U bent hier: Home / Christus Koning aan dood ontsnapt

Christus Koning aan dood ontsnapt

by J.L. de Kreek — last modified 01-04-2024 03:00
Opgeslagen onder:

Het lezen van de Bijbel is als bij elk ander boek. Beginnend bij het begin. De Bijbel is een zeer bijzonder boek en reten actueel. De Bijbel is misschien wel het meest actuele boek ter wereld. In de Bijbel staan profetieën gedaan door grote en kleine Profeten die uitkomen. Altijd. Jona van de Walvis is een Profeet en natuurlijk Jezus Christus. De Bijbel draait om de Zoon van Gd. De voorspellingen die Profeten doen in de Bijbel komen zonder uitzondering uit. Zoals bijvoorbeeld de voorspellingen gedaan door Ezechiël met betrekking tot de Holocaust van 1940-1945 op de Joden in Auschwitz.

Nergens in de Bijbel voorspelt Jezus Christus dat hij zal sterven en opstaan uit de dood. In tegendeel. De Koning van het Heelal voorspelt verwijzend naar Jona dat hij drie dagen en drie dagen levend in zijn graf zou verblijven. Jona leefde in de walvis en werd uitgespuugd. Toen Jezus Christus levend uit zijn graf kwam verscheen hij voor de apostelen die verschrikt van angst en vrees dachten een geest te zien. Voor goed begrip van Het Woord is het van belang onderscheid te maken tussen wat de profeten prediken, en dat te filteren van wat om Hen heen wordt gesteld en beweerd door apostelen en/of bijrol figuren anderszins. Wie Hem gelooft, heeft eeuwig leven.

De evangeliën zoals die eeuw na eeuw worden gebezigd door kerken hebben geen grondslag in de Bijbel. Het Woord zoals de Bijbel die verkondigt is dat Jezus Christus aan de kruisigingsdood is ontsnapt en zoals door Hem voorspeld na drie dagen en drie nachten levend verscheen voor zijn volgers. Jezus Christs had eerder Zijn volgers scherpelijk geboden niet te vertellen dat Hij zou sterven. Het staat letterlijk in de Bijbel voor iedereen om te lezen in alle vertalingen.

Vroeger toen er nog geen internet was en weinig mensen konden lezen of schrijven was het aan de Kerk voorbehouden wat er in het meest bijzondere boek te wereld staat geprofeteerd. Tegenwoordig met internet kan iedereen zelf de Bijbel lezen. Dat Ezechiël bijvoorbeeld in het naar hem genoemde Bijbelse boek nog een Holocaust voorspelt die zal plaatsvinden op de bergen van Israël en voorafgaat aan de vestiging van oppermacht door een bepaalde kwaadaardige elite is een Bijbelfeit wat zo weinig tot uitdrukking komt in de Christelijke liturgie.

De overlevering wil dat Jezus Christus levend zit naast Gd in de Hemel en dat niet kan worden uitgesloten dat hij eeuwig leeft op aarde en dat hij na het gedoe met de Romeinen op een paard via Marokko en Frankrijk is vertrokken naar India. In India zou het graf staan van de Profeet wat onwaarschijnlijk is omdat volmaakte personen eeuwig leven. Adam en Eva waren ook volmaakt. Zij zouden eeuwig hebben geleefd in het Paradijs op aarde indien zij niet hadden gezondigd. Door de zondeval zijn mensen sterfelijk geworden en baren vrouwen pijnlijk. In de Koran staat dat de dood van Jezus een schijnvoorstelling is. Dit komt overeen met de inhoud van de Bijbel. Moslims geloven Profeet Jezus en weten dat de Christelijke wereld Hem niet gelooft.

Share |

Permalinks