U bent hier: Home / Deborah Lipstadt schaamteloze geschiedvervalser

Deborah Lipstadt schaamteloze geschiedvervalser

by J.L. de Kreek — last modified 11-05-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Vrijdag 15 mei 2021 is de film Denial uitgezonden door NTR. Deze film gaat over de rechtszaak in 1996 tussen Holocaustontkenner David Irving en de Amerikaanse historicus Deborah Lipstadt. Lipstadt werd aangeklaagd voor smaad. Lipstadt was adviseur voor het United States Holocaust Memorial Museum. Daarnaast zetelde ze tussen 1994 en 2004 in de United States Holocaust Memorial Council. Deborah Lipstadt wordt gezien als een van de vooraanstaande historici op het terrein van de Holocaust. David Irving heeft 30 jaar onderzoek gedaan naar de Holocaust en is tot de conclusie gekomen dat Hitler geen bevel heeft gegeven tot het uitroeien van de Joden. En dat er geen Holocaust heeft plaatsgevonden. De gaskamers waren volgens Irving ruimtes om kleding en lijken te ontsmetten met Zyclon-B in verband met luizen.

Volgens Deborah Lipstadt zijn Holocaustontkenners overtuigd van vier feiten. 1) De Nazi's hebben nooit een poging gedaan alle Joden uit te roeien; 2) er zijn veel minder Joden vermoord dan de vijf of zes miljoen; 3) er waren geen gaskamers of andere ruimtes om mensen uit te roeien; 4) de Holocaust is een mythe uitgevonden door Joden voor financieel gewin en voor verrijking van de Israëlische staat. Nu wil het feit dat er inderdaad geen vijf tot zes miljoen Joden zijn vermoord. Al het beschikbare materiaal hierover laat zien dat er tussen de 1,7 en 3,3 miljoen Joden zijn vermoord. De bevrijding van Auschwitz door de Russen heeft voorkomen dat zes miljoen Joden zijn vermoord. Bovendien vergeet Deborah Lipstadt de brondocumenten te noemen waaruit objectief blijkt dat de Zionisten achter de Holocaust zitten. De opdracht voor het uitroeien van de Joden is gegeven in 1895 door de man die wordt gezien als de founding father van de zogenaamd Joodse Staat Israël. Hij schrijft erover in een brief aan zijn patroon Lord Rothschild. Theodor Herzl is ook de man die de Endlösung op de internationale agenda heeft gezet.

Auschwitz wat het centrum is van de Holocaust is gebouwd als agrarisch modelkamp. Een Kibbutz. Het kamp is gesticht door de onderneming van het wereldhuis van de patroon van de grondlegger van de Staat Israel. Het werk van Deborah Lipstadt concentreert zich rond het verhelen van de “collusion between Zionist and Nazi forces”. De tekens NAZI symboliseren de fussie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten. De antisemieten waren en zijn de beste vrienden en trouwste bondgenoten der Zionisten. De Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog was de uitvoerende macht van de Zionistische Congressen. De grote Zionistische leider Theodor Herzl heeft de deportatie van Joden per treinen, de slavernij en de kampen (transitcentra) al in 1896 bepaald in zijn epistel der Judenstaat. De authentieke documenten die de Zionistische grondslag van de Holocaust objectief bewijzen staan op de website www.holocaustles.nl.  Onderdelen van de Staat der Nederlanden worden terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om de betekenis van deze documenten te ontkennen. Deborah Lipstadt zit vuistdiep in het Zionisme. Ze is zelfs afgestudeerd aan de Universiteit die is vernoemd naar de Zionistische jurist Brandeis. 

Deborah Lipstadt is Amerikaans. Omdat ze historicus is en de Holocaust onderzoekt is het best gek dat ze in alle berichten in Amerikaanse media sinds begin 20ste eeuw niet een keer heeft ontdekt dat daarin al ver voor de oorlog namelijk in 1900 melding werd gemaakt van het uitroeien van zes miljoen Europese Joden. Dat getal van zes miljoen is belangrijk voor de Zionisten omdat zes miljoen in de Kabbala het perfecte getal is. Het is een soort magisch cijfer waarmee de Zionisten de roof van Palestina legitimeren. Deborah Lipstadt kan zelf lezen in de door de Zionisten verspreidde publicaties dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust de gewapende strijd zijn voor de ‘bevrijding’ van Palestina door de Zionisten. De Zionisten hebben de Joodse identiteit gestolen om het Joodse volk geheel uit te roeien en oppermacht te vestigen voor het wereldhuis van de familie Rotsschild. De actuele Coronacrisis borduurt hierop voort. Op haar blog op Blogsport bewijst Deborah Lipstadt feitelijk een antisemiet te zijn. Ze schrijft: 

According to the Mehr [Iranian] news service, two Neturei Karta rabbi's visited Iran "to set the record straight" about the difference between Judaism and Zionism.

Maybe while they are there they can also set the record straight about the Holocaust. Methinks, they lost some folks in that tragedy.

De rabbi's van Neturei Karta zijn Joden zoals Joden zijn. In het Jodendom bestaat geen Joodse Staat. Zionisme staat haaks op Jodendom. De Zionistische leiders schrijven zelf dat van de “Lehrinhalt des Judentums“ in het Zionisme “kein Wort, keine auch nur entfernte Andeutung” is terug te vinden. De Joden in Iran worden bedreigd door de Zionisten om te emigreren naar Israël. De Holocaust is gepleegd door de Zionisten om de Joodse Staat te stichten. De Zionisten beschouwen de Joodse Staat als het wereldgetto. De Zionisten hebben nog een Holocaust geagendeerd. Die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. 'To set the record straight', Deborah Lipstadt is een schaamteloze geschiedvervalser en antisemiet die doelbewust bewijsmateriaal manipuleert voor de ideologische doelen van de beweging die achter de Holocaust zit.

Share |

Permalinks