U bent hier: Home / Zionisten bedreigen Nederland

Zionisten bedreigen Nederland

by J.L. de Kreek — last modified 22-03-2023 03:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten bedreigen al meer dan tien jaar de Staat der Nederlanden met terrorisme om niet ten gunste van het gehele Joodse Volk te oordelen. De Zionisten zijn één en ondeelbaar. De Zionisten zijn tegen democratie. De Zionisten zijn de beste vrienden en trouwste bondgenoten van de antisemieten. De Zionisten collaboreerde diepgaand met de Duitse bezetter om de Joden te detineren en deporteren naar Oost Europa. En ze daar als slaaf ter werk te stellen en buiten de bebouwde kom totaal in rook op te laten gaan zoals bij een ritueel zoenoffer. Mensen die denken dat er geen Holocaust is geweest hebben de website www.holocaustles.nl niet gelezen.

Op de website www.holocaustnl.nl staan de authentieke documenten die zijn gevonden in officiële archieven en zijn gedigitaliseerd voor iedereen om te leren van wat weinig mensen weten. Meeste mensen weten niet zoveel van Jodendom als de Joden zelf. De Joden zelf hebben helemaal niks met Zionisme. Nooit gehad. Dat blijkt zeer duidelijk uit de archieven der Zionisten omdat daarin concreet staat aangegeven dat de Rabbijnen protesteerde tegen het Zionisme, wat in 1895 een anti-Joodse nieuwigheid was, en welke wegen de Zionisten bewandeld hebben om de Holocaust te laten plaatsvinden. Juist in een tijd waarin handhaving van de Drie Eden concrete vruchten afwierp en het antisemitisme in West Europa vrijwel was verdampt en de Joden optimaal profiteerde van de mensenrechten en democratie.

Precies dezelfde wegen als toen worden vandaag weer bewandeld door de Zionisten op weg naar hun volgende Holocaust, die door hen als noodzakelijk wordt gepercipieerd ter verkrijging van oppermacht voor het wereldhuis van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders en Thierry Baudet. Met FITNA en zijn anti-Islam uitingen pleegt Geert Wilders zijn Zionistische aanslagen. De waarheid over Geert Wilders is bekend in de journalistiek want alle journalisten van de mainstream media zijn geformeerden over de ontdekking van de brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme en de bijpassende bedreigingen door de Zionisten, en rol van de held van Geert Wilders daarin. Ook Kustaw Bessems van de Volkskrant.

De Zionisten zitten achter de Holocaust. Ze hebben hun antisemitische vrienden en bondgenoten het vuile werk laten opknappen, behoudens de rituele verbranding van de zes miljoen Joden wat door de Priester van Zion persoonlijk ter hand is genomen. Het moesten er precies zes miljoen zijn want dat is het perfecte getal in de beleving van de Zionisten. Na de oorlog doen de Zionisten zich voor als Joden, de journalistiek, media en geschiedschrijving dominerend met hun voortgaande misdrijven tegen het gehele Joodse volk. Hun bondgenoten hebben ze laten opdraaien voor de gezamenlijk gepleegde internationale misdrijven, zoals de executie van Adolf Eichmann in Israël.

De Holocaust is door de Zionisten gepleegd met het oogmerk Palestina te koloniseren als wereldgetto. De grote held van Thierry Baudet en Geert Wilders is de senior gettomanager die in 1895 het wereldhuis van de familie Rothschild de idee van de Holocaust aan de hand deed ter zelfverrijking, verkrijging van oppermacht en statelijke kroning van de Eerste Prins der Zionisten tot Vorst der Joden. Alle getto’s verzameld te Palestina maakt het managen van het gehele Joodse volk makkelijker voor het Zionistische gettobestuur.

De hele Holocaust draait om het rijk en oppermachtig maken van het wereldhuis van de familie Rothschild ‘and friends’. Het Vaticaan maakt van meet af deel uit van de harde kern. Ook na de oorlog draait het daarom. Boris Johnson is ook Zionist. President Biden in de VS wordt omringd door Zionisten. De rechterhand van Klaus Schwab is misschien wel de kwaadaardigste Zionist na Ze'v Jabotinsky, de Oekraïense oprichter van de Bruinhemden. Oekraïne wordt bestuurd door Zionisten. Zelensky is Zionist. Zionisten zijn eigenlijk Katholieke Kruisvaarders. Zionisme is een kruistocht waarbij ‘at the end’ een lid van de familie Rothschild wordt gekroond tot Vorst der Joden gespiegeld aan Ezechiël.

Voorbereidend op de Holocaust bewerkstelligde de Zionisten eerst problemen voor de Joden in Oost Europa zodat een vluchtelingen stroom opgang zou komen naar West Europa. Aan de grens met Duitsland werden vluchtende Joden opgewacht door een kudde door Zionisten opgeruide antisemieten. Adolf Hitler, Adolf Eichman al die Nazi’s werkten aan de complete realisatie van de ideeën van de grote Zionistische leider Theodor Herzl. De geschiedenis herhaalt zich omdat dit nu eenmaal het programma is van de Zionisten en in het bestuur en daaromheen allemaal Zionisten actief zijn die onder andere dreigend met excessief op mensen gericht geweld bepalen wat de toekomst is van Nederland, de wereld en Europa. Zionisme is de Grote Reconstructie van het ouderwetse aristocratische bestuur zoals dit de wereld ondemocratisch regeerde voorafgaande de Franse Revolutie.

Zionisme is revisie van de Franse Revolutie. Terugdraaien van democratie en opheffen van mensenrechten. Herinvoering van slavenhandel. De mensenrechten voor de Joden zijn al in 1897 eenzijdig ontbonden door het Zionistische congres te Basel. Journalist Saskia Belleman van de Telegraaf kan het allemaal weten want die was erbij in de zaak tegen Geert Wilders in de rechtszaal te Schiphol toen ze op de vindplaats van de informatie en bijpassende analyse is gewezen. Willens en wetens de boel negerend en daarmee ouderwets de Zionistische zaak dienend in de strijd tegen assimilatie van Joden en tegen handhaving van de voor het gehele Joodse volk zo belangrijke Drie Eden. De Zionisten strijden tegen het verbond van de Joden met Gd. De Zionisten vechten tegen het belang van gewoon doen wat Onze Lieve Heer verwacht van het Joodse volk sinds de Diaspora.

Leven in de Diaspora is de zure plicht van de Joden. Vloeit voort uit fouten in het verleden die door voorouders zijn gemaakt in het Beloofde Land. Onze Lieve Heer, Jehova, Gd, heeft toen de Joden staats- en bestuursrechten over het Beloofde Land ontnomen. De Joodse leiding heeft het toen verbruid tegenover Gd in het nadeel van het gehele Joodse volk. Het Joodse volk draagt de last geduldig en legt het oordeel over het Zionisme in Handen van de Heer. Door mensenhanden bewerkstelligde revisie van de Diaspora is het werk van antisemieten en kwaadwillenden anderszins. Het Joodse volk is eind 19e eeuw gruwelijk te grazen genomen door de Zionisten die de Joodse identiteit stelen, de Joden zogenaamd verlossend van de gettomuren. Niks is minder waar. De Joden worden vandaag ouderwets opgejaagd en in het verdomhoekje gedrukt door de Zionisten en hun vrienden in het bestuur, de journalistiek en hun media.

Share |

Permalinks