U bent hier: Home / 126 jaar zionistisch terrorisme

126 jaar zionistisch terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 28-08-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Deze week herdenken Joden 126 jaar zionistisch terrorisme. Zeker sinds de oprichting van de zionistische beweging te Basel 30-31 augustus 1897 is de geschiedenis niet leuk voor het Joodse volk. De toekomst voor Joden is ook niet leuk. Alles wordt straffeloos in de stijgers gezet om de volgende Holocaust te laten plaatsvinden. Gespiegeld aan Ezechiël 39-39 zoals de zionisten de vorige Holocaust aan Ezechiël 37 hebben gespiegeld. Zionisme en Jodendom zijn twee totaal verschillende culturen. Zionisten lijken op Joden omdat zij de Joodse identiteit stelen en zich voordoen als Joden terwijl ze dat niet zijn. Dat de zionisten een broertje dood hebben aan de Joden kan makkelijk blijken uit de zionistische schriften en dagboeken van journalist Theodor Herzl die gezien wordt als de ‘founding father’ van de zogenoemde Joodse staat Israël.

Israël is de naam van de Joden. Het onvervreemdbare exclusieve recht om Israël te voeren als onderscheidingstekens komt louter het gehele Joodse volk toe. Met de tekens Israël wordt het volk bedoeld en geen land. De kolonisatie van Palestina is het initiatief van de gettomanagers van vroeger die in de media veinsde Joodse belangen te dienen, de Joden te verlossen van de gettomuren en feitelijk nieuwe gettomuren en het wereldgetto te Palestina optrokken. Het is niet leuk voor de Joden dat met Israël steeds de zogenaamd Joodse Staat wordt bedoeld. De oprichters van die Staat zijn de grootste antisemieten en partners en bondgenoten van de Duitse bezetter in de oorlog. Het plan voor de Holocaust komt uit de koker van de grote zionistische leider Theodor Herzl.

Het is niet leuk voor de Joden dat de Telegraaf nog altijd doet alsof de neus bloedt. De Telegraaf was al in 1923 in bezit van de plannen van de zionisten om de Joden te laten uitroeien door Adolf Hitler en kornuiten. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de zionistische congressen. Zonder hun zionistische vrienden en bondgenoten hadden de nazi's geen kans gemaakt. Adolf Hitler stelde niks voor. Adolf Hitler, Eichmann en de rest der nazi’s waren dienaren van de zionistische zaak. Adolf Hitler was de door de zionistische congressen gedroomde nutteloze leider waarmee de zionisten de Endlösung van alle kanten benaderden. Álles in verband met de Holocaust is een zionistisch initiatief. Van idee tot en met de feitelijke uitvoering in de kampen.

De Sonderkommando's met een kampfunctie werden gerekruteerd onder leden van de gettopolitie in Oost Europa. Vrijwillig melde zij zich aan om als echte volunteers in Auschwitz priesterlijk de rituele handelingen uit te voeren die nu eenmaal komen kijken bij een heuse Holocaust. Met koffie in de pauze. De verklaringen van de Sonderkommando’s zelf zijn door Steven Spielberg op video vastgelegd. Kennelijk niemand die de moeite neemt te luisteren naar deze verklaringen en de authentieke documenten te lezen die objectief bewijzen dat de zionisten zitten achter de Holocaust. En ‘as we speak’ actief complete realisatie bewerkstelligen van de democratie en mensenrechten ondermijnende ideeën van de grote zionistische leider Theodor Herzl waaronder begrepen de volgende Holocaust en omwenteling van de wereldmacht in handen van een kwaadaardige-elite.

Share |

Permalinks