U bent hier: Home / Huig Plug misbruikt verhaal Lisa

Huig Plug misbruikt verhaal Lisa

by J.L. de Kreek — last modified 17-10-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De moeder van Lisa vertelt in het openbaar erotische verhalen aan pedofielen. Ze wijst locaties en prominenten aan en beschrijft een gebeurtenis waarbij een kind satanisch misbruikt wordt. Pedofiel Nederland zit erbij en kijkt er online naar zich de vieze verhalen van de moeder van Lisa verbeeldend. De vader en moeder van Lisa zijn gescheiden. De man zal hebben gedacht dat hij beter verdient. Voor zover de moeder van Lisa jurist is laat ze zien klokkenluider Huig Plug verkeerd te adviseren. Huig Plug op zijn beurt negeert de aanbevelingen voor verbetering van zijn werkwijze dus het is veilig te stellen dat Huig Plug het verhaal van Lisa misbruikt voor wraak op een raadsheer die hij ambtsmisbruik verwijt in een rechtszaak van zijn familie.

Klokkenluider Huig Plug helpt geen enkel kind. Ook helpt hij Lisa niet. Ongeacht of het verhaal wat ze vertelt de waarheid is. Het is moeilijk voor te stellen dat hoog geplaatste juristen in Nederland welhaast in het openbaar elkaars kinderen misbruiken en de bij dat misbruik verwekte kinderen vermoorden en begraven in De Scheveningse Bosjes. Als men op dat niveau al kinderen zou willen misbruiken zal het waarschijnlijk met iets meer discretie gepaard gaan. Of zal men denken dat het Verhaal van Lisa dermate ongeloofwaardig is dat het gewoon gepleegd kan worden omdat het toch nooit wordt geloofd? De bewijzen die Huig Plug en de moeder van Lisa leveren zijn van een andere orde.

Voor zover Huig Plug iets bewijst weet hij er juridisch geen handen en voeten aan te geven. De hele kwestie nu met het kort geding moet klokkenluider Huig Plug en de moeder van Lisa en Lisa ertoe aanzetten opnieuw aangifte te doen. De nieuwe feiten en omstandigheden zijn dat ambtenaren zich schuldig maken aan ambtsmisbruik om een klokkenluider die in de privé-sfeer gepleegde feiten aan de orde stelt, de mond te snoeren middels het machtsvertoon van de landsadvocaat. Huig Plug is niet snugger. Zijn cameraman niet slim. En de moeder van Lisa vertelt misschien gewoon een kletsverhaal, ingeschakeld door Joris D. en zijn vrienden om middels het Verhaal van Lisa alle klokkenluiders en complotdenkers uit de tent te lokken en verblind door amateurisme voor het gaas te laten gaan.

Klokkenluiders Huig Plug wordt geadviseerd op korte termijn een advocaat te vinden en hoger beroep in te stellen. Hij moet ook nu volledig aan het vonnis voldoen want sinds 16 oktober te 15:05 uur verliest klokkenluider Huig Plug vijfduizend EURO per dag aan dwangsommen. De kwestie tegen hem kan niet worden gevoerd door de Staat der Nederlanden. De Staat had niet ontvankelijk verklaard moeten worden. De rechtbank civiel is onbevoegd. De Staat brengt een kwestie die thuis hoort bij de strafrechter middels de landsadvocaat in het civiel recht, en vordert dan censuur van een klokkenluider die is erkend door justitie en dus niet zomaar iemand is. Dat Huig Plug de raadsheer van ambtsmisbruik beschuldigt is er met de haren bijgesleept om belang van de Staat te veinzen. De kern is de beschuldigingen van kindermisbruik in de privé-sfeer. De vader van Lisa en/of zijn vrouw kunnen Huig Plug persoonlijk de mond te snoeren middels een kort geding bij de rechter civiel. Alsdan is het geen kwestie van de landsadvocaat, tenzij cliënten de kosten zelf betalen. De adviseurs van Huig Plug zijn de onderklasse amateurs onder de amateurs.

Als Huig Plug verstandig is slaat hij adviezen voor verbetering van zijn werkwijze niet in de wind. Voor het gaas gaan tegen de landsadvocaat betekent ook echt voor het gaas gaan. Huig Plug riskeert allemaal financiële problemen en andere sores. Rond klokkenluider Huig Plug is werkelijk niemand die hem van de goede adviezen voorziet. Met zijn vrienden heeft huig plug geen vijanden nodig. Er zijn in de kwestie van klokkenluider Huig Plug zo veel argumenten te noemen waarom de rechtbank civiel onbevoegd is en de Staat der Nederlanden niet ontvankelijk. Dat is nog niet eens inhoudelijk. Alleen de adviseurs van Huig Plug zijn niet flexibel genoeg. En Huig Plug ziet zijn kans schoon om middels het Verhaal van Lisa een raadsheer zwart te maken die hij in rechtszaken van zijn familie fouten vindt maken. Bovendien krijgt Huig Plug een waas voor ogen wanneer de rechter zegt dat het verzoek van de Staat om behandeling van gesloten, wordt behandeld met gesloten deuren.

Het is zo jammer wanneer Huig Plug straks 250.000 EURO aan dwangsommen moet betalen en failliet gaat terwijl hij met dat geld ook de sado-pedo-elite werkelijk had kunnen ontmaskeren. Huig Plug begrijpt niks van zijn zaak. Hij denkt dat hij door de raadsheer is gedagvaard terwijl hij door de Staat wordt gedaagd. Ook waant Huig plug dat het vonnis niet in het openbaar is uitgesproken. Huig Plug verscheurt het vonnis en noemt na de zitting de argumenten die hij op zitten had moeten aanvoeren. Klokkenluider Huig Plug had gewoon in de rechtszaal moeten blijven. En gewoon goed juridisch werk moeten leveren. Dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft zijn adviseur niet gedaan. En dat heeft zijn cameraman niet gedaan. Iedereen heeft klokkenluider Huig Plug en Lisa in de steek gelaten. Het proces-verbaal van de behandeling ter zitting en het vonnis tegen Huig Plug laten zien dat klokkenluider Huig Plug en zijn adviseurs alle kansen hebben laten liggen en als hysterische geiten de zaal zijn uitgerend toen de rechter de woorden “achter gesloten deuren behandeld” in de mond nam.

Share |

Permalinks