U bent hier: Home / Willem Engel benadeelt volgers

Willem Engel benadeelt volgers

by J.L. de Kreek — last modified 02-09-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Willem Engel van Viruswaarheid beschadigt de belangen die hij stelt te dienen. Hij beweert te strijden voor behoud van de democratische rechtsstaat. Tegelijk blijkt Willem Engel de staatsrechtelijke en bestuurlijke verhoudingen niet te respecteren. Dit was natuurlijk onmiddellijk te zien omdat de openingszet van Willem Engel was het hangen van bananen aan de poorten van de Paleizen van Justitie. Als iemand gewraakt moet worden is het Willem Engel wegens vooringenomenheid jegens Rechtspraak en bestuur. Willem Engel wil niet begrijpen dat het Kabinet en Parlement niks verkeerd doen waardoor de rechtszaken van Willem Engel en Viruswaarheid keer op keer op niks uitlopen.

Het laatste arrest van het Hof Den Haag van 31 augustus 2021 waarin Willem Engel en Viruswaarheid voorspelbaar ongelijk krijgen, zegt het helemaal in rechtsoverweging 5.20. De Staat mag zich baseren “op de analyses, adviezen en inschattingen van nationale (o.a. het OMT, het RIVM, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Gezondheidsraad) en internationale organisaties (o.a. WHO, ECDC), die hun rapporten en conclusies baseren op wetenschappelijk onderzoek door personen die bij uitstek deskundig zijn op het gebied van de volksgezondheid en/of de analyse van demografische ontwikkelingen”. 

Terwijl de Wappies en Complotdenkers en dus Willem Engel cum suis ermee bekend zijn dat die organisaties en de betrokken medisch wetenschappelijk specialisten niet voldoen aan de op hen rustende bewijslast. De Staat doet niks verkeerd. De Staat wordt net als de rest van de wereld en Europa overvallen en bedrogen door een niet bij de Geneefse Conventies aangesloten statelijk acterende beweging die daarmee oorlogsdoelen realiseert.

Het kernteam van Viruswaarheid is toen niemand nog van hen had gehoord al geadviseerd geen civiele rechtszaken voor te bereiden, en de Coronamaatregelen te handhaven en niet te demonstreren en de strafrechtelijke aangifteplicht na te komen omdat van meet af duidelijk was dat er sprake is van een vorm van terrorisme. Dit terrorisme wordt niet gepleegd door ministers of Kamerleden. De Kamerleden en de bewindslieden kunnen niet veel anders dan het OMT en het RIVM en de Gezondheidsraad & co volgen.

Het is aan betrokken medisch wetenschappelijk specialisten in die organisaties geen misbruik te maken van macht, gelegenheid en/of middelen en/of niemand terrorisme gerelateerd te bedriegen. Het Kabinet en het Parlement worden terroristisch bedrogen door de wetenschappelijk specialisten die bij uitstek deskundig zijn op het gebied van de volksgezondheid en/of de analyse van demografische ontwikkelingen.

Ook de massamoord blijkt uit het arrest van het Haagse Hof. Nadrukkelijk meldt het Hof in het arrest dat in 2020 ruim 15.000 mensen méér zijn overleden dan verwacht en dat dit erop wijst dat de oversterfte daarmee in dat jaar een stuk hoger is dan in jaren met zware griepgolven.

De Wappies en Complotdenkers en dus Willem Engel cum suis zijn ermee bekend dat deze oversterfte het causale gevolg is van het feit dat de bevolking van meet af toegang is onthouden tot de geneesmiddelen die de pandemie van het virus er snel veilig, goed en goedkoop er onder krijgen. Dus dan is er sprake van een internationaal misdrijf of toch in ieder geval massamoord. Ook dan is nakoming van de strafrechtelijke aangifteplicht ‘the way to go’.

Het kernteam van Viruswaarheid wil er niet aan, misleidt het publiek over eigen kwaliteiten en proceskansen en over de onrechtmatigheid van de Staat, en harkt voorts 300.000 Euro binnen van goedgelovigen en verdwaalde aluhoedjes.

Het enige wat Willem Engel hoeft te doen is stilzitten, z’n mond houden, de modelaangifte en producties downloaden van aangiftecovid19.nl, die aangifte invullen, ondertekenen en met producties opsturen naar het Openbaar Ministerie in Den Haag. En vervolgens zwijgend via internet de rest van Wappiestan aanzetten die aangifte met bijlage te downloaden en in te vullen en desgewenst aan te vullen en op te sturen naar het OM. Het heeft helemaal geen zin met terroristen en georganiseerde misdaad in debat te gaan. Laat die Belgische viroloog Mark van Ranst de pip krijgen met zijn obesitas.

De objectieve feiten die te raadplegen zijn via openbare bronnen of openbaar toegankelijk gemaakte websites, leiden tot de conclusie dat het Kabinet en Parlement terroristisch worden bedrogen door medisch wetenschappelijk specialisten die daarmee tevens massamoord plegen. Dus dan is het verplicht de strafrechtelijke aangifteplicht na te komen.

Meestal moeten mensen belastingaangifte doen. Soms is er sprake van een strafrechtelijke aangifteplicht. Omdat Willem Engel strijdt voor behoud van de democratische rechtsstaat dient hij het Kabinet en Parlement te helpen zich te verlossen van de terroristen en massamoordenaars die iedereen vergasten op de Coronacrisis. En zijn strafrechtelijke aangifteplicht na te komen.

Share |

Permalinks