U bent hier: Home / Ja Esther Voet, maar Israël zit achter de Holocaust

Ja Esther Voet, maar Israël zit achter de Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 16-10-2023 03:00
Opgeslagen onder:

De waarheid over nazileider Adolf Hitler en de zionisten is dat ze één zijn, behoren tot één en dezelfde club of tribe. Iedereen in het bestuur, de journalistiek en de wetenschap is daarmee bekend. De authentieke documenten die één en ander objectief bewijzen staan op de website www.holocaustles.nl. Die site bevat “de brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme”. De geopolitiek in alle facetten is de complete realisatie van de ideeën van journalist Theodor Herzl. Zijn plan, zijn ideeën, voor het wereldgetto te Palestina waar de volgende Holocaust zal plaatsvinden ter verkrijging van oppermacht.

Iedereen in het onderwijs wordt keihard voorgelogen over wie precies zit achter de Holocaust en waaruit hun naoorlogse agenda bestaat. De geopolitiek sinds 1895 is eën groot toneelstuk. Gespiegeld aan Ezechiël. Meer in het bijzonder hoofdstukken 37, 38 en 39. ‘Live action rol-play’ in meest perverse vorm. Er is eën draaiboek, er zijn ideeën en richtlijnen.. Opgesteld door de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet. Dit zijn ook de helden van Adolf Eichmann. De Jodenvervolging is een misdaad van de zionisten tegen het gehele Joodse volk. Actief gepleegd sinds 1895 toen het juist goed ging met de Joden in West Europa. Dankzij mensenrechten, democratie et cetera. De zionisten van het eerste uur schrijven zelf in hun publicaties dat het antisemitisme welhaast was verdampt 1895.

Dat was ook de reden voor journalist Theodor Herzl om zich zogenoemd te weer te stellen tegen het antisemitisme in de Dreyfus Affaire wat door hem propagandistisch is opgeblazen tot een probleem waartegen alleen een Joodse staat te Palestina bestand is. De zionisten zijn ten tonele verschenen om de Joden het leven zuur te maken en ze van overal vandaan op te jagen naar Palestina waar de zionisten ritueel de volgende Holocaust zullen bewerkstelligen ter voorbereiding op het officieel aristocratisch maken van het wereldhuis van de familie Rothschild. Achter de schermen zijn de zionisten keer op keer actief bezig de website wwww.holocaustles.nl waarop de documenten staan die de schuld van de zionisten aan de Holocaust objectief bewijzen offline te krijgen. Daarbij bedreigen en bedriegen zij onderdelen van de staat der Nederlanden om de bovenstaande feiten niet te objectiveren en bijvoorbeeld Geert Wilders en GeenStijl niet te vervolgen voor hun terrorisme.

Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de zionisten, in welke vorm zij ook optreden zich steeds Joods noemend terwijl ze de Joodse kernwaarden overtraden en de Joodse burgerbevolking bedreigde met bruut geweld om geen verzet te plegen tegen het zionisme. Verzet van Joden tegen het zionisme wordt steevast en keihard gewelddadig, militant en/of anderszins agressief gewroken door de zionisten. Geweld en agressie tegen de Joodse burgerbevolking wordt sinds 1895 actief geïnitieerd en/of anderszins bewerkstelligd door de zionisten, die aan de touwtjesrekken zoals het hen belieft omdat ze overal aanwezig zijn in het bestuur, onderwijs, de journalistiek en media met hun zieke leugencultuur. 

Joden te Palestina zijn personen met een Palestijns paspoort en volgers van het Joodse geloof wat inhoudt dat er geen Joodse staat bestaat en dat Joden niet deelnemen aan bestuur, in ieder geval niet in Palestina. Dat zijn de regels in het Jodendom waaraan Joden zich houden omdat deze regels de Joodse wet zijn. De zionisten strijden tegen handhaving van de Joodse wet en tegen assimilatie van Joden en tegen mensenrechten en tegen democratie. De publicaties van de oprichters van Israël zijn de ongeschreven grondwet van de zogenoemde Joodse staat Israël en bewijzen de terroristische wegen die de zionisten sinds 1895 statelijk acterend bewandelen om anno 2023 hun volgende stap te zetten op weg naar uitroeiing van het gehele Joodse volk en de vestiging van oppermacht voor het wereldhuis van de familie Rothschild. 

Het wereldhuis van de familie Rothschild is de grote UBO van de Holocaust. Te Parijs 8 juni 1895 bedacht door knecht Theodor Herzl die zijn patroon informeerde over de finale oplossing van het Jodenvraagstuk. Journalist Theodor Herzl persoonlijk heeft in zijn persoonlijke dagboeken nauwkeurig zijn voorbereidingen op de Holocaust genoteerd profeterend dat één en ander ruim na zijn dood vorm krijgt. Het zieke liegen en bedriegen en bedreigen van de zionisten ondersteund door journalisten kwalificeert als een misdaad tegen het gehele Joodse volk. De zionisten hebben met de aanval van HAMAS, naast de strijd in het Oosten met Zelensky tegen de Russen, een volgend front geopend tegen het gehele Joodse volk en de algemene en individuele belangen van de burgers in Israël die door het leugenonderwijs daar niet er mee bekend zijn dat zij wonen in het wereldgetto en dat de zionisten en hun gettomanagers de plegers zijn van de Holocaust.

Share |

Permalinks