U bent hier: Home / Massamoord door Coronamaatregelen

Massamoord door Coronamaatregelen

by J.L. de Kreek — last modified 24-06-2020 03:00

Het succes van het ZelenkoProtocol en het verbod op off-label gebruik in de eerste lijn van HCQ is objectief bewijs van schuld aan massamoord. Het verbod op HCQ is ook buitengewoon immoreel. Recent zijn bij onderzoek naar een vaccin tegen Covid-19 alle apen gestorven waarop het vaccin is getest. Dit soort tests zijn totaal overbodig omdat het ZelenkoProtocol succesvol kan worden ingezet.

Het protocol van doctor Zelenko tegen de gevolgen van Sars-cov-19 houdt in:

  • Hydroxychloroquine 200mg twee keer per dag vijf dagen lang;
  • Azithomycin 500mg een keer per dag vijf dagen lang;
  • Zink sulfaat 220mg een keer per dag vijf dagen lang.

Dit is wat doctor Zev Zelenko via Twitter over zijn protocol stelt en beweert:

We can END the COVID 19 pandemie if we put human lives before profit and politics. Identify patients who are at high risk to die & treat them WITHIN FIVE DAYS of onset symptoms. I had a 99.7% survival rate in my patients and an 84% reduction in hospitalizations.

Voorts bewijzen de ervaringen van huisarts Rob Elens (zelfzorgcovid19.nl) de effectiviteit van dit protocol. Aangezet door georganiseerde (ambtelijke) misdaad kiest het Kabinet voor de Coronamaatregelen. En voor investeringen van honderden miljoenen in vaccins die nog gemaakt moeten worden. De pandemie van het virus kan snel, goedkoop en veilig worden bestreden als huisartsen is toegestaan in de eerste lijn het ZelenkoProtocol toe te passen. Kost ongeveer 15 Euro per kuur van vijf dagen. Wat betekent dat wanneer iedereen dit recept krijgt de kosten van de bestrijding van de pandemie van het virus niet meer dan 255 miljoen EURO hoeft te kosten zonder ondernemingen te sluiten of evenementen af te blazen. Daaraan verdient de georganiseerde misdaad niks. 

Omdat ambtenaren ten onrechte en kennelijk in het belang van een bepaalde industrie artsen verbieden het ZelenkoProtocol toe te passen en patiënten ten gevolge daarvan sterven is er sprake van massamoord. Er kan zelfs gesproken worden van een internationaal misdrijf omdat er leefomstandigheden worden opgelegd die op de vernietiging van groepen mensen zijn gericht. Bovendien pleegt deze groep ambtenaren andere misdrijven zoals bedrog in verband AIDS en HIV. Dat heeft tot nu 30 miljoen medicijnmoorden geleverd. Ook in verband met CO2 bedriegt deze criminele groep de samenleving. Beweerd wordt dat CO2 verantwoordelijk is voor opwarming van de aarde terwijl dit helemaal niet kan omdat de Global Warming Potential of GWP van CO2 gelijkstaat aan één (bron: CBS). 

Nu in verband met Sars-cov-19 plegen bepaalde ambtenaren bewust obstructie om de pandemie van het virus niet met de snelle, goedkope en veilige middelen te bestrijden. Daarmee bedienen zij het (commerciële) doel van de vaccinatie lobby van the Bill & Melinda Gates Foundation cum suis. Dat is een vorm van oneigenlijke overheidsbemoeienis met de open markt voor bestrijding van de pandemie van Sars-cov-19. De samenleving heeft recht op HCQ.

Huisarts Rob Elens heeft in de media en anderszins kritiek gehad op zijn initiatief om het ZelenkoProtocol toe te passen. De empirische wetenschap bewijst dat hij gelijk heeft. De ambtenaren van het OMT en het RIVM willen formeel wetenschappelijk bewijs dat het ZelenkoProtocol veilig is en dragen op geen enkele manier bij aan de bewijsvoering. Dat is bewuste obstructie waardoor zij zich schuldig maken aan massamoord. De empirische wetenschap van dr Zelenko en huisarts Rob Elens is de normale manier om de pandemie van een virus snel, goedkoop en veilig te bestrijden.

Het is totaal verantwoord, adequaat, logisch en moreel juist Hydroxychloroquine, zink en azitromycine in te zetten bij de vroeg-interventie van covid-19. En bovenal is het wetenschappelijk normaal om ervaringskennis, empirie en practice based evidence binnen de wetenschap te benutten. In het een gepubliceerd document van 14 juni 2020 wordt dit door bioloog, arts, psychotherapeut en PNI-therapeut, Clement-Jan Verheecke toegelicht.

De Overheid moet haar zorgplicht nakomen. De Overheid kan en mag niet accepteren dat ambtenaren met hun beslissingen bijdragen aan de dood van mensen. En de ontwrichting van de economie en de samenleving anderszins. Bovendien kan iedereen zien aan de opkomst van Willem Engel, Mordechai Krispijn, Stichting Virus Waanzin en hun hooligans dat de strafbare Coronamaatregelen uitlokken dat opportunistische bewegingen de confrontatie met het bestuur zoeken en momentum creëren voor rellen en ongeregeldheden.

Share |