U bent hier: Home / Boekbespreking: Mein Kampf van Adolf Hitler

Boekbespreking: Mein Kampf van Adolf Hitler

by J.L. de Kreek — last modified 04-01-2023 03:00
Opgeslagen onder:

De ophef Oud en Nieuw naar aanleiding van de verondersteld racistische teksten op de Erasmusbrug in Rotterdam en de opmerking van journalist Chris Klomp in het open riool van Twitter dat hij "aardig bekend" is met "de inhoud" van Mein Kamp van Adolf Hitler is aanleiding dit boek te bespreken. Even meteen het Spoiler Alert: de woorden Endlösung en Holocaust komen niet voor in Mein Kamp van Adolf Hitler. Het woord Judenfrage komt wel voor in het boek. Net als het woord Zionisme. De conclusie die ook journalist Chris Klomp moet kunnen trekken is dat Hitler zich te minst genomen heeft laten inspireren door de Zionisten. Als Mein Kampf iets aantoont is het dat Adolf Hitler een Zionist was.

Dit is in welhaast een oogopslag te zien en begrijpen op grond van zijn bespreking van het Zionisme. Al dan niet in samenhang gezien met de dagboeken van Theodor Herzl, de publicaties van Ze’ev Jabotinsky en/of de authentieke protocollen van de Zionistische Congressen. Deze publicaties kan iedereen vinden op de website www.holocaustles.nl. Duizenden pagina’s authentieke documenten geschreven, gedrukt en openbaar gemaakt door de Beweging van Herzl, zoals de Zionisten ook worden genoemd. De Zionistische beweging is een meerkoppig monster. En niet Joods. Joden wonen inmiddels bijna 2000 jaar in West Europa en de rest van de wereld. Joden zijn daartoe verplicht op basis van het Verbond met Gd en Zijn wil tot handhaving van de Diaspora. Adolf Hitler schrijft dat er geen verschil bestaat tussen Zionisten en Joden.

Dat is de Zionistische leugen. Hitler laat in Mein Kampf duidelijk zien dat Joden zich verzetten tegen het Zionisme omdat het een gevaar is voor iedereen. Zeker voor de Joden. Adolf Hitler constateert dit en negeert verder de relevantie daarvan en gooit de Joden op een hoop met de Zionisten en projecteert vervolgens de Jodenhaat van zijn Zionistische vrienden en bondgenoten op de Joden door ze, zoals de Zionisten dit willen, als een volk te zien wat zich agressief afscheidt. En de Joden dienovereenkomstig te behandelen. De inhoud van Mein Kampf is totaal niet relevant voor goed begrip van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De teksten op de Erasmusbrug in Rotterdam zouden er ook over zijn gegaan dat de verkeerde vijand is verslagen. En zo is het precies. De Zionisten zijn de vijand. 

De Zionistische beweging is een door journalisten te Basel 1897 opgerichte statelijk acterende terroristische organisatie op antisemitische grondslag. Adolf Hitler begint het voorwoord in Mein Kamp met zijn gevangenschap in 1929. Dat was naar aanleiding van de Bierkellerputsch. Hij werkte toen reeds samen met de Zionisten blijkt uit publicaties van Ze’ev Jabotinsky. Jabotinsky was ook een journalist en de opvolger van de grondlegger van de Zionistische beweging, journalist Theodor Herzl. Ze’v Jabotinsky komt uit Oekraïne. Net als veel andere Zionisten. Zionisten uit Oekraïne koloniseren Palestina. Dat is de Zionistische beweging. De Joodse identiteit stelend en volledig in strijd met de Drie Eden, Palestina koloniserend als Joodse Staat.

De Zionisten zijn de bedenkers, de voorbereiders en de actieve uitvoerders van de Endlösung en de Holocaust. De Sonderkommandos met een kampfunctie die de Joden hebben vergast waren Zionisten en lid van Betar. Andere Zionisten selecteerde de Joden die werden ritueel werden gebrandofferd door de priesters van Zion. De selecterende Zionisten zijn eufemistisch Joodse Raad genoemd. Betar is de paramilitaire militie van Ze’v Jabotinsky die zich onderscheid door het bruine hemd wat de leden als eerste droegen. De initiële Bruinhemden waaraan de Moffen zich spiegelde zijn een Zionistische militie. Adolf Hitler was de nutteloze leider die de Zionisten al in 1897 ambieerde om de Endlösung van alle kanten te benaderen. Journalist Chris Klomp is een van de vele Nederlandse journalisten die deze historische feiten onderbouwd met argumenten al jaren wordt voorgehouden. Er is nadrukkelijk aandacht voor gevraagd in de Minder Marokkanen zaak tegen Geert Wilders. Alleen de Zionisten en de corrupte media maakten zich druk. 

Adolf Hitler deed ook goede dingen. Zionisten doen ook goede dingen. Toch? In Palestina worden de authentieke en rechtmatige Semitische bewoners met geweld verjaagd door een groep blanke Europeanen uit Oekraïne en omgeving, aangelengd met ander antisemitisch tuig. Ze doen alsof zij Joden zijn en revisioneren de Diaspora met menshanden. Zij voeren een strijd tegen de Joden en de Franse Revolutie. De Zionistische beweging is opgericht rond het concept van journalist Theodor Herzl voor omwenteling van de Franse Revolutie en ter realisatie van de Koninklijke ambities van het Wereldhuis van de Familie Rothschild. Het Duizendjarig Rijk waarvoor Adolf Hitler streed is dat van de familie Rothschild die Palestina voor zichzelf wil als Koninkrijk en standplaats van de Zionistische Wereldregering die tot op heden dankzij complotdenker Adolf Hitler en journalist Chris Klomp voor Joods wordt gehouden.

Share |

Permalinks