U bent hier: Home / Journalist Chris Klomp en het Coronatribunaal

Journalist Chris Klomp en het Coronatribunaal

by J.L. de Kreek — last modified 26-05-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Klomp heeft op zijn site een verhaal waarin hij beweert dat de activistische antivaxxers de volksgezondheid schade hebben toegebracht en voor een tribunaal gedaagd moeten worden. Daarbij noemt hij vanzelfsprekend Viruswaarheid van Willem Engel wat naar de rechter stapte om het vaccinatieprogramma stop te zetten. Het enige serieus te nemen initiatief voor instelling van een tribunaal waarbij wetenschappers, artsen en journalisten zich voor de strafrechter moeten verantwoorden wegens bedrog met terroristisch oogmerk en ‘massale genocide’ of massamoord door coronabeleid komt van aangiftecovid19.nl. Het artikel van journalist Chris Klomp zal worden toegevoegd aan het dossier als bewijs van deelnemende en desinformatie verspreidende journalisten.

Journalist Chris Klomp copy-past meningen uit publicaties op de site van the Lancet zonder zelf onderzoek te doen naar de waarheid. The Lancet is volgens journalist Chris Klomp ‘gerenommeerd’ en daarom is het kennelijk waar wat op die site staat. Volgens journalist Chris Klomp blijk uit een “wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet”, dat het “toedienen van vaccinaties in een jaar tijd in 185 landen al maar liefst 19,8 miljoen levens had gered”. Het door Chris Klomp aangehaalde onderzoek op de site van the Lancet laat aan duidelijkheid te wezen over. Niet is in een oogopslag helder wat de data precies is waarop de onderzoekers zich beroepen. Er is een interactieve map geleverd met de mening van de onderzoekers in kaart gebracht zonder verwijzing naar de herkomst van de gegevens. De onderzoekers schrijven dat zij op basis van officieel gerapporteerde COVID-19-sterfgevallen hebben “geschat” dat vaccinaties tussen 8 december 2020 en 8 december 2021 14,4 miljoen sterfgevallen als gevolg van COVID-19 hebben voorkomen in 185 landen en gebieden.

Het onderzoek waarop journalist Chris Klomp zich beroept voor zijn desinformatie bevat een 'mathematical modelling study' wat niet makkelijk is te begrijpen en waarvan onduidelijk is welke gegevens precies met elkaar worden vergeleken. Er staan tabellen in het onderzoek met gegevens over “veronderstelde centrale vaccin-effectiviteit”. Andere tabellen in het onderzoek zetten doodleuk de ‘vaccinatie coverage’ tegenover ‘aditional deaths averted’ terwijl op geen enkele manier inzichtelijk wordt waarop dat is gebaseerd precies. Grootste manko wellicht aan het onderzoek wat journalist Chris Klomp met graagte aanhaalt is het feit dat er geen bewijs bestaat van het bestaan van Sars-CoV-2. En dat er geen bewijs bestaat van causaal verband tussen dit onbewezen virus en de pathologie die Covid19 wordt genoemd. Voorts is de bevolking toegang onthouden tot de geneesmiddelen HCQ en Ivermectine die de aan Covid19 gerelateerde klachten snel en goedkoop genezen. Dat verklaart de oversterfte.

Journalist Chris Klomp is geen wetenschapper. Hij heeft nog nooit zelf enig wetenschappelijk onderzoek gedaan of een wetenschappelijk artikel gepubliceerd gekregen. De huishoudschool voor broodschrijvers is de hoogst genoten opleiding van journalist Chris Klomp. De algemene ervaring met journalist Chris Klomp is dat hij niet zo goed is met feiten. Het feit bijvoorbeeld dat de kinderbescherming nooit enig document laat betekenen door een bevoegde deurwaarder bij en tijdens de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. Voor journalist Chris Klomp betekent dat helemaal niks terwijl hij zich er wel op beroept duizenden rechtszaken te doen en expert juridische zaken te zijn.
><br>Zo negeert journalist Chris Klomp ook de feiten die bewijzen dat het Zelenko-protocol de beste behandeling is tegen de ziekte die Covi19 wordt genoemd. En dat wanneer deze behandeling algemeen was toegepast het aantal doden velen keren lager was geweest dat thans het geval is. De onderzoeken die zouden bewijzen dat het Zelenko-proctol niet werkt onderzoeken helemaal niet het recept wat is voorgeschreven bij dit protocol. Of geven dermate veel HCQ aan patiënten in ziekenhuizen dat ze er last van krijgen.

De site op aangiftecovid19.nl bevat een deel van de feiten die het coronabedrog objectief bewijzen. De modelaangifte op die site dient als basis voor een omvangrijke aangifte met inmiddels honderden producties met objectief bewijs van het bedrog, zoals dat de PCR-test van Corman-Drosten helemaal niet specifiek is voor Sars-CoV-2 en reageert op van alles en nog wat zoals genetisch materiaal van muizen. Wat journalist Chris Klomp ook negeert is het feit dat de beweging die zit achter de coronacriris dezelfde is als die verantwoordelijk gehouden moet worden voor de Holocaust. Het saillante aan de Holocaust is dat journalisten de grote initiators zijn. En dat de door deze journalisten opgericht beweging na de oorlog hyperactief verder werkt aan complete realisatie van de ideeën van de journalist/oprichter waaronder begrepen het plaatsen van oppermacht in de handen van een bepaalde kwaadaardige elite met belangen bij en banden met het World Economic Forum.

Share |

Permalinks