U bent hier: Home / Het verhaal van Lisa

Het verhaal van Lisa

by J.L. de Kreek — last modified 30-10-2023 03:00

Klokkenluider Huig Plug en de moeder van Lisa staan deze week terecht. Zij moeten zich verantwoorden voor de strafrechter in verband met beweerdelijk door hen gepleegde feiten. Iedereen kent het verhaal van Lisa zoals gebracht door Argos. Goed verhaal wat vragen oproept en onderzoek rechtvaardigt. Lisa is niet de echte naam van het slachtoffer. Ze bestaat echt. Ze zou zwanger geweest zijn op haar veertiende, misschien van haar vader. Misschien van andere mannen die haar verkracht en misbruikt zouden hebben in de bosjes in Den Haag ergens.

Huig Plug en de moeder doen het verhaal van Lisa geen goed. Als het verhaal van Lisa al waarheid is dan maakt de werkwijze van Huig Plug en de moeder vergezeld zo nu en dan van Willem Engel, het er niet beter op. Al die complotdenkers en klokkenluiders hebben steeds een doen en laten wat niet bijdraagt aan realisatie van de kennelijke doelen, te weten goed onderzoek naar het verhaal van Lisa en ritueel sadistisch kindermisbruik in Nederland. Vooropgesteld is dat deze vorm van ernstig misbruik van kinderen bestaat in Nederland. De vraag is of het verhaal van Lisa dergelijk misbruik is of dat er wat anders speelt. In Nederland worden kinderen dagelijks ritueel georganiseerd belaagd en gestalkt en misbruikt door de Nederlandse Jeugdzorg en Kinderbescherming. Ook seksueel.
><br>De Jeugdzorg in Nederlands kwalificeert als mensenhandel en zelfs gedwongen verdwijning van minderjarigen. Dit is een internationaal misdrijf. Genocide is ook een internationale misdrijf. Baby's worden bijkans bij geboorte geselecteerd voor opname in een ander gezin. Goedgekeurd achter gesloten deuren zonder ouders te horen. De baby's van enkele weken oud lopen daarbij serieus risico's op ernstig misbruik. Ook seksueel. De zwaarste criminelen krijgen meer gelegenheid tot wederhoor voordat ze in voorarrest worden genomen. De kinderen in de gesloten instellingen van de Jeugdzorg, de meisjes, worden fifty fifty misbruikt door de leeftijdgenoten en het personeel. Buiten deze instellingen circuleren loverboys die de meisjes gewillig opvangen en opleiden tot hun sloofje.

Niemand doet iets aan die setting. Aangiften bij de politie hebben geen zin, “want de Jeugdzorg zit er tussen”. Dat is precies het punt. De Jeugdzorg zit tussen het mishandelde kind en handhaving van de wet. De instellingen van de Jeugdzorg en Kinderbescherming handhaven de wet op een manier die kwalificeert als misbruik van macht, gelegenheid en middelen. Een strafverzwarende omstandigheid. Het verhaal van Lisa zoals Huig Plug en de moeder dit vertellen draagt niet bij aan waarheidsvinding in verband met de kwestie. Wie de daders ook zijn. Hoe belangrijk en prominent de beweerde plegers van gruwelijk sadistische ritueel misbruik ook, iedereen wordt door de strafrechter voor onschuldig gehouden tot het tegendeel is bewezen.

Share |

Permalinks