U bent hier: Home / Eentje voor Roland Pierik

Eentje voor Roland Pierik

by J.L. de Kreek — last modified 14-11-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Rechtsfilosoof Roland Pierik van de Gezondheidsraad kan weten dat zijn opinie over vaccinatie en discriminatie is gebaseerd op academische humbug want alle relevante informatie staat op internet. Rechtsfilosoof Roland Pierik van de Gezondheidsraad heeft er dertig jaar tot levenslang cel voorover om prominent in de schijnwerpers te staan met zijn mening. Om rechtsfilosoof Roland Pierik van dienst te zijn wordt achter de coulissen het theater opgetuigd waarbij hij het centrale middelpunt zal zijn. Roland Pierik zit dan achter een tafel als verdachte tegenover personen in toga met naast hem een of meerdere anderen personen in toga. Zij die naast hem zitten worden “advocaten” genoemd.

Sinds maart 2020 wordt alle ‘state of the art’ wetenschap over virussen en vaccinaties in het algemeen en Sars-cov-2 en Covid in het bijzonder doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Daarbij is gevoegd de dringende oproep aan het Openbaar Ministerie strafrechtelijk op te treden tegen de leden van het RIVM, OMT, IGJ en de Gezondheidsraad in verband met bedrog met terroristisch oogmerk en internationale misdrijven althans massamoord. De coronadoden zijn vermoord. Rechtsfilosoof Roland Pierik is ambtenaar van de Gezondheidsraad die het Kabinet en Parlement en verder iedereen hierover onjuist en onvolledig informeert waardoor er geen eind komt aan de totaal onnodige coronacrisis. Het staat allemaal onderbouwd met argumenten uitgelegd en toegelicht op aangiftecovid19.nl.
><br>Roland Pierik weet ervan want vanaf de eerste publicatie over het werk van Roland Pierik op deze site, heeft Roland Pierik @goedenieuwsnl geblokt op Twitter. Rechtsfilosoof Roland Pierik kan niet tegen kritiek. De hooghartigheid en de neerbuigendheid naar mensen die zijn mening niet delen druipen van zijn Twitteraccount. De feiten die bewijzen dat rechtsfilosoof Roland Pierik de noodzaak van vaccinatie uit zijn duim zuigt staan gepubliceerd in publicaties van wetenschappers op sites van academische uitgevers. Dat is de informatie die het Kabinet en Parlement wordt onthouden. Op grond hiervan dient het advies te zijn aan de bewindslieden en parlementariërs dat zij onmiddellijk alle coronamaatregelen opheffen en huisartsen toegang geven tot HCQ en Ivermecitie, bij gebreken waarvan de adviseurs van de ministers en Kamerleden zich schuldig maken aan genocide, misdaden tegen de menselijkheid of massamoord. En bedrog met terroristisch oogmerk.
><br>De statistieken die worden opgevoerd door het OMT en het RIVM en de IGJ en de Gezondheidsraad tonen aan dat de problemen ontstaan zodra de coronamaatregelen zijn ingevoerd. Er bestaat geen bewijs van de juistheid van de standpunten en beweringen van het OMT, RIVM, IGJ en de Gezondheidsraad met betrekking tot Sars-cov-2 en covid, en Hiv en AIDS, en CO2 en opwarming van de aarde. Wat mensen daarover in het algemeen denken is gebaseerd op zuiver bedrog. Voor hooggeleerde rechtswetenschappers met een Twitteraccount op internet en een verantwoordelijke rol bij de Gezondheidsraad is dat allemaal makkelijk te zien en begrijpen want de feiten die bewijzen dat wat rechtsfilosoof Roland Pierik stelt en beweert allemaal schadelijke onzin is, staan gepubliceerd in de wetenschap die hij bewust negeert.
><br>Alle feiten en omstandigheden waarmee Roland Pierik geen rekening houdt waaronder begrepen de codificatie van het strafrecht, Nederland bezit strafrechtelijke wetboeken waarin de handelingen van Roland Pierik strafbaar zijn verklaard, staan online. Het is allemaal niet zo moeilijk virussen te bestrijden. Covid is geen vliegende ebola. Gewoon bij de basis blijven. Besmettelijke virussen als het nieuwe coronavirus zijn niet gevaarlijk wanneer ze worden behandeld zoals geadviseerd door huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl. Dan zijn de klachten zo voorbij. Hoeft niet meer te kosten dan 15 Euro per patiënt voor een kuur van paar dagen. Onthouding van toegang tot geneesmiddelen ook als het offlabel medicijnen zijn is onder de gegeven feiten en omstandigheden een bestanddeel van misdaden tegen de menselijkheid. Dat staat gewoon in artikel 4 lid 3 wet internationale misdrijven.
><br>Rechtsfilosoof Roland Pierik kan begrijpend lezen. Moet haast wel anders kan hij nooit rechtsfilosoof zijn. En hij moet weten wat de filosofie is van het coronaterrorisme van de Gezondheidsraad. Filosofen moeten heel veel onbegrijpelijke teksten lezen en begrijpen om filosoof te kunnen zijn. Daarom zijn filosofen straffeloos hooghartig. Zij begrijpen wat verder niemand begrijpt of weinigen snappen. Filosoferen doet een normaal mens bij en tijdens de afwas. Filosofen zijn in het algemeen zeer onpraktische mensen die de wetenschap kennen van horen zeggen en eigenlijk helemaal niks begrijpen van bijvoorbeeld exacte wetenschappen waarbij het kunnen optellen en aftrekken van belang is. Had Roland Pierik die vaardigheden gehad dan had hij op de vingers van een hand kunnen natellen dat hij nu dertig jaar tot levenslang cel riskeert met zijn gedragingen als rechtsfilosoof van de Gezondheidsraad.

Share |

Permalinks