U bent hier: Home / Stront aan knikker

Stront aan knikker

by J.L. de Kreek — last modified 08-05-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Meeste mensen hebben geen benul hoeveel stront we eigenlijk aan de knikker hebben. De oorlog in Oekraïne is bedoeld om de problemen te laten toenemen in Nederland, de wereld en Europa. Deze oorlog is bewerkstelligd door dezelfde beweging als die achter WOII en de Holocaust zit. Dat is niet algemeen bekend omdat kennis daarover verborgen wordt gehouden door journalisten en historici. De beweging die zit achter de Holocaust is een beweging van antisemitische atheïsten in de journalistiek en media.

Adolf Hitler komt uit Oostenrijk. Zijn geld komt uit de Verenigde Staten. Zijn beste vrienden en trouwste bondgenoten zijn de leden van vereniging Erez Israël die de rechtsvoorganger is van de actuele Joodse tijd. En voor de oorlog is vertegenwoordigd door de algemene vergadering der Zionisten waarvan de authentieke genotuleerde processen-verbaal van de verhandelingen van de verenigde vergadering openbaar zijn. De Zionisten zitten achter de Holocaust. De Joden zijn door de Zionisten vergast volgens de plannen van de grote Zionistische leider Theodor Herzl. De complete realisatie van zijn ideeën bepalen de geopolitiek sinds 1895.

In Nederland afgelopen jaren hebben zich schermutselingen voorgedaan tussen de Zionisten en Joden. Met Joden worden hier bedoeld Joden. De Zionisten stalken als vanouds Joden in Nederland, de wereld en Europa om ze net als toen te vergasten op ouderwets Holocaust ter meerdere eer en glorie van het wereldhuis van de patroon van de held van Geert Wilders, Thierry Baudet en Adolf Eichmann. Deze schermutselingen zijn niet voorbij omdat de voorbereidingen van de Zionisten op hun volgende Holocaust duidelijk herkenbaar vorderen. Heel makkelijk te zien aan alles wat er in de media voorbijkomt dat de orde wordt bepaald door de wil bij bepaalde personen de Franse Revolutie om te wentelen en het absolutisme tot leven te wekken.

De plannen van A tot en met Z van de Zionisten om de wereldmacht om te wentelen en te plaatsen in de handen van de alsdan tot aristocraten gekroonde leden van de familie van het wereldhuis van de patroon van de held van Geert Wilders, Thierry Baudet en Adolf Eichmann zijn ook openbaar. President Zelensky van Oekraïne is een ordinaire bruinhemd. Hij associeert niet alleen de hele tijd daarmee in zijn bruine hemd. Hij is een echte Zionist. Zionisten zijn geen Joden. Zionisten zijn anti-Joden die 124 jaar geleden naar idee van de held van Wilders, Baudet en Eichmann de Joodse identiteit hebben gestolen om de Joden het leven zuur te maken. Eind 19e eeuw was het antisemitisme verdampt in West Europa. De feiten blijken evident uit de Zionistische schriften en andere documenten van Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky.

Juist omdat het antisemitisme was verdwenen en Joden beschermd waren, besloten de Zionisten het voortouw te nemen in verband met het aanjagen van de Endlösung, want zonder konden zij niet het wereld getto te Palestina bevolkt krijgen met Joden. De Holocaust is het werk van gettomanagers. De feiten staan allemaal keurig uitgestald voor iedereen op de website www.holocaustles.nl. En van een uitstekende analyse voorzien met een toepasselijke samenvatting van het werk der Zionisten en de geschiedenis van het Zionisme. Het Zionisme is een abjecte ideologie van antisemieten van het meest vuige soort. Laffe matennaaiers die doen alsof zij zich bekeren tot het Jodendom en vervolgens het gehele Joodse volk besmetten met nakomelingen van Satan persoonlijk.

Share |

Permalinks