U bent hier: Home / Telegraaf is terroristische organisatie

Telegraaf is terroristische organisatie

by J.L. de Kreek — last modified 03-08-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Het is opmerkelijk dat de naar Ierland gevluchte journalist Micha Kat door het OM wordt verweten terrorist te zijn terwijl hij de pedo-elite en de corona-maffia exposed. En dat de Telegraaf als gerespecteerd journalistiek medium wordt gezien terwijl het in ieder geval sinds 1922 actief deelneemt aan de beweging die met terroristisch oogmerk zit achter de Holocaust en de Coronacrisis. De rituele toetredingshandelingen bestonden in der tijd uit in ontvangst name van de ideeën voor Holocaust en oppermacht bij en tijdens een feestelijke gelegenheid in het Amsterdamse concertgebouw, en uit nakoming van de bijpassende zwijgafspraken in verband met de inhoud van de publicaties van de oprichter van de beweging.

Zelfs wanneer Telegraafjournalist Saskia Belleman lijfelijk aanwezig in de rechtszaal en ten overstaan van de zittende en staande magistratuur in het hoger beroep in de strafzaak tegen Wilders op de feiten wordt gewezen doet ze op Twitter alsof haar neusbloed en de boodschapper niet goed is. De feiten die de deelname van de Telegraaf sinds 1922 objectief bewijzen staan op de website www.holocaustles.nl. Dat de Telegraaf ook na de Tweede Wereldoorlog deelneemt aan de misdrijven van de beweging blijkt uit de berichtgeving in de Telegraaf over de aanslagen in de VS 11 september 2001 en over de Coronacrisis.

Dat Wierd Duk nog ongeremd zijn bewuste desinformatie en nepnieuws kan uitstorten over het publiek komt door de machtspositie die de Telegraaf heeft verworven door deelname aan de beweging die de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd. De Telegraaf was fout in de oorlog. Weet iedereen. Dat de Telegraaf feitelijk nog heel veel fouter was is niet algemeen bekend omdat de beweging die schuldig is aan de Jodenvervolging na de oorlog nooit is ontmaskerd en gewoon heeft kunnen doorwerken aan complete realisatie van de ideeën van de oprichter van de beweging waaronder begrepen een volgende Holocaust. 

De Telegraaf kan zich troosten met de gedachte dat journalisten in het algemeen het voorbeeld volgen van de bekende Oostenrijkse journalist die sinds 1895 met nepnieuws, desinformatie, valse feiten en zijn epistel Der Juden State bewust en opzettelijk met het doel de Joden te benadelen en zijn partners te verrijken, de aanzet gaf tot de Endlösung. Het succes van het werk van deze journalistieke uber-antisemiet heeft geleid tot vastgeroeste patronen in de journalistiek waarbij journalisten en hun media automatisch de kant kiezen van de grote kapitaal krachtige partijen die zitten achter de omwenteling van de Franse Revolutie en herinvoering van aristocratisch oppermacht voor grootgrondbezitters en slavenhouders.

Share |

Permalinks