U bent hier: Home / Terrorisme Viruswaarheid cum suis

Terrorisme Viruswaarheid cum suis

by J.L. de Kreek — last modified 27-03-2022 03:00
Opgeslagen onder:

In Nederland en Frankrijk zijn recent frontlieden opgepakt die zich sterk maken voor de ideeën van Viruswaarheid, Willem Engel, Jeroen Pols en Mordechai Krispijn. De personen in Frankrijk wordt terrorisme ten laste gelegd volgens een brief van een internationaal team van bezorgde juristen. De grote hinderpaal met Viruswaarheid & co is de pertinente onwil te handhaven. Gewoon burgerlijk de wet en de goede manieren handhaven. Vooral ten overstaan van de onafhankelijke rechtspraak. De omstandigheid dat mr. Jeroen Pols de rechtspraak aan zijn kant wenst te krijgen dient hem ertoe te brengen zijn grote mond te houden.

De processtukken van mr. Jeroen Pols zijn inhoudelijk heel erg slecht. Zijn cliënten kunnen hem daarvoor aanklagen. Alsof de man wil verliezen. Dan de insteek die hij kiest en de bepalingen waarop hij zich beroept. Het slaat helemaal nergens op en dient louter het belang van de wederpartij. Nederland, de wereld en Europa zijn overvallen door een niet bij de Geneefse Conventies aangesloten statelijk acterende beweging die strijdt met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen en het gehele Joodse volk uit te roeien. 

Omdat er sprake is van massamoord en terrorisme door Coronamaatregelen is het als rechtshulpverlener wat mr. Jeroen Pols veinst te zijn nodig bepaalde protocollen strak te volgen en te hameren op handhaving van het strafrecht. Als jurist rechtsbijstand verlenend aan cliënten die schade lijden door de Coronamaatregelen in kort geding opkomen voor het recht feest te vieren imponeert als zuiver amateurisme of een isme wat strafbaar is gesteld in de wet die de kliek rond Viruswaarheid weigert te handhaven.

Stuk voor stuk zijn de personen rond viruswaarheid geïnformeerd door een ter zake kundige. En allemaal negeren ze de feiten en het strafrecht. Want ze zijn het niet eens met het systeem. Ze willen dat het anders is; dat zij Kalief zijn in plaats van de Kalief. Daarom dat autoriteiten bij Willem Engel en zijn collega’s beginnen te denken aan opruiing en terrorisme.

Het Openbaar Ministerie begrijpt waarschijnlijk helemaal niet waarom Willem Engel zich druk maakt. Eenvoudigweg omdat Willem de wet niet handhaaft en nog altijd niet een ter zake dienende aangifte heeft gedaan. Willem Engel & co maken er een strijd van tegen het Kabinet en Parlement terwijl de Nederlandse politieke ambtsdragers worden bedrogen met terroristisch oogmerk door de medische wetenschappelijke specialisten waarop zij mogen vertrouwen.

Dus het vermalende systeem moet worden geholpen om tot oplossingen te kunnen komen. Willem Engel en zijn matties bij de alternatieve media willen het niet begrijpen, en doen zich voor als zelfdenkers terwijl het eerste klas klunzen zijn. Het lukt Willem Engel en de alternatieve media twee jaar lang het zicht van het grote publiek weg te houden van de rechtsmiddelen die de meeste kans hebben op succes.

Door het gemak waarmee die kliek politicus Thierry Baudet volgt, imponeert Willem Engel als deelnemer aan de vijfde colonne van de beweging die achter de Coronacrisis zit. Dit is namelijk de beweging van de held van Thierry Baudet. Ook de Beweging van Herzl genoemd. Deze beweging heeft tevens de Holocaust bewerkstelligd en werkt ondersteund door Viruswaarheid cum suis aan de volgende Holocaust. Vooral Mordechai Krispijn en journalist Hans Knoop zijn daarmee bekend en kunnen dit beoordelen.

Share |

Permalinks