U bent hier: Home / Willem Engel grote beroepsquerulant

Willem Engel grote beroepsquerulant

by J.L. de Kreek — last modified 13-08-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Querulanten zijn personen die voortdurend klagen over hen aangedaan onrecht. Nu klaagt Willem Engel de Belgische topviroloog Marc van Ranst aan want Willem is beledigd door Van Ranst. Volgens Willem Engel heeft Willem gelijk. De casus is dat Nederland, de wereld en Europa worden overvallen door criminelen die als medisch wetenschappelijke specialisten de mensheid vergasten op terrorisme en misdaden tegen de menselijkheid. In de perceptie van Willem Engel speelt viroloog Marc van Ranst hierin een hoofdrol. Vergelijk de situatie met toen de Nazi’s de macht overnamen. Willem Engel procedeert tegen Hitler, Eichmann, Goebbels of dr Mengele omdat hij is uitgemaakt voor extreem communistisch, Jodenvriend, Führerhater en oplichter. Dus Willem Engel als nar naar de verkeerde rechtbank voor laster en eerroof.

Willem Engel en zijn posse doen alles opzettelijk verkeerd. Ze doen niks goed en luisteren niet naar adviezen. Ze kunnen niet ‘in the box’ en ze kunnen niet ‘out the box’ denken. Meervoudig kijken en perspectief veranderen is er voor hen niet bij. Totaal gebiologeerd met het zogenaamde eigen gelijk. En onuitstaanbaar eigenwijs. Op het krankzinnige af. Zit nog fris in het geheugen hoe het allemaal begon. En met wie van het kernteam een gesprek is geweest over de werkwijze van Viruswaarheid en ‘the best practice’. Met enkelen van het kernteam zijn meerderen gesprekken geweest. Mordechai Krispijn heeft duidelijk laten weten kritiek op zijn werkwijze niet leuk te vinden. Hij vraagt dan zo NLP-getraind als hij is direct aan de ander wat die dan heeft bereikt, “wat heb jij dan bereikt”. 

Misdaden tegen de menselijkheid, terrorisme, massamoord en Willem Engel maakt zich over de rug van de volgers van Viruswaarheid druk om laster en eerroof door Marc van Ranst gepleegd. Dan ben je gewoon niet gezond tussen de oren. Het is al zo vaak gezegd en geschreven dat de werkwijze van Viruswaarheid voorspelbaar leidt tot afwijzing, dat het niet anders dan de bedoeling kan zijn van Viruswaarheid om te verliezen. Als je wilt winnen in het soort crisis waarin iedereen zit dan moet je niet doen wat Viruswaarheid doet met die Jeroen Pols. Dan de advocaten rond die club van Willem Wappie Engel. De vraag wordt relevant of er überhaupt nog mensen zijn die normaal kunnen doen. Wie na de kwestie tegen Van Ranst nog niet begrijpt dat Willem Engel gecontroleerde oppositie is verdient niet beter. Willem Engel voert vanaf het begin van de pandemie het hoogste woord in verband met de oppositie. De ervaringen van professionals met de club van Willem Engel is dat de personen die deel uitmaken van het kernteam keer op keer wegkijken van de oplossing en rechtszaken voeren die het regiem helpen. 

Een rechtszaak tegen Van Ranst omdat hij de eer en goede naam van Willem Engel zou hebben aangetast pakt vanzelfsprekend uit in het voordeel van het regiem. Willen Engel zegt dat Van Ranst laster pleegt omdat Willem Engel zegt dat Willem Engel gelijk heeft. Dus Willem Engel straks bij de het Hof van Assisen en de volksjury ziet dan al die afgewezen rechtszaken van Willem Engel en het hippiehaar van de dansleraar en de Belgische en Nederlandse regelgeving en de collaborerende propaganda der journalisten en hun media, en zal echt niet onderzoeken wie van de twee Van Ranst of Engel gelijk heeft medisch wetenschappelijk gezien. Dat wint Van Ranst altijd. Als Marc van Ranst voor het Hof van Assisen moet verschijnen zal Willem Engel bewijzen dat de volksjury Marc van Ranst gelijk geeft. De beslissing van die jury zal de gemiddelde mening zijn van de gebrainwashte  Telegraaf- of NRC lezer. Het geluid wat de overhand heeft op alle platforms. Er staat geen hoger beroep open tegen het arrest van het Hof van Assisen. Alle rechtszaken van Willem Engel en Viruswaarheid en Jeroen Pols pakken goed uit voor het regiem. Viruswaarheid is georganiseerde oppositie. Dit kan ook blijken uit het werk van Mordechai Krispijn.

De beweging die achter de Coronacrisis zit is dezelfde beweging als die de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd. Het doel is hetzelfde. Het gaat om oppermacht en het uitroeien van het gehele Joodse volk. Deze feiten zijn Mordechai Krispijn aan het begin van de crisis gedetailleerd en onder verwijzing van de bronnen door kenners uit de doeken gedaan. De voorbereidingen op de Coronacrisis waren tien jaar geleden al onderwerp van rechtszaken. Sinds die rechtszaken worden onderdelen van de Staat der Nederlanden terroristisch bedreigd om weg te kijken van de feiten en deel te nemen. De bedreigingen zijn dermate ernstig dat niemand van de Overheid een stap zet. Is allemaal heel belangrijk en niemand krijgt het te weten want de beweging die achter de crisis zit en bedreigt en bedriegt wordt geleid en bestuurd door journalisten. Mordechai Krispijn heeft een Joodse achtergrond. Hij heeft het er keer op keer over. De daders van de Holocaust veinzen een Joodse achtergrond en noemen zich Zionisten.

De Zionisten zijn een door niet-Joodse journalisten en publicisten opgerichte en geleidde en bestuurde beweging die uit is op oppermacht en uitroeiing van het gehele Joodse volk. De familie van Mordechai Krispijn is in de oorlog afgevoerd met de trein naar Oost Europa om te douchen in de kampen. Douchen is eufemistisch taalgebruik voor vergassen. Die familie zat niet alleen in de trein behalve als ze met van die dure Pullman treinen reisden want daarin was privacy en restauratie met lekker eten en drinken. Er reden velen veewagons van perrons uit heel Europa een richting uit, vol met Joden die zouden worden vergast in de kampen door Zionisten die lid waren van Betar. Dat juist de Zionisten de personen zijn die de Joden hebben vergast is bekend in de journalistiek omdat alles van de eerste voorbereidingen tot en met het naoorlogs holocaustbedrog door de handen van journalisten is gegaan en gaat.

Wie weet is Mordechai Krispijn feitelijk een Betarim. De held van Geert Wilders, Thierry Baudet en Adolf Eichmann was de oprichter van Betar. Ook een journalist. Ze’ev Jabotinsky. Zijn paramilitairen volgers waren de initiële ‘Brownshirts’ waaraan de latere bij iedereen bekende ‘Braunhemden’ zich spiegelden. De Sondecommando's met de kampfunctie die de Joden zogenaamd gedwongen moesten vergassen en verbranden waren Zionistische volunteers. Geronseld in en rond de Joodse getto’s in Oost Europa. Meer Sonderkommando's die actief zijn vandaag veinzen een Joodse achtergrond. De Holocaust wordt niet voor niks zo genoemd. Dit is omdat mensen zijn geofferd. Voor een bepaalde zaak. De kolonisatie van Palestina. Vanaf het eerste kort geding van Morry, Willem en Jeroen Pols was duidelijk dat ze niet uit waren op de oplossing. De oplossing is wat de overigens orthodox Joodse dr. Zelenko zegt. In Nederland is dit overgenomen door huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl. De Rechtszaak die Viruswaarheid voert in verband hiermee stelt Big Tech voorspelbaar in het gelijk met betrekking tot de gepleegde censuur, waardoor het gelijk van huisarts Rob Elens en Zelenko op de achtergrond raakt. Het is ze gezegd allemaal alleen die mislukte acteur van Café Weltschmerz vindt zichzelf zo geweldig dat hij niet luistert naar verstandige mensen.

Viruswaarheid begon als Viruswaanzin met rellen in Den Haag ter gelegenheid van de verjaardag van Mordechai Krispijn, en met het hangen van bananen aan de poorten van de paleizen van justitie terwijl er nog geen enkele rechtszaak was gevoerd. Als iets blijk is van vooringenomenheid jegens de Rechtspraak en de Trias Politica dan is het een dergelijke opening in rechtszaken bij en tijdens een door medisch wetenschappelijk specialisten uitgevoerde terroristische overval op de democratische rechtsstaat. Heel veel demonstreren en rellen en mensen met blauwe plekken verder is er nog niks veranderd, terwijl Willem Engel en Jeroen Pols meteen bij het eerste kort geding hadden kunnen scoren als zij geen beroepsquerulanten waren geweest. De grap met het terrorisme der virologen is dat handhaving van de Wet Internationale Misdrijven en de antiterrorisme wetgeving, en nakoming van de strafrechtelijke aangifteplicht ‘the way is to go’. En dat Willem Querulant Engel cum suis geen enkele stap in die richting hebben gezet.

Share |

Permalinks