U bent hier: Home / Progress Pride-vlag faalt

Progress Pride-vlag faalt

by J.L. de Kreek — last modified 07-08-2023 03:00
Opgeslagen onder:

We hoeven elkaar geen mietje te noemen. Wat er ook gezegd kan worden over geaardheid en gender: de Progress Pride-vlag faalt. Big time. Dat er een hakenkruis van gevouwen kan worden en het ostentatief wapperen van de vlag boven straten en op gebouwen zijn de patronen waarop normale mensen aanslaan. In Nederland doet geaardheid of gender er niet toe. Het maakt niet uit. Iedereen kan en mag meedoen. Iedereen van elke gender of geaardheid is normaal. Behalve als het tussen de oren niet goed zit. Zoals bij die Progress Pride-vlag. Niemand kan uitleggen wat die vlag echt betekent precies. Het meest lijkt deze vlag op die van de Nieuwe Overheerser die komt kijken bij het Nieuwe Normaal. Overal geplakt op voertuigen van de Overheid als uiting van de Nieuwe Gezaghebber.

De Progress Pride-vlag slaat de plank volledig mis. Diversiteit en inclusie veinzend en feitelijk blanke en overigens gekleurde hetero’s uitsluiten. De vlag is exclusief bedoeld voor de elite onder de minderheden die zich vertegenwoordigd voelt in een van de vele vrolijke kleuren. In de natuur nemen predators soms de kleuren aan van een aantrekkelijk hapje zodat hun prooi makkelijk in de val trapt. Daarop lijkt de Progress Pride-vlag. Het heeft niks te maken met diversiteit en normaliseren van deviaties in de geaardheid of genders De vlag loopt samen met een massieve ‘brainwash’ in de media met betrekking tot wat normaal is. Rollen worden omgedraaid. De hetero voelt zich nu niet gezien omdat er geen kleur is waardoor het zich thuis kan wanen bij de Progress Pride-vlag-beweging. De Progress Pride-vlag discrimineert en provoceert.

Discriminerende en provocerende heteroseksualiteit overal de hele tijd komt niet zo veel voor in de samenleving. De hetero wereld is best saai. Bij de Progress Pride-vlag gaat het alleen om queer en drag en gay en met de konten draaien. De cisgender normatieven horen daar niet bij. Ieder jaar met boten door de grachten varen om extrovert heteroseksualiteit te vieren is kinderachtig exhibistionistisch. De Progress Pride-vlag komt ook kijken bij de hele industrie rond genderverwarring. Het verbouwen van kinderen wegens hun genderbeleving is niet echt een aantrekkelijke ontwikkeling. Feitelijk zit het tussen de oren. Dat er succesvolle transities zijn die het zelfs schoppen tot ‘Beauty Queen’ of miss Nederland betekent niet dat de aanpak van genderdystrofie met hormonen op jonge leeftijd en het amputeren van lichaamsdelen en het aannaaien van andere lichaamsdelen écht de enige manier is om daarmee om te gaan.

Het meest bizarre aan de hele Progress Pride-vlag-beweging is misschien wel de omgang met Hiv en AIDS. Daarvoor is ook een kleur. Juist de groep die het meest is getroffen door AIDS schaart zich achter de leugen dat het door Hiv wordt veroorzaakt. Onder de leden van de Progress Pride-vlag-beweging bevinden zich natuurlijk ook gewoon wetenschappers, virologen wellicht, die gewoon op maandagochtend 9 uur op het werk zijn en daar gewoon doen wat ieder normaal mens gewoon doet op het werk. Niemand van hen die de Progress Pride-vlag-beweging aanvoert of daarin een rol van betekenis speelt wijst de rest van de kudde op de concrete wetenschappelijke feiten die objectief bewijzen dat AIDS helemaal niet veroorzaakt wordt en niet kan worden door Hiv. AIDS is een syndroom. Hiv is een virus. Virussen veroorzaken geen syndromen.

AIDS is een verkrijgingssyndroom wat wordt verkregen wanneer normale aandoeningen niet correct worden behandeld en er aandoening op aandoening ontstaat die niet correct wordt behandeld. Op die manier ontstaat bij de patiënt een cluster van aandoeningen waaronder ook het beruchte kaposisarcoom. De basis voor AIDS ligt in ongezondheid in het algemeen. Infecties met Hiv zijn niet de oorzaak. In Afrika ontstaat AIDS door de slechte kwaliteit van de voeding en de slechte kwaliteit van water. In de jaren 80 van vorige eeuw werd AIDS eerst 'gay related' genoemd omdat het primair voorkwam in de gayscene waarin uitgebreid feest werd gevierd met seks en drugs en antibiotica tegen de geslachtsziektes. Die combinatie van middelen en omstandigheden en de ongeremdheid waarmee werd gefeest heeft het immuunsysteem uitgeput waardoor opportunistische aandoeningen post konden vatten en AIDS een kans kreeg.

Wat daarna de grote wetenschapper Robert Gallo allemaal stelt en beweert over Hiv en de oorzaak van AIDS is bedrog gepleegd door zij die daaraan enorm veel geld verdienen. Aan het bestrijden van Hiv op de normale manier is geen droog brood te verdienen. Bij de meeste AIDS gevallen wordt geen Hiv gevonden bewijst Robert Gallo in 1984. Vanzelfsprekend betekent dit dan ook dat Hiv niet de causale oorzaak kan zijn van AIDS. Robert Gallo heeft aangetoond dat er een correlatie bestaat tussen AIDS en Hiv. Veel wetenschappers willen het verschil niet kennen tussen correlatie en causaal verband. Vooral in de zorg is dit een probleem omdat door dit soort opportunisme dertig miljoen doden door Hiv-AIDS-medicatie zijn te betreuren. Dat diezelfde zorg hormooninjecties en pijnlijke operaties voorschrijft als behandeling van genderdysforie kan ook gewoon geworteld zijn in kwaadaardig winstbejag.

Share |

Permalinks