U bent hier: Home / Namenmonument waarschuwt Joden

Namenmonument waarschuwt Joden

by J.L. de Kreek — last modified 19-09-2021 03:00
Opgeslagen onder:

In Amsterdam zondag 19 september 2021 wordt het Holocaustnamenmonument onthuld ter nagedachtenis van de 102.000 Joden die in de oorlog zijn vermoord. Een muur met alle Joodse slachtoffers. Per steen een naam. Het wordt onthuld door koning Willem-Alexander en Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité. Onder anderen demissionair minister-president Mark Rutte en Halsema, burgemeester van Amsterdam, houden een toespraak bij de onthulling. Daarmee waarschuwen zij het gehele Joodse volk de Zionistische zaak te dienen omdat de Zionisten anders hun volgende Holocaust uitvoeren.

De Joden worden al sinds 1895 actief bedreigd door de Zionisten met excessief op mensen gericht geweld om zich niet te verzetten tegen het Zionisme. Het verhaal van de Protestrabbijnen is geruchtmakend. De Zionisten zijn geen Joden omdat ze de Drie Eden niet handhaven. De Drie Eden zijn de basis van het Joods volksbestaan. Anno 2021 worden onderdelen van de Staat der Nederlanden met terroristisch oogmerk bedreigd en bedrogen door de Zionisten om de Zionistische grondslag van de Holocaust niet te erkennen. Op de website www.holocaustles.nl staan gedigitaliseerd de authentieke documenten met concrete gegevens die objectief bewijzen dat de Zionisten achter de Holocaust zitten. En dat de Zionisten sinds de Tweede Wereldoorlog actief hun volgende Holocaust voorbereiden die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël.

De Zionistische beweging is opgericht door de bekende Oostenrijkse journalist Theodor Herzl. Zijn initiatief is de reactie op de Franse Revolutie, Rousseau en de Verlichting. De Franse Revolutie is een invloedrijke politieke verandering in West Europa twee eeuwen geleden waarbij de absolutie heerschappij werd afgeschaft en democratie en mensenrechten zijn ingevoerd. Dat was goed voor de Joden want zij raakte daardoor in West Europa verlost van het antisemitisme. De Joodse cultuur bloeide volop voor de oorlog. Dat was tegen het zere been van de Zionisten die vroeger de managers waren van de Joodse getto’s. 

Het Zionisme is de beweging tegen de Franse Revolutie en beoogt oppermacht te vestigen voor een Syndicaat van industriëlen. Welke industriëlen dat allemaal precies zijn blijkt uit de authentieke dagboeken van de grote Zionistische leider Theodor Herzl. De families wiens namen op het Holocaustnamenmonument staan zijn niet allemaal volledig uitgeroeid. Enkele hebben de oorlog overleefd en hebben nakomelingen die na de oorlog zijn geboren. Sommige daarvan worden al jaren opgejaagd en onder vuur genomen door de Zionisten omdat ze de authentieke documenten publiceren die objectief bewijzen dat de Zionisten achter de Holocaust zitten. En omdat ze de Rechtspraak verzoeken de feiten te objectiveren.

De Joden zijn door de Zionisten vergast. Hitler werkte voor de Zionisten. De Zionisten werkte samen met de Nazi's. De 102.000 Nederlandse Joden zijn door de Zionisten op de trein gezet en vermoord. De Nederlandse journalistiek en media werkt er tot op de dag van vandaag bewust aan mee dat de feiten onder de pet blijven. De digitale tijd heeft opgeleverd dat de geschiedenis transparant is geworden en de innige samenwerking tussen Zionisten, antisemieten, journalistiek en media aan het licht is gekomen. De Joodse publicist Louis Fles die al in 1923 waarschuwde tegen het Zionisme en vakkundig door de Nederlandse redacties de mond is gesnoerd terwijl de Zionisten en hun media al in 1895 wisten dat zij een Holocaust op exact zes miljoen Joden bewerkstelligde.

De Zionisten willen niet dat algemeen bekend is dat de Zionisten achter de Holocaust zitten. Daarom bedreigen de Zionisten onderdelen van de Staat der Nederlanden met terrorisme om ongeremd hun antisemitisme te kunnen botvieren. Zionisten zijn anti-Joden die 124 jaar geleden de Joodse identiteit hebben gestolen als middel voor vernietiging van de Joden en het Jodendom. Als ware hij vertegenwoordiger van het gehele Joodse volk heeft journalist en Zionistisch leider Theodor Herzl tussen 1895 en 1900  de voorbereidingen aangevoerd op de “groẞer Vershonungsausklang” waarmee de Zionistische Endlösung ritueel is afgesloten in Auschwitz.

Share |

Permalinks