U bent hier: Home / Complotdenkers kunnen niet complotdenken

Complotdenkers kunnen niet complotdenken

by J.L. de Kreek — last modified 21-10-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Nu in rap tempo de Complotdenkers des Vaderlands monddood zijn gemaakt en ook klokkenluider Huig Plug een zwijgplicht en dwangsommen heeft opgelegd gekregen in verband met #HetVerhaalVanLisa en #Demminkgate is het tijd voor een analyse. De conclusie is dat complotdenkers niet kunnen complotdenken. Ze zijn niet in staat het complot echt te begrijpen en de geëigende maatregelen daartegen te nemen. Misschien hebben Wim Kat, Micha Dankbaar, Wouter Knevel en Joost Raatgever gelijk. Allemaal zitten ze voor langere tijd in de cel. Allemaal worden ze financieel uitgekleed of dreigt dit te gebeuren. Ook klokkenluider Huig Plug gaat voor het gaas. Geen enkele complotdenker of klokkenluider die de eigen werkwijze aan een onderzoek onderwerpt.

Het is de werkwijze waardoor al die complotdenkers nat gaan. Blind vertrouwend in de eigen hersenspinsels en geen enkele flexibiliteit tussen de oren. Publicist Wim Dankbaar laat keer op keer feiten buiten beschouwen die hem en zijn zaak kunnen helpen. Micha Kat en Wouter Raatgever idem dito. Nu ook weer Huig Plug die gewoon de commentaren op zijn werkwijze en de adviezen die hij krijgt negeert. Allemaal kiezen ze keer op de keer een manier waarmee zij het hardst en het snelst vastlopen en de grootste risico's lopen. Terwijl het anders moet. Leren de rechtszaken van Maurice de Hond in verband met zijn kijk op de klusjesman. En het kan ook anders. Om complotdenker te zijn is het natuurlijk vereist om echt te kunnen complotdenken.

Dit betekent openstaan voor de feiten en omstandigheden die concreet zijn. En oog hebben voor de samenspanningen die zich werkelijk en zichtbaar afspelen en die objectief zijn te bewijzen met onderzoeken en documenten met sterke bewijskracht. Wat Huig Plug, Micha Kat, Joost Knevel, Wouter Raatgever en Wim Dankbaar allemaal brengen is leuk op afstand als entertainment tussen alle bagger van de mainstream journalistiek en media alleen inhoudelijk is het niet tot slecht onderbouwd. In de kwestie Bodegraven stelt en beweert journalist Micha Kat de hele tijd dat als Jaap van D. is ontmaskerd in verband met zijn vermeend ritueel kindermisbruik waarover Joos Knevel het heeft, ook zijn misdrijven in verband met Covid19 aan het licht komen. Terwijl het omgekeerde de waarheid is.

Meerdere keren zijn Wouter Raatgever en Micha Kat en ook Viruswaarheid cum suis erop gewezen dat de kwestie Dodengraven ermee geholpen is indien de Drie Musketiers van de Red Pill Journal en alle duizenden volgers van de Bataafse Republiek aangifte doen naar het voorbeeld op aangiftecovid9.nl. Juist om de covid-misdrijven van Jaap van D. aan het licht te brengen. Die Jaap van D. is natuurlijk gewoon een moordenaar die middels adviezen aan het Kabinet en Parlement een ongekende massamoord met terroristisch oogmerk pleegt. Deze misdrijven maken aannemelijk dat Jaap van D. inderdaad de maniakale lust moordenaar is die complotdenkers zeggen dat hij is. Daarmee wordt het Bodegraven verhaal interessant. Bovendien gelden er strafrechtelijke aangifte plichten in verband met Covid19 en bewijzen de feiten het ongelijk van Jaap van D.

Share |

Permalinks