U bent hier: Home / De mensenhandel van FTM

De mensenhandel van FTM

by J.L. de Kreek — last modified 04-10-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Follow The Money bewijst weer eens dat journalisten niks anders dan nepnieuws en desinformatie verspreiden. Nu ten bate van de staatsontvoeringen. Alsof journalisten niks beters te doen hebben dan het toedekken van ernstige misstanden. Alle uithuisplaatsingen zijn nietig omdat er geen enkele beslissingen van een rechter aan de tenuitvoerlegging vooraf wordt betekend door een bevoegde deurwaarder aan de persoon tot wie de last tot afgifte van het kind is gericht. Dat staat gewoon in de wet. Bovendien doen de medewerkers van de kinderbescherming willens en wetens met de wet en het belang van het kind in strijd, niet aan waarheidsvinding.

Bovendien worden kinderen onder toezicht van de kinderbescherming gemiddeld tot 400% meer mishandeld of misbruikt dan in de situatie waar ze vandaan komen. Omdat er in de hele jeugdzorgketen niet aan waarheidsvinding wordt gedaan kan niemand weten of een OTS of een UHP noodzakelijk is. Zonder feitenonderzoek kan het belang van een kind niet worden gediend. Het heeft geen zin journalisten dit uit te leggen. Dan komen ze met allemaal onzin smoezen om de waarheid niet te publiceren. De feiten zijn al tientallen jaren bekend. Kinderen in Nederland verdwijnen gedwongen ten titel van kinderbescherming in een netwerk waar ze gemiddeld meer worden misbruikt en mishandeld dan in de thuissituatie. 

Ondanks de hoos aan berichten van ouders die in de problemen worden gebracht door kinderbeschermers en de verhalen van kinderen die hun slechte ervaringen delen en de grote aantallen negatieve rapporten, presteert journalist Margot Smolenaars  van Follow The Money te publiceren zeker te weten hoe het echt zit met de staatsontvoeringen. Volgens deze journalist valt de hardnekkige overtuiging dat Nederland kampioen uithuisplaatsing is, niet te onderbouwen. Met geen enkel woord rept de journalist over het feit dat beslissingen van rechters tot uithuisplaatsingen niet op de wettelijke manier worden geëxecuteerd en daarom nietig zijn. Dat er geen waarheidsvinding wordt gedaan blijkt ook niet uit te maken voor de journalist van Follow the Money. Kinderen worden gemiddeld meer misbruikt wanneer ze zijn uit huis geplaatst.

Het lijkt een genuanceerd verhaal wat journalist Margot Smolenaars van Follow The Money heeft geschreven over de Jeugdzorg. Blijkt dat vooral trainers van de jeugdzorg dit “mooie journalistiek” te vinden. Voor mensen die het geweld en de agressie en het laffe liegen en bedriegen van de Jeugdzorg van dichtbij kennen is het verhaal van journalist Margot Smolenaars  van Follow The Money het zoveelste bewijs dat journalisten niet naar de feiten willen kijken en daarmee geen rekening willen houden. En kennelijk beroep en gewoonte maken van het leveren van propaganda voor de georganiseerde ambtelijke misdaad wat zich decennia achtereen op grote schaal schuldig maakt aan gedwongen verdwijning en ernstig misbruik en mishandeling van kinderen. Journalist Chris Klomp van chrisklomp.nl is ook zo’n gewillige wegkijkers.

Share |

Permalinks