U bent hier: Home / Complotdenkers in problemen

Complotdenkers in problemen

by J.L. de Kreek — last modified 22-04-2023 03:00
Opgeslagen onder:

De eerste drie maanden van 2023 was geen best kwartaal voor complotdenkers. Willem Engel veroordeeld voor opruiing. Publicist Wim Dankbaar weer in de cel wegens stalken van advocaat Jan Vlug. Journalist Micha Kat veroordeeld voor 28 maanden cel wegens uitlatingen die door anderen zijn gedaan en hem zijn aangerekend. En Patrick Savalle de complotdenkers des vaderlands mag niet meer werken bij zijn geliefde Belastingdienst. Volgens een twitteraar moet de Rijksoverheid bij het aannemen van personeel kijken naar de kwaliteiten en niet naar meningen en overtuigingen. Laat Patrick Savalle toevallig menen dat zijn complotgedachten een kwaliteit zijn en dat zijn denken daardoor superieur is aan dat van normale mensen.

Complotdenkers zijn in het algemeen niet in staat concrete feiten en omstandigheden goed te analyseren en deze te relateren aan wetmatigheden. Ook patronen worden moeilijk door hen herkend. Het grote voorbeeld daarvan is natuurlijk Erik Dubay met zijn theorie van de platte aarde. Het meest bizarre aan complotdenkers is dat ze niet bij machte zijn de complotten te herkennen waaraan ze zelf deelnemen. Complotdenker Patrick Savalle blinkt daarin uit.

Savalle ziet politicus Thierry Baudet als voorbeeld en roemt de standpunten en beweringen van zijn partijgenoten in het parlement, terwijl de held van Thierry Baudet de grote initiator is van de Holocaust. Savalle maakt zich wel druk over het door hem gepercipieerde naziverleden van de familie van Sander SchimmeIpenninck en kijkt weg van de rol van de held van Baudet bij het nazisme. Terwijl hij bekend is met de feiten. Dat mag zacht gezegd laf genoemd worden. Thierry Baudet spant samen met de beweging die zit achter de Jodenvervolging en de Coronacrisis. Complotdenken en antisemitisme gaan ook hand in hand. Adolf Hitler was complotdenker. Complotdenker Patrick Savalle noemt dat Gezond Verstand.

Complotdenker Savalle wordt door de alternatieve media gepresenteerd als onderzoeksjournalist. Kennelijk vindt deze complotdenker dat complotdenken en journalistiek samen gaan. Feit is dat journalistiek en complotten samengaan. De journalistiek spant media breed samen met personen die zich schuldig maken aan de meest ernstige misdrijven. Zoals terrorisme, georganiseerd kindermisbruik en de Coronacrisis. Complotdenkers zijn op geen enkele manier in staat daarover accurate, feitelijke, betrouwbare en precieze informatie te leveren. Ook kunnen ze niet strategisch denken en de juiste maatregelen nemen tegen deze ernstige feiten.

Het hele goede van Viruswaarheid met support van complotdenker Patrick Savalle is daarvan een goed voorbeeld. Complotdenken is een vorm van rand psychotisch denken wat leidt tot wantrouwen. In de journalistiek gaat het om concrete feiten en bewijs. De rechter in de strafzaak tegen journalist en complotdenker Micha Kat heeft het niet voor niks over ‘betrouwbare en precieze informatie in overeenstemming met de journalistieke ethiek’.

Het meest krankzinnige aan complotdenkers, en complotdenker Patrick Savalle maakt daarop geen enkele uitzondering, is dat ze totaal niet in staat zijn het counter-complot uit te voeren waarmee de grote samenspanning tegen de mensheid kan worden geneutraliseerd. Dat complotdenkers niet goed zijn bij het hoofd betekent niet dat complotten niet bestaan. Feit is dat er sprake is van een groot complot tegen de mensheid en hun naties van de groep industriëlen die zitten achter de Jodenvervolging en de Coronacrisis. Dit complot is bedacht en opgeschreven door de held van Thierry Baudet, Geert Wilders en Adolf Eichmann. Complotdenkers gedragen zich als dienaars van die samenzwering.
> <p>

Share |

Permalinks