U bent hier: Home / Zionisten inspirators Nazi's

Zionisten inspirators Nazi's

by J.L. de Kreek — last modified 29-05-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 in radicaal anders is dan wat wort onderwezen, bewijzen de originele getuigenissen van Joden op de website truetorahjews.org. Volgens de Joden van truetorahjews.org is de propaganda van Nazi's gebaseerd op wat de Zionisten zeiden. Door de Zionisten worden deze Joden weggezet als een anti-Zionistische secte. Toch bevat de website van truetorahjews.org vele authentieke citaten van Zionistische leiders die moeilijk anders dan zuiver anti-Semitisch begrepen kunnen worden.

De Zionisten blijken de grote inspirators te zijn van de Nazi's. De Joden van truetorahjews.org smeken en bidden de Joodse broeders en zusters om te beseffen dat de Zionisten niet de redders van het Joodse volk en borgen van de veiligheid zijn, maar de aanstichters en oorspronkelijke oorzaak van het Joodse lijden in het Heilige Land en wereldwijd. De idee dat het Zionisme en de staat Israël de beschermer van de Joden zijn, is volgens Joden van truetorahjews.org waarschijnlijk de grootste hoax ooit gepleegd op het Joodse volk. Sinds 1945 zijn Joden nergens anders in zo'n fysiek gevaar als in de Zionistische staat, aldus truetorahjews.org.

Joden worden door hun religieuze wetten bevolen loyaal te zijn aan het land waarvan zij onderdaan zijn. Sinds de verwoesting van de heilige Tempel in Jeruzalem en de ballingschap van het Joodse volk zo'n tweeduizend jaar geleden, is hen opgedragen om nauwgezet loyaal te zijn aan de landen waar wij verblijven. De Duitse Joden van de zogenoemde Keulsestam waren 'ebenbürtige' burgers van het vooroologse Duitsland.

Tora-trouwe Joden willen in vrede en harmonie leven met hun buren in elk land onder de gemeenschap van naties, met inbegrip van het historische Palestina. Tora-trouwe Joden betreuren activiteiten en het beleid van geweld door hen die, misbruikmakend van de naam van Israël, de eeuwige waarden van de Tora vervangen hebben voor het ideaal van chauvinistisch nationalisme.

Het is volgens de Joden van truetorahjews.org de eeuwenoude intentie van het Zionisme om opzettelijk overal waar mogelijk het antisemitisme aan te wakkeren, en zelfs meer in het algemeen, om te profiteren van het Joodse lijden en verbetering te voorkomen. Haat tegen Joden en het Joodse lijden is volgens de Joden van truetorahjews.org de zuurstof van de Zionistische beweging.

Vanaf het begin is de Zionistische beweging bewust bezig geweest om aan te zetten tot haat tegen de Joden en daarna, in geveinsde verschrikking, de haat te gebruiken om het bestaan ​​van de Zionistische staat te rechtvaardigen. Zionisten vertaan de kunst het machiavellisme tot de hoogste graad verheffen. De Zionisten gedijen volgens de Joden van truetorahjews.org op haat en lijden van de Joden. En proberen daarvan te profiteren door Joden in voortdurende angst te houden.

Hoewel Zionisten en anderen het betwisten, is het volgens de Joden van truetorahjews.org een onbetwistbare feit dat de revolutionaire seculiere en afvallige elementen in de Joodse gemeenschap in Europa in belangrijke mate hebben bijgedragen tot vijandigheid tegenover Joden na de Eerste Wereldoorlog. Dit wekte onder veel niet-Joden, haat tegen Joden in het algemeen.

De grondlegger van het Zionisme was volgens de Joden van truetorahjews.org een afvallige; Theodor Herzl. Hij wilde haat tegen de Jood intensiveren teneinde de oorzaak van het politieke Zionisme te verbeteren. Hier zijn een aantal van zijn uitspraken vertaald van de site van truetorahjews.org:

Het is essentieel dat het lijden van de joden. . . erger wordt. . . Dit zal helpen bij het realiseren van onze plannen. . . Ik heb een uitstekend idee. . . Ik zal antisemitisme veroorzaken om de joodse rijkdomen te liquideren. . . De antisemieten zullen ons daardoor helpen bij het versterken van de vervolging en onderdrukking van joden. De antisemieten zijn onze beste vrienden.

Dus anti-semitisme, dat is een diep ingebed kracht in het onderbewustzijn van de massa's, is niet schadelijk voor de Joden. Ik vind het eigenlijk voordelig voor de bouw van het joodse karakter

Hatelijk uitlatingen over Joden als 'Untermensch' hoefde niet te worden uitgevonden door de Nazi theoretici zoals Hitler, Goebbels, Rosenberg en Streicher. Hun ideologie was afgestemd op de verklaringen van de politieke Zionisten zoals die gevonden kunnen worden in de geschriften van de Zionistische Yehezkel Kaufman in 1933.

In 1920 werden er vijandige uitspraken tegenover Joden gedaan vanuit de Universiteit van Heidelberg. Deze uitspraken hadden als argument dat de Joden van Duitsland de onrust na de oorlog veroorzaakte, dat de Joden in Duitsland niets gemeen hadden met de Duitsers, en dat de Duitsers het recht hadden om te voorkomen dat de Joden Duitsland binnendrongen. Deze uitingen waren echter niet gemaakt door Adolf Hitler in Mein Kampf, maar, volgens truetorahjews.org, door Nahum Goldmann, de president van de World Zionist Organization en hoofd van het World Jewish Congress, en, onbetwistbaar, de meest invloedrijke politieke Zionist in de wereld.

In 1921 werden de Duitsers in Duitsland verteld:

Wij Joden zijn vreemdelingen ... een vreemd volk in uw midden, en we ... zouden willen dat dit zo blijft. Een Jood kan nooit een trouwe Duitse zijn en wie het vreemd land zijn vaderland noemt is een verrader van het Joodse volk.

Deze verachtelijke woorden werden gesproken door Jacob Klatzkin, de tweede van twee politieke Zionistische ideologen in Duitsland in 1921, terwijl de Joden in Duitsland genoten van volledige politieke en burgerrechten. Deze Zionist was het die had gepleit voor ondermijning van Joodse gemeenschappen door het verwerven van een staat. De Zionisten hadden er geen moeite mee de bestaande Joodse gemeenschappen neer te halen.

Tijdens een openbare politieke zionistische bijeenkomst in Berlijn werd verklaarde dat Duitsland ... te veel Joden heeft. Was het Hitler of Goebbels die dit zei? Nee, het was Chaim Weizman, die later de eerste president van de staat Israël is worden. Deze toespraak werd gepubliceerd in 1920, en dus vier jaar vóórdat Hitler Mein Kampf geschreven had.

Heel veel Zionisten weten van dit vicieuze verraad geuit door hoge politieke Zionistische leiders, de afvalligen van het Joodse volk. Tijdens de Processen van Neurenberg waar de belangrijkste oorlogsmisdadigers berecht werden, verklaarde nazi-propagandist, Julius Streicher: Ik heb niet meer dan geëchood wat de toonaangevende Zionisten zeiden. Het is meer dan duidelijk dat hij de waarheid sprak.

Hitler, Rosenberg, Goebbels en Streicher, en de vele andere nazi-leiders gebruikt verklaringen van Zionisten om hun aanklacht tegen de Joden in Duitsland te valideren. Het zijn de inspanningen van Zionistische leiders die tot op de dag van vandaag in hoge mate het anti-semitisme in stand houden en mogelijk maken. In geveinsde verschrikking doen zij zich voor als behartigers van Joodse belangen om hun afgodische en anti-Joodse doel te steunen.

Het Zionisme gedijt op antisemitisme. Ben Gurion verklaarde, ... niet altijd en niet overal ben ik tegen anti-semitisme. Zionisten trekken regelmatig de handige anti-semietische-kaart tegen iedereen, Jood of niet-Jood, die zich durft uit te spreken tegen de intrinsieke kwaadaardigheid van het Zionisme.

De Zionisten waren het eens met het Nazisme in het algemeen, zelfs voorafgaand aan de komst van het Nazisme. Zionisten waren steeds van mening dat de Joden niets konden, en niets mochten. Joden konden volgens de Zionisten niet in harmonie leven in een andere maatschappij. De Zionisten waren van mening dat de Joden moesten worden verwijderd uit de samenleving ten behoeve van die samenlevingen. De Zionisten geloofden dat het nieuwe Joodse bestaan ​​in het eigen land het beeld dat Joden nutteloos en parasieten zijn zou veranderen. Deze ideeën dat Joden nutteloos en parasieten zijn bestonden al lang voor Adolf Hitler en werd door de Zionisten in het leven geroepen.

Er is een enorme hoeveelheid literatuur waarin wordt beschreven dat de Zionisten het heel moeilijk maakte om Joden te redden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Als verschillende personen of organisaties probeerden het vertrek van Joden naar westerse landen te regelen, maakte de Zionisten overuren om dit te voorkomen. De Zionisten waren van mening dat de opbouw van de Joodse bevolking van Palestina belangrijker was dan Joden naar derde landen te laten emigreren. De Zionisten stonden erop dat westerse mogendheden geen Joden toelieten anders dan in Palestina. De beroemde Zionistische leider, Jitschak Greenbaum, verkondigde dat een koe in Palestina meer dan al de Joden, de moeite waard was. De beruchte David Ben-Gurion zei in 1938:

Als ik wist dat het mogelijk was om alle kinderen in Duitsland te redden door ze naar Engeland te laten gaan, en slechts de helft van de kinderen door ze naar Eretz Israël, zou ik kiezen voor de tweede oplossing. Want wij moeten rekening houden met niet alleen het leven van deze kinderen, maar ook de geschiedenis van het volk van Israël.

Na de oorlog verklaarde de Zionistische religieuze leider, Rabbi Klaussner, die de leiding had over ontheemden voor de Joods-Amerikaanse Conferentie op 2 mei 1948:

Ik ben ervan overtuigd dat mensen gedwongen moeten worden om naar Palestina te gaan ... Voor hen is een Amerikaanse dollar het hoogste doel. Door het woord dwang, suggereer ik een programma. Het diende de evacuatie van de joden uit Polen, en de geschiedenis van de 'Exodus' ... Om dit programma toe te passen, moeten we in plaats van comfort aan ontheemden te verstrekken, het grootst mogelijke ongemak voor hen creeeren... In een tweede fase wordt een procedure aanroepen waarin de Haganah de Joden lastig vallen.

Het is volgens Joden van truetorahjews.org ironisch dat de Zionisten hun staat tot de veilige haven voor het Joodse volk uitroepen. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er volgens de Joden van truetorahjews.org géén plek op aarde gevaarlijker geweest voor Joden, zowel geestelijk als lichamelijk, dan de Zionistische staat.

De Joden van truetorahjews.org vertellen uitgebreid dat de Zionisten onophoudelijk werkte om angst te scheppen onder de Joden in de Arabische landen nadat de Zionistische staat werd opgericht. Hun tactiek was het meest succesvol in Jemen, Marokko, Irak, Algerije, Libië, Tunesië.

Het is volgens truetorahjews.org algemeen bekend onder de Iraakse Joden dat in de loop van 1949-1950 de beroemde zionistische leider Mordechai ben Porat, die de bijnaam Morad Abu al-Knabel (Mordechai Bomber) had, na de oprichting van de Zionistische staat systematisch bezig was Iraakse functionarissen om te kopen om wetten te passeren die Joden aanmoedigde Irak te verlaten. Dit werd volgens truetorahjews.org versterkt door de zionistische bommen in synagogen in Bagdad in maart 1950.

De geschriften van de heer Naim Giladi documenteren in detail wat de Zionisten in Bagdad deden in 1950 om het vertrek van de Joden naar de Zionistische staat te forceren. De Zionisten kon het volgens truetorahjews.org niet schelen wat het effect van hun beleid was op de Joodse gemeenschappen van een land. Volgens truetorahjews.org gedijen Zionisten op vijandschap jegens Joden. De Zionisten klampen zich vast aan de ijdele hoop dat Joodse gemeenschappen zich zullen haasten voor redding naar de veilige haven van het Zionistische paradijs waar de Joden vervolgens voortdurend in gevaar zijn omdat het Zionistische regime wreedheden tegen Joden uitlokt door zelf wreedheden tegen niet-Joden te begaan. Bovendien noemde de grote Zionistische leider Theodore Herzl de staat Israël in zijn dagboeken het wereld-getto.

Share |

Permalinks