderwetse matennaaiers. Anti-vaccers die hun wil opdringen aan anderen. Viruswaanzin is top-down georganiseerd. Het reageert niet op relevante input. En het leidt af van de kern. Ook beledigt het de rechtspraak met de bananen aan de poorten van de Palijzen van Justitie.. Het verhaal van Viruswaanzin is niet het verhaal van de feiten. De feiten zijn dat er geen strijd is voor mensenrechten zoals dat in Zuid Afrika is geweest. We hebben het EVRM. We hebben de Grondwet. Het recht niet vermoord te worden is het relevante recht wat ingeroepen dient te worden. Vrijheid vieren voordat de rechter zich heeft uitgesproken is voor raddraaiers. En ja er is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dit is strafrechtelijk relevant. En is geen zaak voor een kort geding behalve als toelating van HCQ in de eerstelijnszorg wordt gevorderd. Alsdan is de Democratische Rechtsstaat optimaal beschermd tegen Covid. De oplossing voor de bestrijding van de pandemie van het virus is niet het getrol van mr. Jeroen Pols. De oplossing is medisch. En wordt geleverd door huisarts Rob Elens van de website zelfzorgcovid19.nl die de absolute held is van Nederland!

Dubbele agenda Viruswaanzin

Viruswaazin is een tribe lamzakken met een dubbele agenda. In de rechtszaal noemen zij zich Viruswaarheid. Een stichting zonder website. Buiten de rechtszaal zijn zij Viruswaanzin en misleiden zij het publiek met onwaarheden en niet ter zaken doende feiten. De mensenrechten zijn vastgelegd in het EVRM. Er is geen strijd voor mensenrechten en democratie want Nederland is een democratische rechtsstaat. Dat we niet kunnen genieten van de vrijheden en rechten die de democratische rechtsstaat biedt is omdat Nederland, de wereld en Europa worden overvallen door de samenwerking van terreurbeweging en georganiseerde misdaad die belang heeft bij het optreden van Willem Engel, Jeroen Pols, Mordechay Krispijn en Anne Zeven.

Mr Jeroen Pols zwarte lijst juristen

Mr. Jeroen Pols van Viruswaanzin dient op de zwarte lijst van juristen geplaatst te worden. Hij pleit in de wrakingszaak dat er spoed is omdat elke dag schade groter wordt. Terwijl hijzelf en de rest van Viruswaanzin op geen enkele manier bijdragen aan de oplossing van de pandemie van het virus. Keer op keer negeren zij de oplossing. En leiden zij af van wat noodzakelijk is om van de Coronamaatregelen af te komen. De rechter zou volgens mr. Jeroen Pols op een zwarte lijst staan. Mr. Jeroen Pols geeft de rechter de schuld van zijn eigen slechte werk. Heel veel juristen zeggen dat de vordering van Jeroen Pols niet thuishoort in kort geding omdat waarheidsvinding noodzakelijk is. Bovendien stelt hij vorderingen in die niet kunnen in kort geding. Volgens Jeroen Pols is de rechtspraak de laatste hoop. Daarom is het onbegrijpelijk dat hij geen fatsoenlijke dagvaarding instelt.

Mr. Jeroen Pols is querulant

Mr. Jeroen Pols van Viruswaan claimt dat in Zuid Afrika alle lockdown maatregelen door de rechter ongeldig zijn verklaard alleen hij is de enige die dat beweert en een groep in Zuid Afrika die net als Viruswaanzin het publiek misleidt. Er is een uitspraak geweest in Zuid Afrika waaruit niet kan blijken wat Jeroen Pols beweert en verder zijn er geen objectieve bronnen die zijn standpunten hierover onderbouwen. Google op Lock Down en South Africa. De Zuid Afrikaanse lockdown regulaties staan gewoon online. Mr. Jeroen Pols is een querulant.

Jeroen Pols waardeloze jurist

Jeroen Pols van Viruswaanzin laat zien in een YouTube gesprek met Mordechai Krispijn dat hij een waardeloze jurist is. Hij voert argumenten aan die geen enkele juridische betekenis hebben. Bovendien stelt hij dagvaardingen op die niet gewonnen kunnen worden. Keer op keer misleidt hij het publiek met zijn zogenaamde kwaliteiten terwijl elke amateur rechtskundige kan zien en begrijpen dat Viruswaanzin kansloos is in alle rechtszaken die het voert. Jurist Jeroen Pols is gewoon dom of kwaadaardig.

Willem Engel misleidt volgers bewust

Willem Engel en Jeroen Pols van Viruswaanzin hebben tot nu alle rechtszaken verloren. Zowel in Nederland als Belgie. Toch denken zij in al die verliezen munitie te zien voor nieuwe rechtszaken die zij zullen verliezen. De wrakingszaak aanstaande maandag zal worden verloren gewoon omdat de wraking te klungelig is voor woorden. Het kort geding zullen zij ook verliezen. Gewoon omdat zij vorderingen hebben ingesteld die in kort geding niet kunnen worden toegewezen.

Willem Engel zuiver onbetrouwbaar

Vertrouw Willem Engel van Viruswaanzin niet. Zijn vader zat in de drug. Zijn broer doet in prostitutie. Willem Engel ontvangt de donaties voor Viruswaanzin op de rekening van zijn dansschool. Bovendien stellen Willen Engel en Jeroen Pols en Mordechay Krispijn vorderingen in bij de rechtbank die onmogelijk kunnen worden toegewezen. Rechtszaak na rechtszaak zullen zij verliezen terwijl zij weten dat zij zullen verliezen. Vervolgens hitsen ze burgers op tegen de democratische rechtsstaat. De Covidkwestie gaat helemaal niet om mensenrechten. De mensenrechten staan gewoon in het EVRM en de Grondwet. Dat we even niet kunnen genieten van onze rechten is omdat Nederland, de wereld en Europa worden overvallen door een bende criminelen die massamoord plegen middels de Coronamaatregelen. Dus er moet aangifte worden gedaan.

Stichting Viruswaarheid verliest rechtszaken

Die Mordechai Krispijn en Willen Engel en Jeroen Pols en Anne Zeven met hun virus waanzin zijn lang niet zo eerlijk en open als ze zelf stellen en beweren. Hun Stichting Viruswaarheid.nl heeft al rechtszaken verloren. Het kort geding tegen de Staat zal ook worden verloren omdat ze vorderingen instellen die niet kunnen worden toegewezen. Bovendien zal de wraking niet worden toegewezen omdat de gronden voor de wraking te laat zijn ingediend. En overigens ongefundeerd zijn. Stichting Viruswaarheid.nl stoot zich ook steeds tegen dezelfde steen want de vorderingen waren als een afgewezen zoals iedereen kan lezen op rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBDHA:2020:5577

De oorlog van Bill Gates

De Coronamaatregelen zijn het werk van een terreurbeweging die samenwerkt met georganiseerde misdaad voor oppermacht. Zowel deze terreurbeweging als deze georganiseerde misdaad wordt getraind in Deep Democracy. Bill Gates en de Bill & Melinda Gates Foundation werken samen met leden van het syndicaat van industriëlen wat verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Niet alleen bewerkstelligt Bill Gates problemen met de Coronamaatregelen die mede door zijn organisatie zijn ingestoken. Ook in Cyberspace zijn de producten van Gates verantwoordelijk voor virussen en hack attacks.

Eerst Virus Waanzin slopen

Voordat de dictatuur kan worden gesloopt blijkt het noodzakelijk te zijn eerst Virus Waanzin alle middelen rechtens ten gronde te richten. Virus Waanzin imponeert als deelnemer aan de Coronamisdrijven van het RIVM. Het trekt alle aandacht naar zich toe in verband met onderwerpen die er niet toe doen. Het lokt rellen uit in Den Haag. Het imponeert als viruswappies. Het beledigt de rechtspraak. Het censureert de oplossing. Het houdt donaties weg van de behandeling die wel snel, veilig en goedkoop kan worden toegepast ter bestrijding van het pandemie van het virus. En de bobo’s gedragen zich als ambtenaren van de dictatuur of beter gezegd ordinaire trollen.

Virus Waanzin louter mafkezen

De bobo’s van Virus Waanzin zijn louter mafkezen die hun eigen zaken verpesten. Wat Willem Engel en Maurice de Hond en Mordechai Krispijn en Jeroen Pols stellen en beweren is onbelangrijk. Als Jeroen Pols had gevorderd dat HCQ in de eerstelijnszorg mag worden toegepast dan had de fotograaf naar de nertsenfokkerij gekund en maakt het niet uit hoeveel mensen zijn besmet.

Willem Engel queruleert

Een van de partijen in het kort geding van Willem Engel tegen de Staat is Stichting Viruswaarheid. Deze stichting werkt voor behoud van de rechtsstaat. Daarbij past niet het beledigen van de rechtspraak door de voorman van Virus Waanzin middels het hangen van bananen aan de poort van het Paleis van Justitie.

De hooligans van Willem Engel

Willem Engel van Virus Waanzin laat via Twitter blijken tevreden te zijn met het optreden van de hooligans afgelopen zondag op het Malieveld te Den Haag.

Jeroen Pols bewijst zijn gestuntel

Jurist Jeroen Pols bewijst in een recent interview bij Cafe Werltsmerts zijn gestuntel in het kort geding voor Virus Waanzin. Het is net alsof de volgers van Virus Waanzin doof en blind zijn. Ze luisteren niet naar wat Jeroen Pols zegt. Jeroen Pols zegt:

We hebben dus een kort geding tegen de Staat aangespannen waarin we eisen dat alle maatregelen onmiddellijk opgeheven worden. Een kort geding is een procedure waarin je een voorlopige voorziening vraagt eigenlijk. Mogelijkheden voor bewijsvoering is heel beperkt. Het moet op de zitting duidelijk worden is het toewijsbaar of niet. Dus het moet heel duidelijk zijn. Is er twijfel dan wordt het afgewezen.

Jeroen Pols heeft een dagvaarding van 50 pagina’s opgesteld. Daarin vraagt hij een voorlopige voorziening die niet mogelijk is. Bovendien voert hij een uitgebreide wetenschappelijke discussie in kort geding die niet kan worden beoordeeld door de rechter. Bovendien moet direct uit de dagvaarding blijken of de vordering in kort geding toewijsbaar is. De vordering die in kort geding had gekund is niet ingesteld door Jeroen Pols. Jeroen Pols en Willem Engel voeren het verkeerde debat op het verkeerde podium. Virus Waanzin had moeten vorderen dat het huisartsen is toegestaan HCQ in de eerstelijnszorg voor te schrijven omdat daarmee de pandemie van het virus snel, goedkoop en veilig wordt bestreden.

Willen Engel wil worden bewonderd

Willem Engel van Virus Waanzin wil worden bewonderd. Hij wil worden toegejuicht. En dat mensen hem aanbidden. Het pleidooi van Virus Waanzin bij en tijdens het kort geding te Den Haag was gemankeerd, juridisch slecht onderbouwd en miste de argumenten waarmee wel kan worden gewonnen. Het gaat er niet om of de Staat terecht of niet de Coronamaatregelen heeft ingevoerd.

Het grote schandaal is dat ambtenaren bewust bewerkstelligen dat Corona-patiënten niet genezen omdat zij een verbod op HCQ in de eerstelijnszorg handhaven. Het is Willem Engel van Virus Waanzin meer dan eens duidelijk gemaakt. Willem Engel wil niet luisteren. Hij is zo verguld van zichzelf dat hij zich door de onwetende aanhang laat bejubelen als overwinnaar terwijl hij de oplossing links laat liggen.

Het geblunder van jurist Jeroen Pols

Het lijkt een sterk verhaal van jurist Jeroen Pols en Virus Waanzin in het kort geding. Het feit wat ze niet meenemen is dat ambtenaren bewust bewerkstelligen dat Covid-patiënten niet in de eerste lijn kunnen genezen omdat toepassing van HCQ is verboden. Patiënten mogen niet genezen. Huisarts Rob Elens laat dat duidelijk zien. Dus daarover moet het kort geding gaan.

Jeroen Pols van Virus Waanzin

Jurist Jeroen Pols van Virus Waanzin praat beter dan dat hij dagvaardingen schrijft. Desondanks zit hij bij de verkeerde rechter met zijn kort geding voor Virus Waanzin. Jeroen Pols meent aan te tonen dat Sars-cov-19 ten onrechte op de A-lijst is gezet. En dat mensen sterven door de Coronamaatregelen. Daarom ook dat hij en Virus Waanzin aangifte hadden moeten doen. De kans dat de rechter in kort geding hun verhaal inhoudelijk toetst is klein. De stellingen en beweringen van Virus Waanzin vereisen diepgaand onderzoek. Dat is het werk van de strafrechter.

Vrienden Willem Engel sturen mailtjes

De vrienden van Willem Engel van Stichting Virus Waanzin sturen mailtjes omdat ze het niet eens zijn met de kritiek op het meer dan amateuristische werk van Willem Engel, Mordechai Krispijn en die maffe jurist Jeroen Pols.

 Ik vind dat bepaalde uitlatingen in dit artikel verraden dat we te maken hebben met iemand die nauwelijks enige kennis van zaken heeft. De passage over "pruillippen en aftrekken op Facebook" verraden dat het hier gaat om een puber die het niet aandurft om openlijk reacties toe te laten onder dit artikel. Dit soort artikelen is precies waar Willem Engel het over had. Andersdenkenden worden weggezet als dom of opstandig of egocentrisch of wat dan ook. Dit is wat ELK normaal denkend mens is gaan begrijpen de laatste maanden. Het gevecht tegen de gevestigde orde. Een weerwoord op BLM maakt mensen meteen racistisch. Een twijfelaar aan het RIVM is een oproerkraaier etc. Dit artikel is lachweekend en bevestigd precies wat we al wisten. De willem Engels in de wereld moeten het zwijgen opgelegd krijgen maar dit lukt niet. Omdat de mensen inmiddels klaar zijn met dit soort NEP ARTIKELEN en NEP NIEUWS. Ga terug de schoolbanken in knul en leer op een fatsoenlijke manier je punt te maken. Stop met die puberale uitspraken die nergens op slaan.

Go Go Rob Elens

Huisarts Rob Elens doet wat het kansloze Virus Waanzin had moeten doen: de rechter vragen om toe te staan dat huisartsen HCQ in de eerste lijn voorschrijven.

Maurice de Hond en de Jodenvervolging

De generatie naoorlogse Joden van de leeftijd van Maurice de Hond waarvan leden van de familie zijn vermoord in de kampen hebben een ongeneselijke tik van de molen meegekregen. Ze zijn zo eigenwijs als de neten en bezitten een onverzadigbare behoefte aan aandacht. Maurice de Hond klets apekool in verband met Sars-cov-19. Zijn mening doet er helemaal niet toe. De pandemie van het virus Sars-cov-19 is een feit. Wat we daartegen nodig hebben is HCQ. Dat kan worden verkregen bij huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl als ambtenaren hem niet hadden verboden HCQ voor te schrijven op gronden die gelijk staan aan opzet tot massamoord.

Virus Waanzin ruit op

Virus Waanzin ruit op tot meer demonstraties. Het wil de hele zomer demonstreren. Het vindt dat de demonstraties groter moeten worden. Tegelijkertijd stelt Virus Waanzin vorderingen in bij de kort geding rechter die niet kunnen worden toegewezen. Virus Waanzin zal een afwijzend vonnis gebruiken om verder op te ruien tegen de overheid. Virus Waanzin heeft geen enkele aandacht voor het feit dat om succes te behalen het in kort geding moet vorderen dat het ZelenkoProtocol wordt toegepast. Het is Willem Engel van Virus Waanzin allemaal uitgelegd op verschillende manieren. Hij wil niet luisteren. Willem Engel is alleen met zichzelf bezig.

Het bedrog van Virus Waanzin

De Coronamaatregelen worden bewerkstelligd door een terreurbeweging die samenwerkt met georganiseerde misdaad. Deze terreurbeweging bedreigt en bedriegt al jaren onderdelen van de Staat om het bestaan van deze terreurbeweging en zijn misdrijven te ontkennen.

Deze terreurbeweging wil overal onrust. Het ambieert oppermacht.

Virus Waanzin lijkt hiervan onderdeel uit te maken want het bedient dit doel. Het gedrag van Willem Engel en de dagvaarding van Virus Waanzin leveren de grond voor deze vrees. Virus Waanzin is uit op confrontatie en negeert dat het vorderingen instelt bij de rechter waarvan elke jurist weten kan dat die zullen worden afgewezen.

Het enige wat Virus Waanzin hoeft te doen is vorderen dat HCQ in de eerste lijn wordt toegestaan. Dat is ook de enige concrete vordering die Virus Waanzin gezien de doelstellingen van Virus Waanzin in redelijkheid kan instellen bij de rechter in kort geding. Virus Waanzin moet om kans te kunnen maken in kort geding tegemoet komen aan het doel van het bestreden wetsvoorstel: bestrijding van het pandemie van het virus. Dat kan alleen met HCQ.

Virus Waanzin verpest het voor anderen

Na het verbod om te demonstreren voor Virus Waanzin door de rechter is bekrachtigd zijn andere demonstraties makkelijker te verbieden. Waarom Virus Waanzin perse aan het kort geding vooraf de vrijheid wil vieren valt niet te begrijpen. Dat kan ook na de winst in het kort geding. Bovendien valt niks te begrijpen van de vordering die Virus Waanzin heeft ingesteld. Het resultaat wat Virus Waanzin daarmee zal bereiken is juist dat de Coronamaatregelen sterker worden gelegitimeerd.

Het is ook moeilijk te begrijpen dat de zich als weldenkend presenterende achterban van Virus Waanzin in de context van de algemene belangen niet vordert dat het Zelenkoprotocol wordt ingevoerd als Coronamaatregel omdat daarmee de kans op overleven 99,7% is en 84% vermindering in hospitalisatie wordt gerealiseerd. Het Zelenkoprotokol bewijst objectief dat de Coronamaatregelen massamoord bewerkstelligen en gezien moeten worden als een vorm van terrorisme omdat de bevolking vrees is aangejaagd en de samenleving is veranderd.

Auschwitz

De locatie waar in 1940 Auschwitz verrees werd al in 1933 door Betar gebruikt om het kamp op te slaan. Ook de locatie van de volgende Holocaust is bekend bij Betar. Die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Net zoals in Auschwitz Ezechiël 37 is vervuld, zullen Ezechiël 38 en 39 in Israël worden vervuld. Al het volk des lands zal worden begraven. Het staat geschreven. Dus het zal plaatsvinden.

Betar in Auschwitz

Eentje voor Maurice de Hond

Stop met viruswaanzin.nl. Die jurist Jeroen Pols stelt vorderingen in bij de rechter in kort geding die onmogelijk kunnen worden toegewezen. Het is niet mogelijk de rechter in kort geding een wetsvoorstel bij voorbaat buiten toepassing te laten verklaren.

De dagvaarding gaat over het verkeerde onderwerp. Met de verkeerde eisen. In deze dagvaarding dient tegemoet gekomen te worden aan het belang wat de wetgever beoogt te dienen met het wetsvoorstel. Dat is bestrijding van de pandemie van het virus. Dus je moet vorderen dat het recept van huisarts Rob Elens wordt geaccepteerd in de eerste lijn: zelfzorgcovid19.nl.

De Coronamaatregelen zijn onderdeel van de overval op Nederland, de wereld en Europa van een terreurbeweging. De Coronamaatregelen zijn massamoord en een vorm van terrorisme. De dagvaarding van Viruswaanzin.nl is net als de Coronamaatregelen erger dan de kwaal. Just stay home en vraag een jurist met dossierkennis.

Jeroen Pols hele grote flapdrol

Jurist Jeroen Pols en die mislukte dansende wetenschapper van Viruswaanzin.nl zijn hele grote flapdrollen. Hun demonstratie zondag is verboden. Nu gaan ze een spoed kort geding voeren om aanstaande zondag op het Malieveld te Den Haag hun vrijheid te kunnen vieren. Zonde van het geld en de tijd en de energie. Waarom voert viruswaanzin.nl geen kort geding om het recept van huisarts Rob Elens in de eerste lijn geaccepteerd te krijgen?

In plaats dat Jeroen Pols en zijn aanhang zich druk maken om het vieren van hun vrijheid kunnen ze er ook voor kiezen bij te dragen aan bestrijding van de epidemie van het virus. De Coronapatiënten worden vermoord door de Coronamaatregelen. Er is sprake van massamoord door de Coronamaatregelen. De Coronamaatregelen zijn een vorm van terrorisme. Als het RIVM het recept van huisarts Rob Elens had voorgeschreven tegen Sars-cov-19 was welhaast niemand gestorven en was er ook geen crisis geweest.

Jeroen Pols is flapdrol

Voor juristen bestaat geen permanente opleiding zoals bij advocaten. Ook kan er tegen juristen niet worden geklaagd bij een tuchtrechter omdat het flapdrollen zijn. Als jurist Jeroen Pols in zijn dagvaarding voor Viruswaanzin.nl had geschreven dat het Kabinet en Parlement terrorisme gerelateerd worden bedrogen door de personen die de input leveren voor de Coronamaatregelen en dat om de pandemie van het virus snel, goedkoop en veilig te bestrijden het recept van huisarts Rob Elens in de eerste lijn moet worden voorgeschreven, dan hadden de eisers van Viruswaanzin.nl in kort geding misschien iets te vorderen gehad met hun algemene belangen romantiek.

Wat ook niet zo slim is van Viruswaanzin.nl in de context van de dagvaarding is claimen dat mensenrechten en vrijheden worden geschonden terwijl zondag gewoon volgens de normale regels een demonstratie is aangemeld. Had dan net zo gewoon de Coronamaatregelen gerespecteerd en had dan de rechter laten zien dat niemand durft te demonstreren uit vrees voor een boete. Argh!

Viruswaanzin.nl onderdeel Covid-19-complot

Afgaande op de amateuristische dagvaarding van Viruswaanzin.nl komt vanzelf de gedachte op dat Viruswaanzin.nl onderdeel is van het Covid-19-complot. Het vordert in kort geding buiten toepassing verklaring bij voorbaat van een wetsvoorstel. Iets wat onmogelijk kan. Bovendien draagt Viruswaanzin.nl op geen enkele manier bij aan bestrijding van de epidemie van het virus. Het organiseert een demonstratie wat potentieel verspreiding bevordert. En het gaat niet over wat mensen moeten doen om het virus te bestrijden. Viruswaanzin.nl had rekening kunnen houden met de wil van de wetgever om de pandemie van het virus te bestrijden en kunnen vorderen dat het recept van huisarts Rob Elens bij noodwet of anderszins wordt toegelaten voor gebruik in de eerste lijn tegen Covid-19. Viruswaanzin.nl heeft een dagvaarding opgesteld waarmee de Coronamaatregelen juist extra gelegitimeerd kunnen worden.

Zorgpersoneel het haasje

Bij een tweede Coronagolf krijgt zorgpersonneel voorrang bij de verdeling van de IC-bedden waar de helden in de zorg kans lopen te worden vermoord door de behandeling tegen Corona. Iedereen die met Corona op het IC beland heeft 50% kans te sterven. Terwijl de behandeling met het recept van huisarts Rob Elens met hydroxychloroquine bij de eerste verschijnselen van Corona welhaast iedereen binnen vijf dagen geneest, tegen de kosten van 15 EURO per kuur.

Het vreemde aan Chris Klomp

Het vreemde aan journalist Chris Klomp als initiatiefnemer van @realtwitcourt en verondersteld “specialist rechtspraak” is dat hij geen enkele moeite doet om die feiten boven tafel te halen waaruit blijkt dat het Openbaar Ministerie in der tijd de door publicist Wim Dankbaar aangewezen dader van de moord op Marianne Vaatstra van betrokkenheid heeft uitgesloten op basis van het DNA van de verkrachter.

Viruswaanzin.nl zal kort geding verliezen

De kans dat Viruswaanzin.nl het kort geding 25 juni 2020 tegen de Coronamaatregelen zal verliezen is best groot. Jeroen Pols en Willem Engel denken dat zij met een kort geding een wereldwijde crisis kunnen bezweren. Dat is nog nooit iemand gelukt.

De rechter in kort geding zal zich in het beste geval onbevoegd verklaren omdat de rechter niet op de stoel gaat zitten van de wetgever of de wetenschapper. De Coronamaatregelen zijn gebaseerd op wet de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Bovendien zijn ze algemeen verbindend. Jeroen Pols laat in zijn dagvaarding voor Viruswaanzin.nl zien dat aan alle vormvereisten voor die wet is voldaan. Daarom zal de rechter in kort geding marginaal toetsend viruswaanzin.nl in het ongelijk stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joden en hun slaven

Verontwaardiging alom. Joden worden tijdens de anti-racisme demonstraties in Parijs uitgescholden voor “sale juif”. Vuile Jood.

Is dat antisemitisme?

Nu met de demonstraties tegen racisme en slavernij is het interessant te zien wie de grote slavenhandelaren waren. En wie de grote racisten zijn.                   

Uit advertenties in Amerikaanse kranten 11 januari 1858, dus pal voor de afschaffing van de slavernij in Amerika, blijkt dat Jacob Cohen & Son hondervijfentwintig “RICE FIELD NEGROS” te koop had. En een “Negro Man names Plimoth, 24 years old”.

Ook hadden Jacob Cohen & Son hele families “NEGROS” in de aanbieding. En "Seventy prime NEGROS".

Iedereen zal het er over eens zijn dat “Cohen” een Joodse familienaam is. Denk aan Job Cohen van de PvdA.
             
Is er ooit een Jood geweest die sorry heeft gezegd voor hun slavernij? Of wiedergutmachungen heeft betaald? Nee. Nooit. Sterker. Wanneer Joden ervan worden beticht een relevante rol in de slavernij te hebben gespeeld wordt dat afgestraft als antisemitisme.
                                  
In Israël is Beitar de dominante politieke stroming die zo racistisch is als het zijn kan. Geboren racisten die niks liever willen dan Palestina ontdoen van de oorspronkelijke bewoners.

De leden van Beitar noemen zich “the most racist team in the country

Beitar is de naam van de paramilitaire organisatie die is opgericht door Ze’ev Jabotinsky. Held van Geert Wilders.

Meer dan 75 procent van de Joodse families in het Amerikaanse Charleston (South Carolina), Richmond (Virginia) en Savannah (Georgia) bezat slaven. Voor het hele land lag het cijfer op zowat 40 procent van de Joodse huishoudens.

Rijke Joden waren betrokken bij de slavenhandel richting Amerika. Sommigen waren eigenaar van schepen, anderen verhandelden de slaven. In de Verenigde Staten behoorden Isaac Da Costa (Charleston), David Franks (Philadelphia) en Aaron Lopez (Newport, Rhode Island) tot de eerste Amerikaanse Joden die een belangrijke rol speelden in het invoeren en verhandelen van Afrikaanse slaven.

Daarnaast waren er ook Joden actief in de slavenhandel in meerdere Europese Caraïbische kolonies. Zo was Alexandre Lindo, een Jood met Franse roots, een rijke handelaar in het Jamaïca van de late achttiende eeuw. Hij was een van de grootste verkopers van slaven op het eiland.

Hugo de Jong waardeloze patiëntenvertegenwoordiger

De Nederlandse Sars-cov-19 patiënten hebben een slechte vertegenwoordiger aan CDA-minister Hugo de Jong als het gaat om inkoop van medicijnen tegen de klachten door het virus. Minister Hugo de Jonge ondertekent een contract over de levering van een mogelijk coronavaccin wat nog gemaakt moet worden terwijl er al coronamedicijnen bestaan die worden verboden.

Iedereen herinnert zich de uitlatingen van minister Hugo de Jong in de Tweede Kamer over hydroxychloroquine en de manier waarop hij het uitsprak, terwijl hij aan de berichten daarover op zelfzorgcovid19.nl moet kunnen zien dat het Kabinet en Parlement big time worden bedrogen door het RIVM en het OMT en de vaccinatielobby. En Bill Gates.

Het is door lobby en propaganda van bepaalde personen dat zij die besmet zijn met Sars-cov-19 worden afgehouden van de behandeling die hen snel, goedkoop en veilig geneest binnen vijf dagen en natuurlijke immuniteit levert, waardoor ze met duizenden tegelijk onnodig sterven. Dat is een internationaal misdrijf. Of in ieder geval massamoord.

Document acties

Share |
Ook op hét Goede Nieuws™
Willem Engel beetje psychotisch

Willem Engel van Virus Waanzin imponeert psychotisch. Hij vindt alles verdacht. Afgelopen zondag ...

Willem Engel en Maurice de Hond zijn querulanten

De nomenclatuur verraadt het al. Sars-cov-19 is een syndroom. En Virus Waanzin is de ...

Chris Klomp op Facebook

Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad vindt zichzelf hilarisch op Facebook. Hij is ...

De Derde Wereldoorlog

Met dank aan de Nederlandse journalistiek en media weten meeste mensen niet dat de Derde ...

Deep Democracy maakt slachtoffers

Actueel internationaal terrorisme en georganiseerde misdaad wordt begeleid door ethnocentrische ...

Eli Wiesel

meer...