U bent hier: Home / Maarten Keulemans onbetrouwbare journalist

Maarten Keulemans onbetrouwbare journalist

by J.L. de Kreek — last modified 04-07-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant is een extreem onbetrouwbare journalist. Hij verspreidt structureel wetenschappelijke desinformatie. Zonder een kritische noot echoot hij het wetenschapsbedrog van de georganiseerde misdaad in de zorg na terwijl hij aan de openbare bronnen zelf kan zien en begrijpen dat hij daarmee een vorm van terrorisme, massamoord en zware mishandeling ondersteunt. Wetenschapsredacteur Maarten Keulemans schrijft in de Volkskrant 30 juni 2022 dat er eindelijk écht bewijs is dat een niezende kat een vrouw besmette met corona. Voor dat zogenaamde bewijs is de PCR-test gebruikt terwijl viroloog Marion Koopmans bewijst dat die test daarvoor niet geschikt is.

Viroloog Marion Koopmans schrijft in het kerndocument van 21 januari 2020 met de titel “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR” dat een “physical sources” van het “viral genomic nucleic acid” absent is. Wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant kan op basis van dit artikel zien en begrijpen dat er geen bewijs bestaat van een authentieke fysieke (biologische) bron van het virus. Het artikel waarin dit wordt bewezen door viroloog Marion Koopans en haar collega’s staat online.

Het artikel bestaat uit acht pagina’s met een notenapparaat en technische gegevens. De volgende passages uit deze publicatie bewijzen dat de berichtgeving van wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant journalist volstrekt onbetrouwbaar zijn:

We report here on the establishment and validation of a diagnostic workflow for 2019-nCoV screening and specific confirmation, designed in absence of available virus isolates or original patient specimens. Design and validation were enabled by the close genetic relatedness to the 2003 SARS-CoV, and aided by the use of synthetic nucleic acid technology.

En

In the present case of 2019-nCoV, virus isolates or samples from infected patients have so far not become available to the international public health community.

En

The present report describes the establishment of a diagnostic workflow for detection of an emerging virus in the absence of physical sources of viral genomic nucleic acid

Op 21 januari 2020 publiceert een groep wetenschappers waaronder de prominente viroloog Marion Koopmans van het OMT dat de “workflow for 2019-nCoV screening” van Sars-cov-2 is ontwikkeld op basis van “synthetic nucleic acid technology” in verband met de afwezigheid van “virus isolates or original patient specimens”. En nog altijd doet wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant alsof Sars-cov-2 echt bestaat.

Uit deze publicatie blijkt dat op 21 januari 2020 niemand op aarde een fysieke bron of viral genomic nucleic acid (genetisch materiaal) van het virus Sars-cov-2 in bezit had. Dit betekent niks anders dan dat het virus niet bestaat of althans dat er geen objectief bewijs bestaat van het bestaan. Het is ondenkbaar dat bij een epidemie of een pandemie laboratoria over de hele wereld geen fysieke bron van een virus bezitten of althans geen viraal genetisch materiaal.
><br>Dat men de DNA- of RNA-code kent van het virus is geen bewijs van het bestaan van dit virus omdat computermodellen DNA/RNA van virussen kunnen voorspellen en/of maken. Met “synthetic nucleic acid technology” kunnen virussen tot leven worden gebracht die middels computermodellen zijn voorspeld en/of ontworpen. Viroloog mevrouw Marion Koopmans bewijst middels de publicatie waarvan zij co-auteur is dat op 21 januari 2020 of omstreeks die datum niemand op aarde ooit het virus Sars-cov-2 in fysieke vorm waargenomen of het viraal genetisch materiaal ervan in bezit heeft.
><br>De publicatie openbaart bovendien dat de werkwijze voor bestrijding van de pandemie van het virus is geholpen middels het gebruik van “synthetic nucleic acid technology”. Het virus is synthetisch. In ieder geval is de werkwijze voor bestrijding van het virus gebaseerd op synthetische nucleïnezuur techniek zonder dat isolates van het virus beschikbaar zijn. Daaruit blijkt dat het virus alleen bestaat in computermodellen en/of dat er sprake is van een (bio)chemische of synthetische of vuile bom. Dat lijkt op biologische oorlogsvoering.
><br>Wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant is ermee bekend dat Viroloog Marion Koopmans van het OMT januari 2021 met een team van de WHO in China geweest om te onderzoeken hoe het Coronavirus aan zijn uitbraak is begonnen. Volgens berichten in de media stelt en beweert Marion Koopmans dat het mogelijk is dat de oorsprong van de pandemie niet in Wuhan ligt: https://www.trouw.nl/binnenland/marion-koopmans-aangekomen-in-china-het-is- mogelijk-dat-de-oorsprong-van-de-pandemie-niet-in-wuhan-ligt~b018a765
> <br>Wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant kan er ook mee bekend zijn dat Viroloog Marion Koopmans ico-auteur is van de publicatie 21 januari 2020 waarin ze bewijst dat er geen virus isolaties bestaan en geen patiënten specimen. En dat de werkwijze (de PCR-test) voor bestrijding van de pandemie van het virus is gebaseerd op synthetische nucleïnezuur technologie. Met andere woorden: wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant moet ermee bekend zijn of behoort ermee bekend te zijn dat het virus a) synthetisch is of b) niet bestaat. Bovendien is hij ermee bekend dat de PCR-test slechts deeltjes van een virus en nooit het gehele actieve virus vindt. Bovendien is hij ermee bekend dat de mRNA-vaccins bewerkstelligen dat lichaamscellen juist de beruchte spikeproteïnen die specifiek zijn voor het virus Sars-cov-2, aanmaken.

Wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant is door zijn collega;s  is gekozen tot journalist van het jaar 2021. De jury noemt onder andere de langlopende serie ‘Keulemans in Quarantaine’ als hoogtepunt van zijn werk. Waarmee de onbetrouwbaarheid van de journalistiek in het algemeen is komen vast te staan.
><br>
><p>

Share |

Permalinks