U bent hier: Home / Knevel journalist Micha Kat!

Knevel journalist Micha Kat!

by J.L. de Kreek — last modified 16-01-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Knevel journalist Micha Kat, bind hem vast aan een spreekstoel op de Dam en laat hem publiekelijk oreren voor een ieder die daarnaar oren heeft. Het vonnis van de Rechtbank Den Haag in het kort geding vrijdag 13 januari van journalist Micha Kat tegen de Staat voor meer vrijheid in detentie is meesterlijk. Hopelijk herkennen de journalist en zijn advocaat dit. De rechter neemt in het vonnis een afbeelding op van een bericht van het Gedetineerden Recherche Informatie Punt van de Politie en het Openbaar Ministerie (GRIP) over journalist Micha Kat. Journalist Micha Kat zou vluchtgevaarlijk zijn. Journalist Micha Kat mag vanuit detentie niet regelmatig bellen met kunstenaar Rob Scholten voor het plaatsen van audioberichten op de site van de kunstenaar aan een ieder die het wil horen.

Journalist Micha Kat is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar onder meer diverse gevallen van opruiing. Het door de Rechtbank geciteerde bericht van GRIP in het vonnis vrijdag 12 januari 2023 in de zaak van journalist Micha Kat tegen de Staat laat zien dat hij wordt gevolgd door complotdenkers. En dat het gaat om een mix van anti -overheid en antivaccinatie en aanhangers van het sado pedo complot. Eerlijkheid gebied te zeggen dat dit sado pedo complot gewoon bestaat en eufemistisch Jeugdzorg en Kinderbescherming wordt genoemd. En dat de Politie en het OM in het algemeen dit ondersteunen doordat zij routinematig medewerking verlenen aan executie van beslissingen van kinderrechters die niet vooraf zijn gegaan van een rechtsgeldige betekening daarvan door een bevoegde deurwaarder aan degene tot wie de beslissing van de kinderrechter is gericht.

Dit betekent juridisch strafrechtelijk dat de Politie en het OM op nietige gronden betrokken zijn bij de executie van beslissingen van kinderrechters uit naam van de medewerkers van Jeugdzorg persoonlijk. Al die uithuisplaatsingen in Nederland zijn allemaal zeer illegaal. Geen enkele uithuisplaatsing in Nederland wordt volgens de regels van de wet uitgevoerd en gehandhaafd. Dat is opzettelijk. Alles in verband daarmee is zuiver crimineel. Gefaciliteerd door de bijna hoogste ambtenaren van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waar ook het RIVM en IGJ onder zijn gebracht. Gek dat journalist Chris Klomp met zijn geveinsde fatsoen dit nog niet briesend op zijn blog heeft verkondigd.

Journalist Micha Kat en zijn volgers zijn geen deskundigen op dit terrein. Micha Kat is journalist geen opsporingsambtenaar. Hij maakt misschien fouten in zijn waarneming, wat niet betekent dat zijn volgers in de kern geen gelijk hebben. Dat het vaccinatie programma en de Coronamaatregelen niet deugen blijkt uit de nuttige informatie op wwww.aangiftecovid19.nl. Journalist Micha Kat leeft in de veronderstelling dat wanneer het Bodegraven-complot wordt bewezen ook het bedrog in verband met Covid19 vaststaat. Dat heeft hij niet juist gezien. Het Convid19-bedrog is makkelijker te bewijzen dan dat Jaap van D. in Bodegraven kinderen heeft misbruikt. In het algemeen is verzet tegen het vaccinatieprogramma goed te begrijpen.

De Coronamaatregelen zijn ook zo misdadig als het zijn kan. Iedereen wordt geterroriseerd. De grootste massamoord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Gepleegd door personen waarop het Kabinet en Parlement mogen vertrouwen. Het is een regelrechte ramp. Daarom ook dat de guerrilla journalistiek van Micha Kat niet echt behulpzaam is. Dat triggert justitie en de landsadvocaat gebroederlijk journalist Micha Kat strafrechtelijk koud te stellen met argumenten die de vrije meningsuiting en levensovertuiging van burgers in het algemeen vergaand beperken. Luisteren naar journalist Micha Kat is een 'guilty pleasure'. Ook het volgen van de Red Pill Journal past daarbij. Een vorm van entertainment die veel onschuldiger is dan de desinformatie van journalist Chris Klomp, Maarten Keuleman of Saskia Belleman van de Telegraaf.

Mischa Kat is journalist. Hij maakt beroep en gewoonte van zijn journalistieke werk. Dat doet hij spreekwoordelijk al eeuwen. Hij kan niet anders. Het journalistieke domein is leeg en kleurloos zonder journalist Mischa Kat. Niemand neemt hem serieus. Journalist Micha Kat heeft spraakmakend gepubliceerd over misstanden in de rechtspraak en advocatuur. Dat hij in deze branche geen vrienden heeft gemaakt betekent niet dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten en Amnesty International de vergaand beperkingen van vrije meningsuiting voor journalisten in de zaak van Micha Kat mogen accepteren. Daarom in stijl de win/win oproep aan autoriteiten: KNEVEL JOURNALIST MICHA KAT! BIND HEM VAST AAN EEN SPREEKSTOEL OP DE DAM! ZODAT HIJ VRIJELIJK KAN OREREN! EN HET VLUCHTGEVAAR IS GEWEKEN!

Share |

Permalinks