U bent hier: Home / Nu ook Geert Wilders vervolgen

Nu ook Geert Wilders vervolgen

by J.L. de Kreek — last modified 04-09-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Politicus Geert Wilders zat vorige week als slachtoffer in de rechtszaal omdat hij een cricketspeler te Pakistan opzettelijk heeft uitgelokt een prijs te zetten op het hoofd van de PVV-leider. De aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld en andere militairen zwaargewond zijn geraakt is ook doelbewust uitgelokt door Geert Wilders. Middels misbruik van vrije meningsuiting bij en tijdens gewapend conflict. Het werk van Geert Wilders staat in het teken van de complete realisatie van de ideeën van zijn helden, waaronder omwenteling van de Franse Revolutie.

De wegen die zijn bewandeld om over informatie te kunnen beschikken in verband met die aanslag van Geert Wilders op de veiligheid van de staat en bondgenoten leidt tot de conclusie dat Geert Wilders nog niet is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf omdat onderdelen van de staat door handlangers van Geert Wilders terroristisch worden bedreigd en bedrogen het terrorisme van Geert Wilders te respecteren. Op grond van rapportages over het niveau van terrorismebedreiging in Nederland valt daarbij op te maken dat de door Wilders uitgedragen Islam-standpunten - waar de film Fitna onder valt - de dreiging van terrorisme in Nederland hebben doen toenemen.

De Jihad Legal tot op heden met het oogmerk Geert Wilders strafrechtelijk te laten vervolgen voor zijn misdaden bij en tijdens gewapend conflict hebben geleid tot dikke dossiers die de veroordeling van de PVV-leider kunnen verzekeren indien de Pakistaanse cricketspeler die hem wil vermoorden zich stelt als benadeelde partij en bij de beklagkamer om vervolging verzoekt. De vrije meningsuiting van Geert Wilders is gerespecteerd door de Rechtspraak in Nederland. Bij en tijdens de strafzaak tegen Geert Wilders zijn pogingen gedaan hem te laten aanhouden. Ook is de Rechtbank geadviseerd Fitna niet te vertonen. Niet veel later na de strafzaak tegen Wilders vond  een aanslag plaats met raketwerper juist op de toren van de Rechtbank waarin de film is geopenbaard.

Dat Geert Wilders gelijk zou hebben met zijn standpunten en beweringen over de Koran of de Profeet is niet van belang. Bovendien heeft Geert Wilders geen gelijk. Bij en tijdens gewapend conflict in Moslimlanden waarbij Nederland is betrokken gelden strafrechtelijk andere regels dan tijdens vrede. Strafrechtelijk wordt een gewapend conflict gelijk gesteld aan oorlog. Dit betekent dat het toetsingskader voor de vraag of de vrije meningsuiting van Geert Wilders ook bij en tijdens gewapend conflict in Afghanistan gerespecteerd dient te worden is gekleurd door bijzondere belangen van de staat en bondgenoten. Het strafrecht stelt de uitlokken van strafbare feiten gelijk aan de dader.

Share |

Permalinks