U bent hier: Home / Kabinet normaliseert antisemitisme

Kabinet normaliseert antisemitisme

by J.L. de Kreek — last modified 13-11-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Voor het gehele Joodse volk is het van existentieel belang dat iedereen goed het verschil begrijpt tussen Joden en Zionisten. Zionistische Joden bestaan niet. Zionisme is geen onderdeel van de Joodse traditie of het karakter. Zionisme en het Joodse Zion verlangen zijn twee verschillende grootheden. Jodendom en Zionisme sluiten elkaar volledig uit. Religieus Zionisme is helemaal niks en zeker niet Joods. Het gehele Joodse volk, assimilerend, orthodox of seculier bidt om herplaatsing in het Beloofde Land zoals dit vroeger was tot de grote verstrooiing toen de Joden over de wereld werden uitgezaaid zo’n 2000 jaar geleden. Iets anders dan hierom bidden is niet toegestaan in het Jodendom.

Het terugdraaien van de Diaspora zoals de Zionisten doen is zuiver Jodenhaat. En heeft helemaal niks te maken met de Thora. Diaspora revisionisme is een moeilijk woord voor antisemitisme. Zionisme is juist in strijd met de Joodse wet. Altijd geweest. Dit is ook goed te zien aan de reactie van de grote Zionistische leider Theodor Herzl op de bekende Protestrabbijnen die in 1895 protesteerde tegen de antisemitische nieuwigheden van deze journalist die volledig zijn losgeweekt van de Joodse normen en waarden.

"Waar in de ‘Convocatie’ of ‘Agenda’ van het congres (eerste Zionistische congres te Bazel) lazen de vijf heren enige verwijzing naar de ‘leerstellige inhoud van het jodendom’?” schrijft Theodor Herzl in zijn epistel "der Protestrabbiner" uit 1897. Theodor Herzl geeft zelf het antwoord: “er is geen woord, zelfs geen hint van, in de aankondigingen van de bijeenroepers”. Volgens Herzl heeft Max Nordau, de tweede Zionistische leider in der tijd, deze “Thypus” gebrandmerkt met de woorden “aggressive jüdische Zionsfeind”. Feit is dat het gehele Joodse volk sinds 1897 officieel statelijk wordt bedreigd door vereniging Irez Israël om bij te dragen aan de Zionistische zaak bij gebreke waarvan bruut geweld is te duchten. Het staat allemaal letterlijk geschreven en gedrukt in de persoonlijke dagboeken van de grote Zionistische leider en journalist Theodor Herzl. Dus het is waar.

Zionisme is misschien wel de meest kwaadaardige vorm van antisemitisme. Moeilijk te herkennen voor derden want de Zionisten stelen de Joodse identiteit en blinken uit in het nadoen van Joodse vormen. Zionisten kleden zich Joods, dragen een keppel. En meer van dat soort verschijningsvormen van Joden zijn overgenomen door de beweging van antisemieten die is opgericht door journalist en Zionistisch leider Theodor Herzl bij en tijdens het eerste Zionistische Congres te Bazel 1897. Herzl schreef niet alleen “der Protestrabbiner”. Hij is ook de auteur van “Der Ewige Jude”. En “der Judenstaat” waarin hij zich positief uitlaat over slavernij en voorafschaduwt op de deportatie van Joden per veevagons naar transitcentra. Zij die zich identificeren als Zionist of op enigerlei wijze de Zionistische zaak steunen of een warm hart toe dragen houden antisemitisme in stand. En zijn de ‘enablers’ van antisemitisme overal ter wereld.

Share |

Permalinks